2020-05-21 - València

null 2020-05-21

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA (2019-2023)

Data:
21-05-2020
Hora:
11:00
Òrgan:
C4194
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA - COM. ECOLOGÍA URB, EMER. CLI DE 21-5-2020

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - SECRETÀRIA. Proposa autoritzar la participació a distància en la sessió de la Comissió d'ecologia urbana, emergència climàtica de data 21 de maig de 2020.
Expediente: O-56194-2020-000005-00 - Aprovat
0002 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 23 d'abril de 2020.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0003 - SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Donar compte de l'informe Meses de Treballs ZAS (maig).
Expediente: E-02610-2018-000018-00 - Quedar assabentat
0004 - SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Donar compte de l'informe sobre l'estat de tramitació de l'Ordenança Municipal de Protecció contra la Contaminació Acústica (maig).
Expediente: E-02610-2018-000060-00 - Quedar assabentat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0005 - "Moció que presenten conjuntament la Sra. Mª. Julia Climent Monzó i el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relativa a la ""Temporada Platges 2020"".
Expediente: O-89POP-2020-000045-00 - Rebutjat
0006 - "Moció que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, relativa a la ""Revisió de la programació del servei de neteja en la fase de la desescalada"".
Expediente: O-89POP-2020-000045-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0007 - "Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Projecte de transvasament d'aigua del nivell freàtic de grans obres als camps de cultiu"".
Expediente: O-89POP-2020-000031-00 - Contestada
0008 - "Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives als ""Escocells"".
Expediente: O-89POP-2020-000045-00 - Contestada
0009 - "Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Reforma de la Plaça de l'Ajuntament"".
Expediente: O-89POP-2020-000045-00 - Contestada
0010 - "Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Reforma del Parc Gulliver de València"".
Expediente: O-89POP-2020-000045-00 - Contestada
0011 - "Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Detecció del Coronavirus en la xarxa de sanejament"".
Expediente: O-89POP-2020-000045-00 - Contestada
0012 - "Preguntes que presenta Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Servici especial de recollida, neteja i desinfecció de la via pública"".
Expediente: O-89POP-2020-000045-00 - Contestada
0013 - "Preguntes que presenta Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Assistència als funerals"".
Expediente: O-89POP-2020-000045-00 - Contestada
0014 - "Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Cànon de sanejament"".
Expediente: O-89POP-2020-000045-00 - Contestada
0015 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a ""L'estat de les platges a la Ciutat de València"".
Expediente: O-89POP-2020-000045-00 - Contestada
0016 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Vigilància de les zones de nidificació de l'Albufera"".
Expediente: O-89POP-2020-000045-00 - Contestada
0017 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Procés participatiu del Pla Verd de València"".
Expediente: O-89POP-2020-000045-00 - Contestada
0018 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Pressupost de l'any 2020 del Servici de Platges i del Servei de Qualitat acústica i de l'Aire"".
Expediente: O-89POP-2020-000045-00 - Contestada
0019 - "Preguntes que presenta la Sra. Paula Mª. Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Pressupost de l'any 2020 de la Delegació d'Emergència Climàtica i Transició Energètica"".
Expediente: O-89POP-2020-000045-00 - Contestada
0020 - "Preguntes que presenta la Sra. Paula Mª. Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Desenvolupament de l'energia fotovoltaica"".
Expediente: O-89POP-2020-000045-00 - Contestada
0021 - "Preguntes que presenta Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Pressupost de l'any 2020 de la Delegació de Benestar Animal"".
Expediente: O-89POP-2020-000045-00 - Contestada
0022 - "Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Investigació sobre la presència de COVID-19 en la xarxa de sanejament de València i en les aigües residuals del EDAR de Pinedo 1 i 2"".
Expediente: O-89CIU-2020-000125-00 - Contestada
0023 - "Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Manteniment del patrimoni arbori monumental de la ciutat"".
Expediente: O-89CIU-2020-000125-00 - Contestada
0024 - "Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Preparació de les platges de València"".
Expediente: O-89CIU-2020-000125-00 - Contestada
0025 - "Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Resultats d'anàlisis de la qualitat de l'aigua a les platges des de l'1 de febrer fins al 15 de maig de 2020"".
Expediente: O-89CIU-2020-000125-00 - Contestada
0026 - "Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Treballs de jardineria i manteniment en els espais verds ""naturalitzats"""".
Expediente: O-89CIU-2020-000125-00 - Contestada
0027 - "Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Alleujaments en la EDAR de Pinedo des de l'1 de febrer fins al 15 de maig de 2020"".
Expediente: O-89CIU-2020-000125-00 - Contestada
0028 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Nucli zoològic de Benimàmet"".
Expediente: O-89CIU-2020-000126-00 - Contestada
0029 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Desinfecció dels carrers amb camions cisterna"".
Expediente: O-89CIU-2020-000126-00 - Contestada
0030 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Recollida de mobles i estris durant l'estat d'alarma"".
Expediente: O-89CIU-2020-000126-00 - Contestada
0031 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Canvis d'ubicació de contenidors de residus per les obres en la Plaça de l'Ajuntament i al carrer Colón"".
Expediente: O-89CIU-2020-000126-00 - Contestada
0032 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Campanyes d'informació ciutadana i millora de serveis de les contractes de neteja i recollida de residus urbans"".
Expediente: O-89CIU-2020-000126-00 - Contestada
0033 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les ""Accions de la Delegació de Cementeris davant la futura Fase 1.""
Expediente: O-89CIU-2020-000126-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0034 - "Pregunta formulada ""in voce"" pel Sr. José Gosálbez Payá, del Grup Municipal VOX, sobre ""Reforma del Passeig Marítim"".
Contestada
0035 - "Prec formulat ""in voce"" per la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grupo Municipal Popular, sobre la moció relativa a la ""Plantació de tarongers i xiprers en la Plaça del Patriarca""
Quedar assabentat
0036 - "Pregunta formulada ""in voce"" per la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, sobre ""Tala d'uns plataners en la pedania de Carpesa"".
Contestada