2020-05-04 - València

null 2020-05-04

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ PERMANENT ESPECIAL DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS. OBSERVATORI DE CONTRACTACIÓ

Data:
04-05-2020
Hora:
13:30
Òrgan:
C4SUG
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINÀRIA DE 04 DE MAYO DE 2020

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA GENERAL Y DEL PLENO
0001 - Proposa autoritzar la participació a distància en la Comissió Permanent Especial de Suggeriment i Reclamacions, Observatori de Contractació, que se celebrarà el pròxim dia 4 de maig de 2020 a les 13.30 hores.
Expediente: O-05656-2020-000001-00 - Aprovat
0002 - Aprovació, en el seu cas, de l'acta de la sessió anterior de data 2 de març de 2020.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0003 - OFICINA SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS. Donar compte de l'Informe Mensual que comprén des del 16 de febrer al 15 de març de 2020, de l'Oficina de Suggeriments, Queixes i Reclamacions i Relacions amb el Defensor del Poble i el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-00911-2020-000365-00 - Quedar assabentat
0004 - OFICINA SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS. Donar compte de l'Informe Mensual que comprén des del 16 de març al 15 d'abril de 2020, de l'Oficina de Suggeriments, Queixes i Reclamacions i Relacions amb el Defensor del Poble i el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-00911-2020-000366-00 - Quedar assabentat
PRECS I PREGUNTES
0005 - "Pregunta presentada ""in voce"" per Marta Torrado de Castro, representant del Grup Municipal Popular, relativa a ""Donar compte i aprovar dels informes en la Comissió"".
Contestada
0006 - Precs presentants 'in voce' per Rocío Gil Uncio, representant del Grup Municipal Ciutadans i per M. José Ferrer San Segundo, representant del Grup Municipal Popular, relatius al tractament de les queixes.
Quedar assabentat