2020-05-25 - València

null 2020-05-25

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ (2019-2023)

Data:
25-05-2020
Hora:
11:30
Òrgan:
C4191
Caràcter:
O
Observacions:
25/05/2020 COMISSIÓ HISENDA

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió de 27 d'abril de 2020
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - "SERVICI D'INNOVACIO.- Proposa aprovar el document ""MISSIONVLC2030. MARC ESTRATÈGIC D'INNOVACIÓ SOCIAL I URBANA DE VALÈNCIA""
Expediente: E-00202-2020-000020-00 - Aprovat
0003 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- 9a Modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits. Pressupost 2020
Expediente: E-05501-2020-000020-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÓRGANS
MOCIONS
0004 - Moció que presenta la Sra. Maria José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre reducció Taxa de Clavegueram
Expediente: O-89POP-2020-000048-00 - Rebutjat
0005 - Moció que presenten la Sra. María José Catalá Verdet i el Sr. Carlos Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre proposta de concessió de l'alta distinció del Consell Agrari Municipal de València als agricultors de València
Expediente: O-89POP-2020-000048-00 -
0006 - Moció que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre sol·licitud de convocatòria del Consell de Turisme i llançament d'un pla de xoc per a reactivar l'activitat turística a la ciutat de València
Expediente: O-89POP-2020-000048-00 - Rebutjat
0007 - Moció que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre candidatura de València al Consell Rector de la Red Innpulso
Expediente: O-89POP-2020-000048-00 - Aprovada proposta alternativa
0008 - Moció que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre línea d'ajudes a l'emprenedoria innovadora
Expediente: O-89POP-2020-000048-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0009 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre destinació del superàvit 2019
Expediente: O-89POP-2020-000048-00 - Contestada
0010 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre la regla de despesa i període mitjà de pagament a proveïdors
Expediente: O-89POP-2020-000048-00 - Contestada
0011 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre procediment d'endeutament
Expediente: O-89POP-2020-000048-00 - Contestada
0012 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre recaptació de la Taxa per ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa
Expediente: O-89POP-2020-000048-00 - Contestada
0013 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre l'Impost de Bens Inmobles (IBI)
Expediente: O-89POP-2020-000048-00 - Contestada
0014 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre reestructuració del pressupost municipal
Expediente: O-89POP-2020-000048-00 - Contestada
0015 - Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre el grup de treball per a desescalada i reconstrucció en els sectors de turisme i comerç
Expediente: O-89POP-2020-000048-00 - Contestada
0016 - Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre projectes europeus de l'ajuntament de València
Expediente: O-89POP-2020-000048-00 - Contestada
0017 - "Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre projectes europeus de ""Les Naus""
Expediente: O-89POP-2020-000048-00 - Contestada
0018 - Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre el projecte europeu MatchUp
Expediente: O-89POP-2020-000048-00 - Contestada
0019 - Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre les terrasses
Expediente: O-89POP-2020-000048-00 - Contestada
0020 - Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre el Marc Estratègic Missions VLC 2030
Expediente: O-89POP-2020-000048-00 - Contestada
0021 - Preguntes que presenta el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Popular, sobre convocatòria 2020 d'ajudes a la creació de nous comerços i consolidació dels existents a la ciutat de València
Expediente: O-89POP-2020-000048-00 - Contestada
0022 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre l'estrena del curtmetratge 'Renaixem'
Expediente: O-89POP-2020-000048-00 - Contestada
0023 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre destrosses i robatoris en camps d'horta durant l'estat d'alarma
Expediente: O-89POP-2020-000048-00 - Contestada
0024 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre la reapertura dels horts urbans durant l'estat d'alarma pel COVID-19
Expediente: O-89POP-2020-000048-00 - Contestada
0025 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre actuaciones en la calçada CV-500 al seu pas per la pedanía de El Saler
Expediente: O-89POP-2020-000048-00 - Contestada
0026 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre els hotels declarats com a servei essencial
Expediente: O-89CIU-2020-000128-00 - Contestada
0027 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la taxa per prestació dels serveis funeraris municipals de cementeris
Expediente: O-89CIU-2020-000128-00 - Contestada
0028 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre préstec amb l'entitat Bankia
Expediente: O-89CIU-2020-000128-00 - Contestada
0029 - Pregunes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre l'estat del Fons de Contingència
Expediente: O-89CIU-2020-000128-00 - Contestada
0030 - Preguntas que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la 3a modificació de crèdit aprovada en el Ple de març del 2020
Expediente: O-89CIU-2020-000128-00 - Contestada
0031 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la 4a modificació de crèdit aprovada en el Ple de març del 2020
Expediente: O-89CIU-2020-000128-00 - Contestada
0032 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la 5a modificació de crèdit aprovada en el Ple de març del 2020
Expediente: O-89CIU-2020-000128-00 - Contestada
0033 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobrela 6a modificació de crèdit aprovada en el Ple de març del 2020
Expediente: O-89CIU-2020-000128-00 - Contestada
0034 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la 7a modificació de crèdit aprovada en el Ple d'abril del 2020
Expediente: O-89CIU-2020-000128-00 - Contestada
0035 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la 8a modificació de crèdit aprovada en el Ple d'abril del 2020
Expediente: O-89CIU-2020-000128-00 - Contestada
0036 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre les pèrdues en el pressupost municipal
Expediente: O-89CIU-2020-000128-00 - Contestada
0037 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre els ingressos en el pressupost municipal
Expediente: O-89CIU-2020-000128-00 - Contestada
0038 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre les polítiques d'ocupació de contractació
Expediente: O-89CIU-2020-000128-00 - Contestada
0039 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre el programa Re-Activa
Expediente: O-89CIU-2020-000128-00 - Contestada
0040 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la recaptació de l'IBI
Expediente: O-89CIU-2020-000128-00 - Contestada
0041 - "Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre el pla ""Edificant""
Expediente: O-89CIU-2020-000128-00 - Contestada
0042 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadanos, sobre el Capítol I del Pressupost
Expediente: O-89CIU-2020-000128-00 - Contestada
0043 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre l'estalvi energètic
Expediente: O-89CIU-2020-000128-00 - Contestada
0043 - PRECS I PREGUNTES
DESPATX EXTRAORDINARI
0044 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- Convalidar la 10a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost de 2020 (Covid-19 Alcaldia)
Expediente: E-05501-2020-000021-00 - Aprovat