2020-06-18 - València

null 2020-06-18

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA (2019-2023)

Data:
18-06-2020
Hora:
11:00
Òrgan:
C4194
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA - COM.ECOLOGÍA URB,EMER.CLI DE 18-6-2020

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - SECRETÀRIA. Proposa autoritzar la participació a distància en la sessió de la Comissió d'ecologia urbana, emergència climàtica de data 18 de juny de 2020.
Expediente: O-56194-2020-000006-00 - Aprovat
0002 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 21 de maig de 2020.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0003 - SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Donar compte de l'informe Meses de Treballs ZAS (juny).
Expediente: E-02610-2018-000018-00 - Quedar assabentat
0004 - SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Donar compte de l'informe sobre l'estat de tramitació de l'Ordenança Municipal de Protecció contra la Contaminació Acústica (juny).
Expediente: E-02610-2018-000060-00 - Quedar assabentat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0005 - "Moció que presenta la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relativa a la ""Neteja urgent en les platges del sud"".
Expediente: O-89POP-2020-000052-00 - Aprovada proposta alternativa
0006 - "Moció que presenta la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relativa a les ""Actuacions de millora a la Devesa del Saler"".
Expediente: O-89POP-2020-000052-00 - Aprovada proposta alternativa
0007 - "Moció que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, reltiva a la ""Programació de la neteja urbana en la desescalada"".
Expediente: O-89POP-2020-000052-00 - Rebutjat
0008 - "Moció que presenta la Sra. Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relativa al ""Reforç de la neteja viària a l'entorn del Cementeri de Campanar i l'Alqueria de Ricós"".
Expediente: O-89CIU-2020-000166-00 - Aprovada proposta alternativa
0009 - "Moció que presenten conjuntament la Sra. Rocío Gil Uncio i el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relativa al ""Reforç dels treballs de revisió del mobiliari, senyalística i neteja de les platges de València"".
Expediente: O-89CIU-2020-000166-00 - Aprovada proposta alternativa
0010 - "Moció que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a la ""Publicitat de la qualitat de les aigües i l'arena de les platges de València"".
Expediente: O-89CIU-2020-000175-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0011 - "Preguntes que presenta la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Nidificació d'ocells protegits a les platges del sud"".
Expediente: O-89POP-2020-000052-00 - Contestada
0012 - "Preguntes que presenta la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a les ""Inversions a la Devesa del Saler"".
Expediente: O-89POP-2020-000052-00 - Contestada
0013 - "Preguntes que presenta la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relativas a les ""Platges"".
Expediente: O-89POP-2020-000052-00 - Contestada
0014 - "Preguntes que presenta la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals de València"".
Expediente: O-89POP-2020-000052-00 - Contestada
0015 - "Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a les ""Mesures a implementar per a evitar l'abocament de guants i màscares en la via pública i en la xarxa de sanejament"".
Expediente: O-89POP-2020-000052-00 - Contestada
0016 - "Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Gestió de residus urbans"".
Expediente: O-89POP-2020-000052-00 - Contestada
0017 - "Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives als ""Jocs infantils"".
Expediente: O-89POP-2020-000052-00 - Contestada
0018 - "Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relativas als ""Abocadors incontrolats en el terme municipal de València"".
Expediente: O-89POP-2020-000052-00 - Contestada
0019 - "Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a les ""Pintades en el patrimoni històric i cultural"".
Expediente: O-89POP-2020-000052-00 - Contestada
0020 - "Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relativas a les ""Accions d'abocaments d'aigües residuals de la Depuradora de Pinedo a la mar"".
Expediente: O-89POP-2020-000052-00 - Contestada
0021 - "Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Ampliació de la Biblioteca de l'Hospital"".
Expediente: O-89POP-2020-000052-00 - Contestada
0022 - "Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relatives a les ""Cobertes verdes"".
Expediente: O-89POP-2020-000052-00 - Contestada
0023 - "Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Projecte Europeu Grow Green"".
Expediente: O-89POP-2020-000052-00 - Contestada
0024 - "Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relatives a ""L'estalvi energètic"".
Expediente: O-89POP-2020-000052-00 - Contestada
0025 - "Preguntes que presenta la Sra. Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Manteniment i neteja de la sendera d'accés a l'embarcador El Palmar"".
Expediente: O-89CIU-2020-000159-00 - Contestada
0026 - "Preguntes que presenta la Sra. Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Retirada de restes de xiclets en les calçades"".
Expediente: O-89CIU-2020-000159-00 - Contestada
0027 - "Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Contracte del servici de socorrisme, sanitari i d'atenció a persones amb discapacitat a les platges"".
Expediente: O-89CIU-2020-000155-00 - Contestada
0028 - "Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""L'adequació de les platges a la temporada de bany"".
Expediente: O-89CIU-2020-000155-00 - Contestada
0029 - "Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Presència del COVID19 en la xarxa de sanejament de València"".
Expediente: O-89CIU-2020-000155-00 - Contestada
0030 - "Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""L'aclariment sobre les raons dels tancaments de les platges de València en 2019"".
Expediente: O-89CIU-2020-000155-00 - Contestada
0031 - "Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relativae als ""Efectes del canvi climàtic en el nivell de la mar del litoral de València"".
Expediente: O-89CIU-2020-000155-00 - Contestada
0032 - "Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Projecte de regeneració de les platges del Saler i Garrofera del Ministeri de Transició Ecològica"".
Expediente: O-89CIU-2020-000155-00 - Contestada
0033 - "Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Restes de piscifactories a la platja del Perellonet"".
Expediente: O-89CIU-2020-000155-00 - Contestada
0034 - "Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Resultats d'anàlisis de qualitat de l'aigua a les platges des del 16 de maig fins al 15 de juny de 2020"".
Expediente: O-89CIU-2020-000155-00 - Contestada
0035 - "Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Situació de la parcel·la de ""Trilladora del Tocayo"" del Palmar"".
Expediente: O-89CIU-2020-000155-00 - Contestada
0036 - "Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Pla d'inversions 2020 en les xarxes d'aigua potable i plantes potabilitzadores"".
Expediente: O-89CIU-2020-000155-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0037 - "Pregunta formulada ""in voce"" pel Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, sobre ""Fumigació manual dels escocells i dels escocells en els barris de La Torre i Sant Marcel·lí'.
Contestada