2020-04-27 - València

null 2020-04-27

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ (2019-2023)

Data:
27-04-2020
Hora:
11:30
Òrgan:
C4191
Caràcter:
O
Observacions:
27/04/2020 COMISSIÓ HISENDA

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió de 23 de març del 2020.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMN D'ASSUMPTES
0002 - SERVICI ECONOMICO-PRESSUPOSTARI. Donar compte dels subconceptes de crèdit cero creats en el 1er trimestre
Expediente: E-05501-2020-000001-00 - Quedar assabentat
0003 - INTERVENCIÓ DE CONTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Estats d'execució pressupostària i de situació de tresoreria a 31 de març de 2020
Expediente: E-04302-2020-000004-00 - Quedar assabentat
0004 - "SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar el document ""MISSIONVLC2030. MARC ESTRATÈGIC D'INNOVACIÓ SOCIAL I URBANA DE VALÈNCIA""
Expediente: E-00202-2020-000020-00 - Aprovat
0005 - SERVICI ECONOMICO-PRESSUPOSTARI. 7ª Modif. Cts. Extraord. i Supl. Cdts. COVID-19 Ppt. 2020
Expediente: E-05501-2020-000017-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0006 - Moció que presenta la Sra. María José Català Verdet, del Grup Popular, sobre rebaixa en el rebut de l'aigua
Expediente: O-89POP-2020-000041-00 - Rebutjat
0007 - Moció que presenten les Sres. María José Català Verdet i Paula Llobet Vilarrasa i el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Popular, sobre l'impuls de projectes específics d'inserció laboral amb preferencia per als jovens, majors de cinquanta-cinc anys i personal no qualificat afectat recentment pel COVID-19.
Expediente: O-89POP-2020-000041-00 - Rebutjat
0008 - Moció que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre reorientació de les convocatòries vigents de subvencions en innovació
Expediente: O-89POP-2020-000041-00 - Rebutjat
0009 - "Moció que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre la cel.lebració d'un ""hackathon"" virtual front al Covid-19
Expediente: O-89POP-2020-000041-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0010 - Preguntes que presenta la Sra. Maria José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre reestructuració del pressupost municipal
Expediente: O-89POP-2020-000041-00 - Contestada
0011 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre ajornament de l'IBI
Expediente: O-89POP-2020-000041-00 - Contestada
0012 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre estudi suspensió d'impostos
Expediente: O-89POP-2020-000041-00 - Contestada
0013 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre procedimient d'endeudament
Expediente: O-89POP-2020-000041-00 - Contestada
0014 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre regla de despesa i període mitjà de pagament a proveïdors
Expediente: O-89POP-2020-000041-00 - Contestada
0015 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grupo Popular, sobre participació als ingressos de l'Estat, IVA 2017
Expediente: O-89POP-2020-000041-00 - Contestada
0016 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre destinació del superàvit 2019
Expediente: O-89POP-2020-000041-00 - Contestada
0017 - Preguntes que presenta la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Popular, sobre la remissió al bancs dels rebuts de l'IBI 2020
Expediente: O-89POP-2020-000041-00 - Contestada
0018 - Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre la subvenció Re-Activa València
Expediente: O-89POP-2020-000041-00 - Contestada
0019 - Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobrepanel de seguiment econòmic i social
Expediente: O-89POP-2020-000041-00 - Contestada
0020 - Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre el pressupost de Formació, Ocupació i Emprenedoría 2020
Expediente: O-89POP-2020-000041-00 - Contestada
0021 - Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre Projectes Europeus
Expediente: O-89POP-2020-000041-00 - Contestada
0022 - Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre dades d'atur a València
Expediente: O-89POP-2020-000041-00 - Contestada
0023 - Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre Pressupost d'Innovació 2020
Expediente: O-89POP-2020-000041-00 - Contestada
0024 - Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre EDUSI
Expediente: O-89POP-2020-000041-00 - Contestada
0025 - Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre subvencions municipals per a la promoció y consolidació d'Activitats Económiques 2020
Expediente: O-89POP-2020-000041-00 - Contestada
0026 - Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre Compra Pública Innovadora
Expediente: O-89POP-2020-000041-00 - Contestada
0027 - Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre impacte del Covid-19 en els Congressos i esdeveniments de la ciutat
Expediente: O-89POP-2020-000041-00 - Contestada
0028 - Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre pressupost turisme 2020
Expediente: O-89POP-2020-000041-00 - Contestada
0029 - Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre el temporal Gloria
Expediente: O-89POP-2020-000041-00 - Contestada
0030 - Preguntes que presenta el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Popular, sobre partides afectades per la nova situació econòmica, en la delegació de Comerç i Abastiments
Expediente: O-89POP-2020-000041-00 - Contestada
0031 - Preguntes que presenta el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Popular, sobre ajudes per a comerços
Expediente: O-89POP-2020-000041-00 - Contestada
0032 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre funcions i actuacions del Consell Agrari Municipal durant la Declaració de l'Estat d'Alarma per la crisi sanitaria del COVID-19
Expediente: O-89POP-2020-000041-00 - Contestada
0033 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre superàvit de l'exercici 2019
Expediente: O-89CIU-2020-000104-00 - Contestada
0034 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre les modificacions de crèdit aprovades en el Ple de Març del 2020
Expediente: O-89CIU-2020-000104-00 - Contestada
0035 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre inversions necessàries
Expediente: O-89CIU-2020-000104-00 - Contestada
0036 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre els interessos del deute en el pressupost municipal
Expediente: O-89CIU-2020-000104-00 - Contestada
0037 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre les contractes en el pressupost municipal
Expediente: O-89CIU-2020-000104-00 - Contestada
0038 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre els ingressos en el pressupost municipal
Expediente: O-89CIU-2020-000104-00 - Contestada
0039 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobreles pèrdues en el pressupost municipal
Expediente: O-89CIU-2020-000104-00 - Contestada
0040 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre les despeses en el pressupost municipal
Expediente: O-89CIU-2020-000104-00 - Contestada
0040 - PRECS I PREGUNTES