2020-06-19 - València

null 2020-06-19

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT (2019-2023)

Data:
19-06-2020
Hora:
11:00
Òrgan:
C4192
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN 19 DE JUNIO DE 2020.

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.
0001 - Proposa autoritzar la participació a distància en la sessió de la Comissió de 19-06-2020 als membres de la mateixa que ho sol·liciten.
Expediente: O-56192-2020-000004-00 - Aprovat
0002 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 25 de maig de 2020.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES.
SERVICI GESTIÓ CENTRE HISTÒRIC.
0003 - Dona compte de la Resolució GL-2380 de 5 de juny de 2020.
Expediente: E-03502-2009-000149-00 - Quedar assabentat
0004 - Dona compte de la Resolució GL-2464 de 12 de juny de 2020.
Expediente: E-03502-2012-000027-00 - Quedar assabentat
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI D'ASESORAMENT URBANÍSTIC I PROGRAMACIÓ.
0005 - "Proposa l'alçament de suspensió temporal PAI UE-B del PRI ""Barrio de Benimàmet"".
Expediente: E-03001-1999-000540-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.
MOCIONS.
0006 - Sr. Giner Corell, sobre assignar tècnic en els expedients de llicència d'obres en el mateix dia i moment en el qual s'obri el corresponent expedient com a conseqüència de l'entrada de la instància o sol·licitud en el Servei, a fi d'incrementar l'eficàcia, celeritat i eficiència en la seua tramitació.
Expediente: O-89POP-2020-000054-00 - Rebutjat
0007 - Sr. Estellés sobre informació usuaris ValenBisi i obligacions sanitàries d'ús del servei.
Expediente: O-89CIU-2020-000178-00 - Aprovat
0008 - Sr. Estellés, sobre millora de la seguretat en interseccions que tenen semàfors en ambre per a bicicletes/VMP.
Expediente: O-89CIU-2020-000178-00 - Contestada
0009 - Sr. Estellés, sobre ocupacions il·legals en habitatges municipals en el terme municipal de València.
Expediente: O-89CIU-2020-000178-00 - Aprovada proposta alternativa
0010 - Sr. Estellés, sobre adquisició de l'edificació de l'Alqueria dels Moros.
Expediente: O-89CIU-2020-000178-00 - Sobre la mesa
0011 - Sr. Mundina i Sra. Climent, sobre obras en la CV-500, mirador del Pujol.
Expediente: O-89POP-2020-000054-00 - Rebutjat
PREGUNTES.
0012 - Sr. Estellés, sobre els senyals de preferència ciclista a la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2020-000160-00 - Contestada
0013 - Sr. Estellés, sobre el Pla Director de la Bicicleta.
Expediente: O-89CIU-2020-000160-00 - Contestada
0014 - Sr. Estellés, sobre el Sharing a la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2020-000160-00 - Contestada
0015 - Sr. Estellés, sobre cambres de control de trànsit a Ciutat Vella.
Expediente: O-89CIU-2020-000160-00 - Contestada
0016 - Sr. Estellés, sobre els aparcaments públics.
Expediente: O-89CIU-2020-000160-00 - Contestada
0017 - Sr. Estellés, sobre les inversions no imprescindibles de l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2020-000160-00 - Contestada
0018 - Sr. Estellés, sobre el Pla Respira.
Expediente: O-89CIU-2020-000160-00 - Contestada
0019 - Sr. Estellés, sobre l'asfaltat provisional de la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2020-000160-00 - Contestada
0020 - Sr. Estellés, sobre els huit solars adscrits a Mobilitat Sostenible.
Expediente: O-89CIU-2020-000160-00 - Contestada
0021 - Sr. Estellés, sobre reordenació del carrer Colón.
Expediente: O-89CIU-2020-000160-00 - Contestada
0022 - Sr. Estellés, sobre situació en la construcció de centres cívics o socioculturals.
Expediente: O-89CIU-2020-000160-00 - Contestada
0023 - Sr. Estellés, sobre remodelació de l'Avinguda del Port.
Expediente: O-89CIU-2020-000160-00 - Contestada
0024 - Sr. Estellés, sobre projecte de rehabilitació de l'Alqueria de Burgos.
Expediente: O-89CIU-2020-000160-00 - Contestada
0025 - Sr. Estellés, sobre reunió del túnel passant.
Expediente: O-89CIU-2020-000160-00 - Contestada
0026 - Sr. Estellés, sobre reajustament anualitats d'obres del Pla Confiança.
Expediente: O-89CIU-2020-000160-00 - Contestada
0027 - Sr. Estellés, sobre encàrrecs des de Planejament sobre el PGOU i Centre Històric.
Expediente: O-89CIU-2020-000160-00 - Contestada
0028 - Sr. Estellés, sobre situació del plec de contracta de ponts i túnels.
Expediente: O-89CIU-2020-000160-00 - Contestada
0029 - Sr. Estellés, sobre projecte de La Ceramo.
Expediente: O-89CIU-2020-000160-00 - Contestada
0030 - Sr. Estellés, sobre el pacte per la mobilitat a València.
Expediente: O-89CIU-2020-000160-00 - Contestada
0031 - Sr. Estellés, sobre residència d'estudiants en Poblats Marítims.
Expediente: O-89CIU-2020-000160-00 - Contestada
0032 - Sr. Estellés, sobre els treballs en l'antic Monestir de Sant Vicent de la Roqueta.
Expediente: O-89CIU-2020-000160-00 - Contestada
0033 - Sr. Estellés, sobre reconstrucció de naus en l'antic edifici de Tabacalera.
Expediente: O-89CIU-2020-000160-00 - Contestada
0034 - Sr. Estellés, sobre ajudes al lloguer d'habitatges per a famílies necessitades.
Expediente: O-89CIU-2020-000160-00 - Contestada
0035 - Sr. Estellés, sobre pavimentació de vies públiques en 2020.
Expediente: O-89CIU-2020-000160-00 - Contestada
0036 - Sr. Estellés, sobre concessió al Llevant U.D. d'ocupació de béns de domini públic.
Expediente: O-89CIU-2020-000160-00 - Contestada
0037 - Sr. Estellés, sobre minoració de la partida destinada a excavacions arqueològiques.
Expediente: O-89CIU-2020-000160-00 - Contestada
0038 - Sr. Estellés, sobre el transport públic col·lectiu a la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2020-000160-00 - Contestada
0039 - Sr. Estellés, sobre la segona fase de les actuacions en la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2020-000160-00 - Contestada
0040 - Sr. Estellés, sobre el carril bici de Tres Forques.
Expediente: O-89CIU-2020-000160-00 - Contestada
0041 - Sr. Estellés, sobre concessió de llicències per a equipaments públics.
Expediente: O-89CIU-2020-000160-00 - Contestada
0042 - Sr. Estellés, sobre actuacions urbanístiques en terrenys del barri de Benimaclet.
Expediente: O-89CIU-2020-000160-00 - Contestada
0043 - Sr. Estellés, sobre escrits procedents de veïns d'habitatges confrontants a l'Hospital Verge del Consol.
Expediente: O-89CIU-2020-000160-00 - Contestada
0044 - Sr. Estellés, sobre escala d'evacuació en un centre educatiu.
Expediente: O-89CIU-2020-000160-00 - Contestada
0045 - Sr. Estellés, sobre subestació elèctrica en el camí Escoles de Malilla.
Expediente: O-89CIU-2020-000160-00 - Contestada
0046 - Sr. Giner Corell, sobre abonament d'interessos de demora de les Delegacions de Planificació i Gestió Urbana, Gestió d'Obres d'Infraestructura i Manteniment d'Infraestructures en el primer semestre 2020.
Expediente: O-89POP-2020-000054-00 - Contestada
0047 - Sr. Giner Corell, sobre remodelació de l'avinguda del Port.
Expediente: O-89POP-2020-000054-00 - Contestada
0048 - Sr. Giner Corell, sobre execució dels programes d'ajuda del Pla Estatal d'Habitatge als veïns de la nostra ciutat que per la seua situació de vulnerabilitat a conseqüència de COVID-19 poden beneficiar-se.
Expediente: O-89POP-2020-000054-00 - Contestada
0049 - Sr. Giner Corell, sobre expedients de llicències d'obres de nova planta en el Servici de Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació en 2017, 2018 i 2019 en tràmit o amb Resolució de concessió de llicència d'obres.
Expediente: O-89POP-2020-000054-00 - Contestada
0050 - Sr. Giner Corell, sobre inici de les ECUV en la tramitació de les llicències d'obres.
Expediente: O-89POP-2020-000054-00 - Contestada
0051 - Sr. Giner Corell, sobre sol·licitud de suplement de modificació de crèdit en la partida econòmica 15100 62100 expropiacions GC330 Serv. Gestió Urbanística.
Expediente: O-89POP-2020-000054-00 - Contestada
0052 - Sr. Giner Corell, sobre expedients de llicències d'obres de nova planta en els quals s'ha redactat Resolució de concessió de llicència des del 13 de març en el Servici de Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació.
Expediente: O-89POP-2020-000054-00 - Contestada
0053 - Sr. Giner Corell, sobre enderrocament dels blocs portuaris, reallotjament dels propietaris i construcció de nous habitatges en el solar dels citats blocs.
Expediente: O-89POP-2020-000054-00 - Contestada
0054 - Sr. Giner Corell, sobre relació d'expedients de declaració responsable de llicències d'obres presentats des del 13 de març al 18 de maig en el Servici de Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació.
Expediente: O-89POP-2020-000054-00 - Contestada
0055 - Sr. Giner Corell, sobre relació d'expedients de llicències d'obres que no són de nova planta en els quals s'ha redactat Resolució de concessió de llicència des del 13 de març al 18 de maig i sol·licituds presentades en aquest període de temps en el Servici de Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació.
Expediente: O-89POP-2020-000054-00 - Contestada
0056 - Sr. Giner Corell, sobre per què motiu les projeccions i estimacions de les aplicacions pressupostàries dels serveis de la Delegació de Planificació i Gestió Urbana, Gestió d'Obres d'infraestructura i Manteniment d'Infraestructures no van posar en coneixement d'aquest Grup Municipal al contrari del que sí que van fer altres Delegacions de l'equip de govern municipal.
Expediente: O-89POP-2020-000054-00 - Contestada
0057 - Sra. Llobet, sobre ampliació de l'ús de espai públic de les terrasses d'hostaleria.
Expediente: O-89POP-2020-000054-00 - Contestada
0058 - Sra. Ferrer, sobre funcionament sense llicència municipal del teatre i cafeteria Societat Coral El Micalet.
Expediente: O-89POP-2020-000054-00 - Contestada
0059 - Sr. Mundina, sobre reurbanització dels carrers de l'Eixample.
Expediente: O-89POP-2020-000054-00 - Contestada
0060 - Sr. Mundina, sobre revisió del PGOU del barri de Natzaret.
Expediente: O-89POP-2020-000054-00 - Contestada
0061 - Sr. Mundina, sobre millores urbanes en el barri de Camí Real.
Expediente: O-89POP-2020-000054-00 - Contestada
0062 - Sr. Mundina, sobre carrils bici amb estudis realitzats.
Expediente: O-89POP-2020-000054-00 - Contestada
0063 - Sr. Mundina, sobre intercanviador plaça de Tetuan.
Expediente: O-89POP-2020-000054-00 - Contestada
0064 - Sr. Mundina, sobre remodelació carrer Colón.
Expediente: O-89POP-2020-000054-00 - Contestada
0064 - PRECS I PREGUNTES.
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI DE PLANEJAMENT.
0065 - Proposa aprovar provisionalment la modificació puntual del PEP-EBIC núm. 8 (modificació de la qualificació de la parcel·la del Museu de Belles arts Sant Pius V i Parc de Vivers).
Expediente: E-03001-2017-000220-00 - Aprovat