2020-06-17 - València

null 2020-06-17

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU (2019-2023)

Data:
17-06-2020
Hora:
10:00
Òrgan:
C4195
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE 17 DE JUNIO DE 2020

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.-
0001 - Aprovació, si es el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 20 de maig de 2020.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES.-
SERVICI DE PERSONAL.-
0002 - Autorització de compatibilitat per a activitat pública de professor associat en la Universitat de València.
Expediente: E-01101-2020-000941-00 - Aprovat
0003 - Autorització de compatibilitat per a activitat pública de professor associat en la Universitat de València.
Expediente: E-01101-2019-005043-00 - Aprovat
0004 - Concedir compatibilitat com a docent especialista en la Unviersitat
Expediente: E-01101-2020-001882-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.-
MOCIONS.-
0005 - "Moció que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutatans, sobre ""Proves diagnòstiques del COVID 19 per a la Policia Local de València i Bombers
Expediente: O-89CIU-2020-000133-00 - Rebutjat
0006 - "Moció que presenta el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre ""Designació de coordinadors i Directors generals entre el personal funcionari de carrera de la plantilla municipal, utilitzant les economies assignades a òrgans directius a més mesurades COVID-19 perquè els veïns de la nostra ciutat superen com més prompte millor els efectes d'aquesta pandèmia"".
Expediente: O-89POP-2020-000050-00 - Rebutjat
PREGUNTES.-
0007 - "Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'la gestió de residus en els centres de treball"".
Expediente: O-89CIU-2020-000149-00 - Contestada
0008 - "Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'els contractes menors per urgència o emergència"".
Expediente: O-89CIU-2020-000149-00 - Contestada
0009 - "Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'protocol de teletreball"".
Expediente: O-89CIU-2020-000149-00 - Contestada
0010 - "Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Proves diagnòstiques per a detecció del COVID"".
Expediente: O-89CIU-2020-000149-00 - Contestada
0011 - "Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'estalvi en els subministraments"".
Expediente: O-89CIU-2020-000149-00 - Contestada
0012 - "Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'l'organització per a continuar l'activitat municipal en època estival"".
Expediente: O-89CIU-2020-000149-00 - Contestada
0013 - "Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'espais exclusius per a la població de risc"".
Expediente: O-89CIU-2020-000149-00 - Contestada
0014 - "Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Protocol d'actuació per a la realització de proves diagnòstiques del COVID-19"".
Expediente: O-89CIU-2020-000149-00 - Contestada
0015 - "Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'el personal contagiat o en quarantena de l'Ajuntament de València"".
Expediente: O-89CIU-2020-000149-00 - Contestada
0016 - "Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'el repartiment de màscara tipus FFP2 a tot el personal dels serveis essencials i no essencials"".
Expediente: O-89CIU-2020-000149-00 - Contestada
0017 - "Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'el repartiment de màscara tipus FFP2 al personal de mercats"".
Expediente: O-89CIU-2020-000149-00 - Contestada
0018 - "Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'la classificació de risc d'exposició enfront del COVID-19"".
Expediente: O-89CIU-2020-000149-00 - Contestada
0019 - "Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'mesures de seguretat per a la reincorporació dels empleats públics de l'Ajuntament de València"".
Expediente: O-89CIU-2020-000149-00 - Contestada
0020 - "Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Contractes menors"".
Expediente: O-89POP-2020-000050-00 - Contestada
0021 - "Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Infraccions i sancions durant l'estat d'alarma"".
Expediente: O-89POP-2020-000050-00 - Contestada
0022 - "Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Cobraments i Sancions ORA"".
Expediente: O-89POP-2020-000050-00 - Contestada
0023 - "Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Responsabilitats per danys causats a béns municipals i Sancions"".
Expediente: O-89POP-2020-000050-00 - Contestada
0024 - "Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'informació nomenament Letrat Major de l'Ajuntament de València"".
Expediente: O-89POP-2020-000050-00 - Contestada
0025 - "Pregunta subscrita por el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Jubilacions i previsió de futures jubilacions del personal al servei de l'Ajuntament"".
Expediente: O-89POP-2020-000050-00 - Contestada
0026 - "Pregunta subscrita por el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Adquisició de test PCR i empleats municipales afectats per el COVID-19"".
Expediente: O-89POP-2020-000050-00 - Contestada
0027 - "Pregunta subscrita por el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Plantilla ocupada referenciada en la Relació de Llocs de Treball a 15 de Juny de 2020"".
Expediente: O-89POP-2020-000050-00 - Contestada
0028 - "Pregunta subscrita por el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Expedients disciplinaris i suspensions d'ocupament i sou tramitats en el període del 15 de juny del 2019 al 15 de juny del 2020"".
Expediente: O-89POP-2020-000050-00 - Contestada
0029 - "Pregunta subscrita por el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Calendarització processos selectius ofertes docupació pública 2016, 2017, 2018 y 2019"".
Expediente: O-89POP-2020-000050-00 - Contestada
0030 - "Pregunta subscrita por el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'cursos més demandats en la primera fase del plá de formació municipal"".
Expediente: O-89POP-2020-000050-00 - Contestada
0031 - "Pregunta subscrita por el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Número de personal funcionari interí, millorat d'ocupació i laboral indefinit no fixe del total de la plantilla ocupada a data 15 de juny de 2020"".
Expediente: O-89POP-2020-000050-00 - Contestada
0032 - "Pregunta subscrita por el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Total d'hores que contempla la primera fase pla de formació del personal municipal"".
Expediente: O-89POP-2020-000050-00 - Contestada
0033 - "Pregunta subscrita por el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Abonament concepte plus de desplaçament"".
Expediente: O-89POP-2020-000050-00 - Contestada
0034 - "Pregunta subscrita por el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Debat i acord en l'ámbit de la MGN de la prestació de funcions del personal de serveis essencials i delegats de prevenció de l'Ajuntament de València en reconeixement de la seua implicació i professionalitat inqüestionable des de l'inici de la pandèmia"".
Expediente: O-89POP-2020-000050-00 - Contestada
0035 - "Pregunta susbscrita per el Sr. Narciso Estellés Eschorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'les Oposicions al Cos de Policia Local de València"".
Expediente: O-89CIU-2020-000154-00 - Contestada
PLECS I PREGUNTES.-