2020-06-18 - València

null 2020-06-18

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I PROTECCIÓ CIUTADANA (2019-2023)

Data:
18-06-2020
Hora:
12:30
Òrgan:
C4193
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIO 18 DE JUNIO 2020.

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA
0001 - Proposa autoritzar la participació a distància en la Comissió de Participació, Drets, Innovació Democràtica i Protecció Ciutadana que se celebrarà el pròxim dia 18 de juny de 2020 a les 12.30 hores
Expediente: O-56193-2020-000006-00 - Aprovat
0002 - Aprovació, en el seu cas, de l'acta de la sessió anterior de data 21 de maig de 2020.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT
0003 - "Proposa aprovar definitivament el ""Reglament de Govern Obert: Transparència""
Expediente: E-00703-2018-000011-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0004 - Moció que presenta el Sr. Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, sobre el 'Antic Parc de Bombers de El Saler'.
Expediente: O-89POP-2020-000053-00 - Rebutjat
0005 - "Moció que presenta la Sra. Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Reactivació Juntes Municipals dels Districtes""
Expediente: O-89POP-2020-000046-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0006 - "Pregunta que presenta el Sr. Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, sobre ""Policies en segona activitat""
Expediente: O-89POP-2020-000053-00 - Contestada
0007 - "Pregunta que presenta el Sr. Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, sobre ""Policies de barri""
Expediente: O-89POP-2020-000053-00 - Contestada
0008 - "Pregunta que presenta el Sr. Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, sobre ""Instal·lació del sistema de defensa contra incendis forestals SIDEINFO al parc natural de la Devesa - Albufera""
Expediente: O-89POP-2020-000053-00 - Contestada
0009 - "Pregunta que presenta el Sr. Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, sobre ""Hidrants al parc natural de la Devesa-Albufera""
Expediente: O-89POP-2020-000053-00 - Contestada
0010 - "Pregunta que presenta el Sr. Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, sobre ""Unitat de trànsit""
Expediente: O-89POP-2020-000053-00 - Contestada
0011 - "Pregunta que presenta la Sra. Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre ""Actuacions concretes Delegació Transparència per a control i seguiment de les obligacions de Transparència i Bon Govern quant a Publicitat Activa""
Expediente: O-89POP-2020-000053-00 - Contestada
0012 - "Pregunta que presenta la Sra. Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre ""Procés participatiu de consulta sobre la reorganització de contenidors""
Expediente: O-89POP-2020-000053-00 - Contestada
0013 - "Pregunta que presenta la Sra. Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre ""6a Edició DecidimVLC""
Expediente: O-89POP-2020-000053-00 - Contestada
0014 - "Pregunta que presenta la Sra. Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre ""Reactivació Juntes Municipals""
Expediente: O-89POP-2020-000053-00 - Contestada
0015 - "Pregunta que presenta la Sra. Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre ""Document d'Informació sobre estimacions i projeccions d'ingressos i despeses requerida per Moció JGL 9 abril 2020 (Delegacions de Participació Ciutadana-Acció Veïnal i Transparència-Govern Obert)""
Expediente: O-89POP-2020-000053-00 - Contestada
0016 - "Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Sobre els Policies de Barri en el Municipi de València""
Expediente: O-89CIU-2020-000157-00 - Contestada
0017 - "Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Els controls de la Policia Local en el transport públic""
Expediente: O-89CIU-2020-000157-00 - Contestada
0018 - "Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""El material de protecció personal entregat a la Policia Local contra el COVID-19""
Expediente: O-89CIU-2020-000157-00 - Contestada
0019 - "Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""El material de protecció personal entregat al Cos de Bombers contra el COVID-19""
Expediente: O-89CIU-2020-000157-00 - Contestada
0020 - "Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""El tràfic de drogues en els barris de la Malva-rosa, Cabanyal i Velluters""
Expediente: O-89CIU-2020-000157-00 - Contestada
0021 - "Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""La vigilància amb drons de la Policia Local en l'estat d'alarma""
Expediente: O-89CIU-2020-000157-00 - Contestada
0022 - "Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Les actuacions dels Bombers durant l'Estat d'Alarma""
Expediente: O-89CIU-2020-000157-00 - Contestada
0023 - "Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Actuacions de la Policia Local en Mercats i Mercats Extraordinaris""
Expediente: O-89CIU-2020-000157-00 - Contestada
0024 - "Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Les sancions de la Policia Local en l'entrada a Còlon per la Porta de la Mar""
Expediente: O-89CIU-2020-000157-00 - Contestada
0025 - "Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Els danys ocasionats a vehicles privats de la Policia Local en la 2a Unitat de Districte""
Expediente: O-89CIU-2020-000157-00 - Contestada
0026 - "Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Les sancions dels radars fixos en el municipi de València""
Expediente: O-89CIU-2020-000157-00 - Contestada
0027 - "Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""L'adquisició de pistoles Taser de la Policia Local de València""
Expediente: O-89CIU-2020-000157-00 - Contestada
0028 - "Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Les sancions interposades per la Policia Local a les terrasses durant l'estat d'alarma""
Expediente: O-89CIU-2020-000157-00 - Contestada
0029 - "Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""El protocol de desinfecció dels vehicles de la Policia Local""
Expediente: O-89CIU-2020-000157-00 - Contestada
0030 - "Pregunta que presenta el Sr. Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, sobre ""Manifestació Black Live Matter""
Expediente: O-89POP-2020-000053-00 - Contestada
0031 - "Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Les actes de la Taula Tècnica del Servici de Policia Local""
Expediente: O-89CIU-2020-000157-00 - Contestada
0032 - "Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Les mesures preventives al Parc Natural de El Saler""
Expediente: O-89CIU-2020-000157-00 - Contestada
0033 - "Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Les mesures de seguretat en els Centres Socials i Juntes de Districte""
Expediente: O-89CIU-2020-000157-00 - Contestada
0034 - "Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Els concerts de flamenc en la zona del Cabanyal durant l'estat d'alarma""
Expediente: O-89CIU-2020-000157-00 - Contestada
0034 - PRECS Y PREGUNTES
0035 - Prec del Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre la moció aprovada en la Comissió del mes de maig sobre 'Assegurament del material de protecció sanitari per a Policia i Bombers i adquisició de vestuari per a la Policia Local de València'.
Quedar assabentat
0036 - "Proposa aprovar definitivament el ""Pla territorial d'Emergències de València""
Expediente: E-01501-2019-000438-00 - Aprovat