2020-06-01 - València

null 2020-06-01

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ PERMANENT ESPECIAL DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS. OBSERVATORI DE CONTRACTACIÓ

Data:
01-06-2020
Hora:
13:30
Òrgan:
C4SUG
Caràcter:
O
Observacions:
ORDINÀRIA 01-06-2020. LIFESIZE

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARÍA GENERAL I DEL PLE
0001 - Propone autorizar la participación a distancia en la Comisión Permanente Especial de Sugerencias y Reclamaciones, Observatorio de Contratación, que se celebrará el próximo día 1 de junio de 2020 a las 13:30 horas.
Expediente: O-05656-2020-000002-00 - Aprovat
0002 - Aprovació, en el seu cas, de l'acta de la sessió anterior de data 4 de maig de 2020.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0003 - OFICINA SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS. Donar compte de l'Informe Mensual que comprèn des del 16 d'abril al 15 de maig de 2020 de l'Oficina de Suggeriments, Queixes i Reclamacions i Relacions amb del Defensor del Poble i el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-00911-2020-000446-00 - Quedar assabentat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIÓ
0004 - "Moció que presenta Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a ""un annex a l'informe de queixes i suggeriments"".
Expediente: O-89CIU-2020-000147-00 - Rebutjat
PREGUNTA
0005 - "Pregunta que presenta Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a ""suggeriments i reclamacions del Covid-19"".
Expediente: O-89CIU-2020-000143-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES