2020-05-25 - València

null 2020-05-25

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT (2019-2023)

Data:
25-05-2020
Hora:
09:30
Òrgan:
C4192
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN 25 DE MAYO DE 2020.

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.
0001 - Proposa autoritzar la participació a distància en la sessió de la Comissió de data 25-05-2020 als membres de la mateixa que ho sol.liciten.
Expediente: O-56192-2020-000003-00 - Retirat
0002 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 27 d'abril de 2020.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES.
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI DE PLANEJAMENT.
0003 - "Proposa donar compte de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de 28 d'abril de 2020, pel qual s'aprova definitivament la Modificació Puntual del PGOU ""València Arena"".
Expediente: E-03001-2018-000239-00 - Quedar assabentat
0004 - Proposa aprovar definitivament la correcció d'errors del PGOU de VaLència, en la parcel·la 3BP-1 i 3BP-2 del Pla Parcial PRR1 ADEMUZ.
Expediente: E-03001-2019-000365-00 - Aprovat
0005 - Proposa sotmetre a informació pública les modificacions introduïdes en el Pla Especial del Cabanyal-Canyamelar.
Expediente: E-03001-2016-000223-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.
MOCIONS.
0006 - Sr. Mundina i Sra. Llobet, sobre autoritzar temporalment l'estacionament de vehicles en el carril bus, en horari nocturn.
Expediente: O-89POP-2020-000047-00 - Rebutjat
0007 - Sr. Estellés, sobre inclusió de solar de Fontsanta en el pla de solars per a aparcament provisional.
Expediente: O-89CIU-2020-000144-00 - Aprovat
0008 - Sr. Estellés, sobre desenrotllament d'Unitat d'Execució en el barri de Saïdia.
Expediente: O-89CIU-2020-000144-00 - Aprovada proposta alternativa
0009 - Sr. Estellés, sobre millora i protecció de carrers amb llamborda de la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2020-000144-00 - Aprovat
0010 - Sr. Estellés, sobre mitjanes de foment de la Ciutat de l'Artista Faller relacionades amb el transport públic i parades del Bus Turistic.
Expediente: O-89CIU-2020-000144-00 - Contestada
0011 - Sr. Giner Gorell, sobre agilitació de la tramitació d'expedients de llicències mitjançant la implantació d'un model de digitalització que centralitze la gestió dels projectes que integren els expedients de llicències.
Expediente: O-89POP-2020-000047-00 - Aprovada proposta alternativa
0012 - Srs. Giner Corell, Mundina Gómez i Sra. Catalá Verdet, sobre anàlisi de l'impacte ambiental i patrimonial derivat de les intervencions realitzades en la plaça de l'Ajuntament en el marc de les polítiques 'València Ciutat de Places'.
Expediente: O-89POP-2020-000047-00 - Rebutjat
PREGUNTES.
0013 - Sr. Estellés, sobre ValenBici.
Expediente: O-89CIU-2020-000129-00 - Contestada
0014 - Sr. Estellés, sobre el finançament estatal al transport metropolità.
Expediente: O-89CIU-2020-000129-00 - Contestada
0015 - Sr. Estellés, sobre els aparcaments motos de la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2020-000129-00 - Contestada
0016 - Sr. Estellés, sobre informes de Policia Local en la transformació de la plaça Ajuntament i Colón i en els nous canvis de les línies d'EMT
Expediente: O-89CIU-2020-000129-00 - Contestada
0017 - Sr. Estellés, sobre informes d'altres Àrees en la transformació de la plaça Ajuntament i Colón i en els nous canvis de les línies d'EMT.
Expediente: O-89CIU-2020-000129-00 - Contestada
0018 - Sr. Estellés, sobre reunions amb agents socials per als canvis en l'en la transformació de la plaça Ajuntament i Colón i en els nous canvis de les línies d'EMT.
Expediente: O-89CIU-2020-000129-00 - Contestada
0019 - Sr. Estellés, sobre el nou contracte de l'O.R.A.
Expediente: O-89CIU-2020-000129-00 - Contestada
0020 - Sr. Estellés, sobre CarSharing.
Expediente: O-89CIU-2020-000129-00 - Contestada
0021 - Sr. Estellés, sobre el Sharing a la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2020-000129-00 - Contestada
0022 - Sr. Estellés, sobre el Pla Director de la Bicicleta.
Expediente: O-89CIU-2020-000129-00 - Contestada
0023 - Sr. Estellés, sobre cambres de control de trànsit a Ciutat Vella.
Expediente: O-89CIU-2020-000129-00 - Contestada
0024 - Sr. Estellés, sobre els aparcaments públics.
Expediente: O-89CIU-2020-000129-00 - Contestada
0025 - Sr. Estellés, sobre el doble sentit d'avingudes, carrers o passejos de la ciutat per a vianants.
Expediente: O-89CIU-2020-000129-00 - Contestada
0026 - Sr. Estellés, sobre el pacte per la mobilitat a València.
Expediente: O-89CIU-2020-000129-00 - Contestada
0027 - Sr. Estellés, sobre empreses de Sharing.
Expediente: O-89CIU-2020-000129-00 - Contestada
0028 - Sr. Estellés, sobre els senyals de preferència ciclista a la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2020-000129-00 - Contestada
0029 - Sr. Estellés, sobre els objectius de l'Oficina de la bicicleta per a 2020.
Expediente: O-89CIU-2020-000129-00 - Contestada
0030 - Sr. Estellés, sobre el pla de conversió en zona de vianants de carrers i avingudes de València.
Expediente: O-89CIU-2020-000129-00 - Contestada
0031 - Sr. Estellés, sobre ocupacions d'habitatges del Parc Públic.
Expediente: O-89CIU-2020-000129-00 - Contestada
0032 - Sr. Estellés, sobre l'execució de les obres en el solar de Guillem de Castro-plaça del Pilar.
Expediente: O-89CIU-2020-000129-00 - Contestada
0033 - Sr. Estellés, sobre situació del Projecte d'Intervenció en els edificis protegits de la plaça Doctor Collado i entorn de la Llotja.
Expediente: O-89CIU-2020-000129-00 - Contestada
0034 - Sr. Estellés, sobre autoritzacions d'obres per a nous hotels.
Expediente: O-89CIU-2020-000129-00 - Contestada
0035 - Sr. Estellés, sobre obres de xarxes elèctriques en zona plaça de la Reina.
Expediente: O-89CIU-2020-000129-00 - Contestada
0036 - Sr. Estellés, sobre nova documentació en el Pla Est de Natzaret.
Expediente: O-89CIU-2020-000129-00 - Contestada
0037 - Sr. Estellés, sobre criteris per a executar l'actuació al carrer Colón.
Expediente: O-89CIU-2020-000129-00 - Contestada
0038 - Sr. Estellés, sobre els usos dels solars destinats en el PGOU a educatius a la Ciutat de l'Artista Faller.
Expediente: O-89CIU-2020-000129-00 - Contestada
0039 - Sr. Estellés, sobre al·legacions al Pla Especial del Cabanyal-Canyamelar.
Expediente: O-89CIU-2020-000129-00 - Contestada
0040 - Sr. Estellés, sobre actuacions en l'Alqueria dels Moros.
Expediente: O-89CIU-2020-000129-00 - Contestada
0041 - Sr. Estellés, sobre la situació de l'Alqueria de Burgos.
Expediente: O-89CIU-2020-000129-00 - Contestada
0042 - Sr. Estellés, sobre Responsabilitat Patrimonial que planteja l'empresa Guadalmedina i possible nou conveni.
Expediente: O-89CIU-2020-000129-00 - Contestada
0043 - Sr. Estellés, sobre paralització d'obres per la crisi sanitària.
Expediente: O-89CIU-2020-000129-00 - Contestada
0044 - Sr. Estellés, sobre informe de la Torre Miramar.
Expediente: O-89CIU-2020-000129-00 - Contestada
0045 - Sr. Estellés, sobre la construcció d'una residència d'estudiants en Benimaclet.
Expediente: O-89CIU-2020-000129-00 - Contestada
0046 - Sr. Estellés, sobre enderrocaments en l'antiga fàbrica cervesera carrer Sant Vicent.
Expediente: O-89CIU-2020-000129-00 - Contestada
0047 - Sr. Estellés, sobre concessió de llicències per a equipaments públics.
Expediente: O-89CIU-2020-000129-00 - Contestada
0048 - Sr. Estellés, sobre el Projecte del Parc Central.
Expediente: O-89CIU-2020-000129-00 - Contestada
0049 - Sr. Estellés, sobre l'estudi del Túnel Passant.
Expediente: O-89CIU-2020-000129-00 - Contestada
0050 - Sr. Estellés, sobre obres del carril bici en el passeig Marítim.
Expediente: O-89CIU-2020-000129-00 - Contestada
0051 - Sra. Ferrer, sobre funcionament sense llicència municipal del teatre i cafeteria Societat Coral El Micalet.
Expediente: O-89POP-2020-000047-00 - Contestada
0052 - Sr. Mundina, sobre resolució SINDIC DE GREUGES sobre falta de transparència EMT València per a la investigació del presumpte frau ocorregut en 2019.
Expediente: O-89POP-2020-000047-00 - Contestada
0053 - Sr. Mundina, sobre actuacions provisionals en la plaça Sant Agustí.
Expediente: O-89POP-2020-000047-00 - Contestada
0054 - Sr. Mundina, sobre obres de conversió en zona de vianants de la plaça Ajuntament.
Expediente: O-89POP-2020-000047-00 - Contestada
0055 - Sr. Mundina, sobre La Paisatgería.
Expediente: O-89POP-2020-000047-00 - Contestada
0056 - Sr. Mundina, sobre remodelació carrer Colón.
Expediente: O-89POP-2020-000047-00 - Contestada
0057 - Sr. Giner Corell, sobre despeses no essencials i bàsics dels Serveis de la Delegació de Planificació i Gestió Urbana dissenyats per a la modificació del pressupost 2020 com a conseqüència de la crisi sanitària, social i econòmica COVID-19.
Expediente: O-89POP-2020-000047-00 - Contestada
0058 - Sr. Giner Corell, sobre despeses no essencials i bàsics del Servei de la Delegació de Gestió d'obres d'infraestructura dissenyats per a la modificació del pressupost 2020 com a conseqüència de la crisi sanitària, social i econòmica COVID-19.
Expediente: O-89POP-2020-000047-00 - Contestada
0059 - Sr. Giner Corell, sobre despeses no essencials i bàsics del Servei de la Delegació d'Habitatges dissenyats per a la modificació del pressupost 2020 com a conseqüència de la crisi sanitària, social i econòmica COVID-19.
Expediente: O-89POP-2020-000047-00 - Contestada
0060 - Sr. Giner Corell, sobre despeses no essencials i bàsics del Servei de la Delegació de Patrimoni Municipal dissenyats per a la modificació del pressupost 2020 com a conseqüència de la crisi sanitària, social i econòmica COVID-19.
Expediente: O-89POP-2020-000047-00 - Contestada
0061 - Sr. Giner Corell, sobre despeses no essencials i bàsics del Servei de la Delegació de Manteniment d'Infraestructures dissenyats per a la modificació del pressupost 2020 com a conseqüència de la crisi sanitària, social i econòmica COVID-19.
Expediente: O-89POP-2020-000047-00 - Contestada
0062 - Sr. Giner Corell, sobre expedients de llicències d'obres de nova planta en els quals s'ha redactat resolució de concessió de llicència des del 13 de març amb la implantació del teletreball en el Servei de Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació de la Delegació de Planificació i Gestió Urbana.
Expediente: O-89POP-2020-000047-00 - Contestada
0063 - Sr. Giner Corell, sobre expedients de llicències d'obres que no siguen de nova planta en els quals s'ha redactat resolució de concessió de llicència des del 13 de març amb la implantació del teletreball en el servei de Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació de la Delegació de Planificació i Gestió Urbana.
Expediente: O-89POP-2020-000047-00 - Contestada
0064 - Sr. Giner Corell, sobre expedients de declaració responsable de llicències d'obres concedits des del 13 de març amb la implantació del teletreball en el Servei de Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació de la Delegació de Planificació i Gestió Urbana.
Expediente: O-89POP-2020-000047-00 - Contestada
0065 - Sr. Giner Corell, sobre projectes d'obres, direcció i/o redacció suspesos o en tràmit de suspensió dels Serveis de Projectes Urbans i Planejament de la Delegació de Planificació i Gestió Urbana.
Expediente: O-89POP-2020-000047-00 - Contestada
0066 - Sr. Giner Corell, sobre expedients d'expropiació amb càrrec a la partida econòmica 15100 62100 expropiacions GC330 Serv. Gestió Urbanística.
Expediente: O-89POP-2020-000047-00 - Contestada
0067 - Sr. Giner Corell, sobre actuacions per a ampliar la disponibilitat d'habitatge de gestió pública, capaç d'atendre situacions d'emergència, mitjançant l'acord amb agents privats per a lloguer social o assequible.
Expediente: O-89POP-2020-000047-00 - Contestada
0068 - Sr. Giner Corell, sobre previsió d'inici de les ECUV en la tramitació de les llicències d'obres.
Expediente: O-89POP-2020-000047-00 - Contestada
0069 - Sr. Giner Corell, sobre projectes d'obres, direcció i/o redacció suspesos o en tràmit de suspensió, del Servei Obres d'Infraestructura de la Delegació de Gestió d'Obres d'Infraestructura.
Expediente: O-89POP-2020-000047-00 - Contestada
0070 - Sr. Giner Corell, sobre projectes d'obres, direcció i/o redacció suspesos o en tràmit de suspensió del Servei de Coordinació d'Obres de Via Pública i Manteniment d'Obres d'Infraestructura de la Delegació de Manteniment d'Infraestructura.
Expediente: O-89POP-2020-000047-00 - Contestada
0071 - Sr. Giner Corell, sobre resultats dels estudis de les mesures per a incrementar el parc públic de mesures d'habitatge social.
Expediente: O-89POP-2020-000047-00 - Contestada
0072 - Sr. Giner Corell, sobre nombre d'expedients de llicències d'obres de nova planta en el Servei de Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació en 2017, 2018 i 2019 en tràmit, amb resolució de concessió de llicència d'obres i temps mitjà de concessió de llicència d'obres.
Expediente: O-89POP-2020-000047-00 - Contestada
0073 - Sr. Giner Corell, sobre remodelació de l'avinguda del Port.
Expediente: O-89POP-2020-000047-00 - Contestada
0074 - Sr. Giner Corell, sobre estat d'execució de les mesures en matèria d'habitatge.
Expediente: O-89POP-2020-000047-00 - Contestada
0075 - Sr. Mundina, sobre rehabilitació de la Ceramo de Benicalap.
Expediente: O-89POP-2020-000047-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.
0076 - En el punt de Precs i Preguntes, el Sr. Giner Corell prega que es comprove si la documentació completa del projecte de la Paisatgería va ser dictaminada per la Comissió de Patrimoni.
Quedar assabentat