2020-05-20 - València

null 2020-05-20

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU (2019-2023)

Data:
20-05-2020
Hora:
10:00
Òrgan:
C4195
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE 20 DE MAYO DE 2020

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.-
0001 - Aprovació, si es el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 22 d abril de 2020.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES.-
SERVICI DE PERSONAL.-
0002 - Proposa aprovar autorització de compatibilitat per a l'exercici d'activitat privada.
Expediente: E-01101-2020-001625-00 - Aprovat
COORDINACIÓ GENERAL TÈCNICA D'INNOVACIÓ ORGANIZATIVA I GESTIÓ DE PERSONES
0003 - Proposa resoldre les al·legacions presentades i aprovar definitivament la modificació del Reglament d'Avaluació de l'Acompliment i del Rendiment i la Carrera Professional Horitzontal del personal empleat públic de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-00207-2016-000024-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.-
MOCIONS.-
0004 - Moció que presenta el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Instal·lació d'arcs desinfectants, peluts autodesinfectants, anàlisis microbiològiques dels conductes i equips de climatizació de manera periòdica. Realització diària per empreses especialitzades de processos d'higienització i nebulització química en totes les dependències municipals que atenguen el públic per a previndre i protegir la salut i seguretat de tots els empleats municipals que presten funcions presencials d'atenció al públic'.
Expediente: O-89POP-2020-000043-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES.-
0005 - "Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'proves diagnòstiques -PCR i Test Ràpids- per a detecció del COVID"".
Expediente: O-89POP-2020-000043-00 - Contestada
0006 - "Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Reglament Teletreball""
Expediente: O-89POP-2020-000043-00 - Contestada
0007 - "Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Procediment Sancionador Teatre Societat Coral El Micalet"".
Expediente: O-89POP-2020-000043-00 - Contestada
0008 - "Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Pressupost del Servici de Patrimoni"".
Expediente: O-89POP-2020-000043-00 - Contestada
0009 - "Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Mesures d'estalvi costos energétics i uns altres per l'estat d'alarma"".
Expediente: O-89POP-2020-000043-00 - Contestada
0010 - "Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Suspensió del concurs per a l'adjudicació del servei de manteniment d'enllumenat públic"".
Expediente: O-89POP-2020-000043-00 - Contestada
0011 - "Pregunta que planteja el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'els canvis de jornada"".
Expediente: O-89CIU-2020-000120-00 - Contestada
0012 - "Pregunta que planteja el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'l'organització per a continuar l'activitat municipal""
Expediente: O-89CIU-2020-000120-00 - Contestada
0013 - "Pregunta que planteja el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'la reincorporació dels empleats públics de l'Ajuntament de València"".
Expediente: O-89CIU-2020-000120-00 - Contestada
0014 - "Pregunta que planteja el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'la classificació de risc d'exposició enfront del COVID-19"".
Expediente: O-89CIU-2020-000120-00 - Contestada
0015 - "Pregunta que planteja el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'el personal contagiat o en quarantena de l'Ajuntament de València"".
Expediente: O-89CIU-2020-000120-00 - Contestada
0016 - "Pregunta que planteja el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'instal·lació d'auriculars telefònics en els llocs de Benestar Social"".
Expediente: O-89CIU-2020-000120-00 - Contestada
0017 - "Pregunta que planteja el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'el repartiment de màscara tipus FFP2 al personal de mercats"".
Expediente: O-89CIU-2020-000120-00 - Contestada
0018 - "Pregunta que planteja el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'el repartiment de màscara tipus FFP2 a tot el personal dels serveis essencials i no essencials"".
Expediente: O-89CIU-2020-000120-00 - Contestada
0019 - "Pregunta que planteja el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Protocol d'actuació per a la realització de proves diagnòstiques del COVID-19"".
Expediente: O-89CIU-2020-000120-00 - Contestada
0020 - "Pregunta que planteja el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Canvi de valoració de les dispenses concedides a majors de 60 anys"".
Expediente: O-89CIU-2020-000120-00 - Contestada
0021 - Pregunta que planteja el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Adquisició d'ordinadors perquè el personal municipal puga prestar el servei a través del 'teletreball'.
Expediente: O-89CIU-2020-000120-00 - Contestada
0022 - Pregunta que planteja el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'personal municipal que pot realitzar en l'actualitat la prestació del servei a través del 'teletreball'
Expediente: O-89CIU-2020-000120-00 - Contestada
0023 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Despeses no essencials i bàsiques del Servei de Personal de la Delegació d'Organitzcació i Gestió de Persones dissenyats per a la modificació del Pressupost 2020 com a conseqüència de la crisi sanitària, social i econòmica COVID-19""
Expediente: O-89POP-2020-000043-00 - Contestada
0024 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'despeses no essencials i bàsiques del Servei de la Delegació de Serveis Centrals Tècnics"".
Expediente: O-89POP-2020-000043-00 - Contestada
0025 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Productivitat dels empleats públics"".
Expediente: O-89POP-2020-000043-00 - Contestada
0026 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Incorporació del personal de Museus, centre arqueològic, cripta, sales d'exposicions, Palau de l'Exposició i monuments con la màxima garantía per a la seua seguretat i salut"".
Expediente: O-89POP-2020-000043-00 - Contestada
0027 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Incorporació del personal de Biblioteques, sales de lectures, arxius, hemeroteca i fonoteca con la màxima garantía per a la seua seguretat i salut"".
Expediente: O-89POP-2020-000043-00 - Contestada
0028 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Incorporació del personal de les oficines d'atenció al Público, Registre General, GTI, GER, Padró, societat de la informació, alcaldies de barris i juntes Municipals amb la màxima garantia per a la seua seguretat i salut"".
Expediente: O-89POP-2020-000043-00 - Contestada
0029 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Desinfecció interior dels vehícles del parc mòbil""
Expediente: O-89POP-2020-000043-00 - Contestada
0030 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Baixes per malaltia comuna"".
Expediente: O-89POP-2020-000043-00 - Contestada
0031 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Previsió d'un extra al personal de serveis essencials i delegats de prevenció de l'Ajuntament de València en reconeixement de la seua implicació i professionalitat inqüestionable des de l'inici de la pandèmia"".
Expediente: O-89POP-2020-000043-00 - Contestada
0032 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Autoritzacions de desviaments de crides de les diferents unitats i serveis durant el confinament"".
Expediente: O-89POP-2020-000043-00 - Contestada
0033 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre ""Percentatge de personal presencial en cadascun dels serveis a fi de garantir el distanciament social COVID-19"".
Expediente: O-89POP-2020-000043-00 - Contestada
0034 - "Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Positius en PLV i primers test PCR en empleats municipales con símptomes de COVID-19 d'acord amb criteris facultatius i sobre la base del protocol establit"".
Expediente: O-89POP-2020-000043-00 - Contestada
0035 - "Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre ""Instrucció sobre declaracions d'empleats públics de l'Ajuntament de València a mitjans de comunicació"".
Expediente: O-89POP-2020-000043-00 - Contestada
0036 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Sistema ECON-FRO. Y RRHH"".
Expediente: O-89POP-2020-000043-00 - Contestada
0037 - "Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Personal major de 60 anys, amb fills de dotze o menys anys, amb majors dependents a càrrec i personal vulnerable per patologies descrites en la normativa estatal"".
Expediente: O-89POP-2020-000043-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.-