2020-04-27 - València

null 2020-04-27

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT (2019-2023)

Data:
27-04-2020
Hora:
09:30
Òrgan:
C4192
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN 27 DE ABRIL DE 2020.

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.
0001 - Proposa autoritzar la participació a distància en la sessió de la Comissió de data 27-04-2020 als membres de la mateixa que ho sol·liciten.
Expediente: O-56192-2020-000002-00 - Aprovat
0002 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 24 de febrer de 2020.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES.
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI DE PLANEJAMENT.
0003 - Proposa sotmetre a consulta i informació pública la modificació puntual del PGOU relativa a la reserva d'aparcaments en l'av. Primat Reig, 177.
Expediente: E-03001-2019-000266-00 - Aprovat
0004 - Proposa sotmetre a consulta i informació pública la modificació puntual detallada del PGOU per a canvi de qualificació de sistema local espai lliure a sistema local de servei públic sociocultural i administratiu institucional en el carreró de Malabuche.
Expediente: E-03001-2019-000291-00 - Aprovat
0005 - "Proposa sotmetre a consulta i informació pública la modificació puntual del PGOU relativa al canvi de qualificació d'UFA2 a UFA1 del grup d'habitatges ""Sant Jerònim"" situades en plaça Salvador Allende.
Expediente: E-03001-2019-000379-00 - Aprovat
0006 - Proposa aprovar definitivament la modificació puntual del PGOU de València en la parcel·la situada al carrer Joaquín Marín, 35.
Expediente: E-03001-2019-000200-00 - Aprovat
0007 - "Proposa aprovar provisionalment la modificació puntual del PE d'Infraestructures, Reserva de Sòl i Ordenació d'Usos ""Benimámet/Fira de València"" parc Cuevas Carolinas.
Expediente: E-03001-2017-000018-00 - Aprovat
0008 - "Proposa aprovar provisionalment la nova documentació de la modificació puntual del PGOU de Vaència ""Antiga Fàbrica de Tabacs"".
Expediente: E-03001-2017-000142-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.
MOCIONS.
0009 - Sr. Mundina, sobre reurbanització del Pont de Sant Josep.
Expediente: O-89POP-2020-000013-00 - Aprovada proposta alternativa
0010 - Sra. Climent, sobre rehabilitació del Pont de Sant Josep.
Expediente: O-89POP-2020-000011-00 - Aprovada proposta alternativa
0011 - Sr. Mundina, sobre execució del planejament i urbanització del carrer Dr. Oloriz.
Expediente: O-89POP-2020-000030-00 - Aprovada proposta alternativa
0012 - Sr. Mundina, sobre declaració de les Naus Cross com a BRL.
Expediente: O-89POP-2020-000030-00 - Rebutjat
0013 - Sr. Estellés, sobre millora de les condicions de les 'Zones Vulnerables' del terme municipal de València.
Expediente: O-89CIU-2020-000114-00 - Aprovada proposta alternativa
0014 - Sr. Estellés. sobre ajornament d'actuacions de mobilitat respecte a la plaça de l'Ajuntament, Colón i la xarxa d'EMT.
Expediente: O-89CIU-2020-000114-00 - Rebutjat
0015 - Sra. Catalá i Sr. Mundina, sobre paralització canvis de línies de l'EMT.
Expediente: O-89POP-2020-000040-00 - Rebutjat
0016 - Sra. Torrado i el Sr. Mundina, sobre reactivació del servei de lloguer de bicicletes 'Valenbisi'.
Expediente: O-89POP-2020-000040-00 - Contestada
0017 - Sr. Giner Corell, sobre adaptació de les Ordenances municipals i models d'impresos de tramitació a la modificació de la lletra D de l'article 214 de la LOTUP que va entrar en vigor el passat 1 de gener.
Expediente: O-89POP-2020-000040-00 - Contestada
PREGUNTES.
0018 - Sra. Ferrer, sobre llicència d'activitat Teatre El Micalet.
Expediente: O-89POP-2020-000030-00 - Contestada
0019 - Sr. Estellés, sobre el finançament estatal al transport metropolità.
Expediente: O-89CIU-2020-000079-00 - Contestada
0020 - Sr. Estellés, sobre els aparcaments públics.
Expediente: O-89CIU-2020-000079-00 - Contestada
0021 - Sr. Estellés, sobre els senyals de preferència ciclista a la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2020-000079-00 - Contestada
0022 - Sr. Estellés, sobre cambres de control de trànsit a Ciutat Vella.
Expediente: O-89CIU-2020-000079-00 - Contestada
0023 - Sr. Estellés, sobre Sharing.
Expediente: O-89CIU-2020-000079-00 - Contestada
0024 - Sr. Estellés, sobre l'expedient de les modificacions de planta viària que afecten el carrer Colón.
Expediente: O-89CIU-2020-000079-00 - Contestada
0025 - Sr. Estellés, sobre el solar del carrer Castellonet.
Expediente: O-89CIU-2020-000079-00 - Contestada
0026 - Sr. Estellés, sobre el solar del carrer Set Aigües.
Expediente: O-89CIU-2020-000079-00 - Contestada
0027 - Sr. Estellés, sobre l'edifici Metropol.
Expediente: O-89CIU-2020-000079-00 - Contestada
0028 - Sr. Estellés, sobre les obres de carril de l'avinguda del Port.
Expediente: O-89CIU-2020-000079-00 - Contestada
0029 - Sr. Estellés, sobre l'entrada en vigor del PEP de Ciutat Vella.
Expediente: O-89CIU-2020-000079-00 - Contestada
0030 - Sr. Estellés, sobre conversions en zona de vianants blanes.
Expediente: O-89CIU-2020-000079-00 - Contestada
0031 - Sr. Estellés, sobre el Pla Especial Natzaret Est.
Expediente: O-89CIU-2020-000079-00 - Contestada
0032 - Sr. Estellés, sobre la situació del PAI del Grau.
Expediente: O-89CIU-2020-000079-00 - Contestada
0033 - Sr. Estellés, sobre Pla de la Ciutat de l'Artista Faller.
Expediente: O-89CIU-2020-000079-00 - Contestada
0034 - Sr. Estellés, sobre resposta al·legacions a col·lectius del Pla del Cabanyal.
Expediente: O-89CIU-2020-000079-00 - Contestada
0035 - Sr. Estellés, sobre reparcel·lació de PAIS.
Expediente: O-89CIU-2020-000079-00 - Contestada
0036 - Sr. Estellés, sobre actuació urbanística en el barri de la Fuensanta.
Expediente: O-89CIU-2020-000079-00 - Contestada
0037 - Sr. Estellés, sobre execució d'actuació urbanística en la reurbanització de Giorgeta.
Expediente: O-89CIU-2020-000079-00 - Contestada
0038 - Sr. Estellés, sobre execució d'actuació urbanística en la reurbanització del carrer Ramiro de Maeztu.
Expediente: O-89CIU-2020-000079-00 - Contestada
0039 - Sr. Estellés, sobre el tancament del Convent Carmen.
Expediente: O-89CIU-2020-000079-00 - Contestada
0040 - Sr. Giner Corell, sobre solars i parcel·les limítrofes al cementeri general de València, en els quals s'han realitzat expropiació forçosa en els últims anys per a atendre ampliacions d'aquest.
Expediente: O-89POP-2020-000030-00 - Contestada
0041 - Sr. Giner Corell, sobre peticions de sol·licituds de tardança en la tramitació administrativa presentada en el servei de Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació l'any 2017, 2018 i 2019.
Expediente: O-89POP-2020-000030-00 - Contestada
0042 - Sr. Giner Corell, sobre expedients de llicències d'obres que NO siguen de nova planta en el servei de Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació.
Expediente: O-89POP-2020-000030-00 - Contestada
0043 - Sr. Giner Corell, sobre places vacants de la plantilla orgànica en el servici de Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació.
Expediente: O-89POP-2020-000030-00 - Contestada
0044 - Sr. Mundina, sobre reurbanització dels carrers de l'Eixample.
Expediente: O-89POP-2020-000030-00 - Contestada
0045 - Sr. Mundina, sobre segon anell ciclista.
Expediente: O-89POP-2020-000030-00 - Contestada
0046 - Sr. Mundina, sobre millores urbanes en el barri de Camí Real.
Expediente: O-89POP-2020-000030-00 - Contestada
0047 - Sr. Giner Corell, sobre centre sociocultural de la Malva-rosa.
Expediente: O-89POP-2020-000030-00 - Contestada
0048 - Sr. Mundina, sobre pla d'habitatges de lloguer assequible.
Expediente: O-89POP-2020-000030-00 - Contestada
0049 - Sr. Giner Corell, sobre relació d'expedients de llicències d'obres de nova planta en el servici de Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació en 2017, 2018 i 2019.
Expediente: O-89POP-2020-000030-00 - Contestada
0050 - Sr. Giner Corell, sobre relació d'expedients del servici de Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació que en l'actualitat estan en procés judicial.
Expediente: O-89POP-2020-000030-00 - Contestada
0051 - Sr. Giner Corell, sobre carta de servici en el servici de Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació.
Expediente: O-89POP-2020-000030-00 - Contestada
0052 - Sr. Giner Corell, sobre desenvolupament del PAI del Grau.
Expediente: O-89POP-2020-000030-00 - Contestada
0053 - Sr. Mundina, sobre desmuntatge estació de servei plaça Alfons el Magnànim, s/n.
Expediente: O-89POP-2020-000030-00 - Contestada
0054 - Sr. Mundina, sobre impacte del COVID- 19 en el pàrquig ciutat de Bruixes.
Expediente: O-89POP-2020-000040-00 - Contestada
0055 - Sr. Mundina, sobre impacte del COVID- 19 en l' EMT, SAU (Mig Propi).
Expediente: O-89POP-2020-000040-00 - Contestada
0056 - Sr. Mundina, sobre document de síntesi en el barri de Natzaret.
Expediente: O-89POP-2020-000040-00 - Contestada
0057 - Sr. Mundina, sobre partides de despesa de la Delegació de Mobilitat afectades per el COVID-19.
Expediente: O-89POP-2020-000040-00 - Contestada
0058 - Sr. Estellés, sobre enderrocaments d'edificis en 2019 i quatre primers mesos de 2020.
Expediente: O-89CIU-2020-000103-00 - Contestada
0059 - Sr. Estellés, sobre situació de les contractes de l'àrea de Desenvolupament i Renovació Urbana.
Expediente: O-89CIU-2020-000103-00 - Contestada
0060 - Sr. Estellés, sobre situació de les contractes de l'àrea de Mobilitat Sostenible.
Expediente: O-89CIU-2020-000103-00 - Contestada
0061 - Sr. Estellés, sobre el lloguer i ús de patinets elèctrics a València.
Expediente: O-89CIU-2020-000103-00 - Contestada
0062 - Sr. Estellés, sobre el lloguer i ús de bicicletes a València.
Expediente: O-89CIU-2020-000103-00 - Contestada
0063 - Sr. Giner Corell, sobre despeses no essencials i bàsics dels serveis de la Delegació de Planificació i Gestió Urbana dissenyats per a la modificació del pressupost 2020 com a conseqüències de la crisi sanitària, social i econòmica COVID-19.
Expediente: O-89POP-2020-000040-00 - Contestada
0064 - Sr. Giner Corell, sobre despeses no essencials i bàsics del servei de la Delegació de Gestió d'Obres d'Infraestructura dissenyats per a la modificació del pressupost 2020 com a conseqüències de la crisi sanitària, social i econòmica COVID-19.
Expediente: O-89POP-2020-000040-00 - Contestada
0065 - Sr. Giner Corell, sobre despeses no essencials i bàsics del servei de la Delegació d'Habitatges dissenyats per a la modificació del pressupost 2020 com a conseqüències de la crisi sanitària, social i econòmica COVID-19.
Expediente: O-89POP-2020-000040-00 - Contestada
0066 - Sr. Giner Corell, sobre despeses no essencials i bàsics del servei de la Delegació de Manteniment d'infraestructures dissenyats per a la modificació del pressupost 2020 com a conseqüències de la crisi sanitària, social i econòmica COVID-19.
Expediente: O-89POP-2020-000040-00 - Contestada
0067 - Sr. Giner Corell, sobre despeses no essencials i bàsics del servei de la Delegació de Patrimoni Municipal dissenyats per a la modificació del pressupost 2020 com a conseqüències de la crisi sanitària, social i econòmica COVID-19.
Expediente: O-89POP-2020-000040-00 - Contestada
0068 - Sr. Giner Corell, sobre expedients de llicències d'obres de nova planta en els quals s'ha redactat resolució de concessió de llicència des del 13 de març amb la implantació del teletreball en el servei de Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació de la Delegació de Planificació i Gestió Urbana.
Expediente: O-89POP-2020-000040-00 - Contestada
0069 - Sr. Giner Corell, sobre expedients de llicències d'obres que no siguen de nova planta en els quals s'ha redactat resolució de concessió de llicència des del 13 de març amb la implantació del teletreball en el servei de Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació de la Delegació de Planificació i Gestió Urbana.
Expediente: O-89POP-2020-000040-00 - Contestada
0070 - Sr. Giner Corell, sobre expedients de declaració responsable de llicències d'obres concedits des del 13 de març amb la implantació del teletreball en el servei de Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació de la Delegació de Planificació i Gestió Urbana.
Expediente: O-89POP-2020-000040-00 - Contestada
0071 - Sr. Giner Corell, sobre projectes de redacció dels serveis dependents de la Delegació de Planificació i Gestió Urbana en els quals està previst el seu anunci previ en l'actual període de suspensió COVID-19.
Expediente: O-89POP-2020-000040-00 - Contestada
0072 - Sr. Giner Corell, sobre sol·licituds de demandes de lloguer social i ajudes al lloguer presentades en la Delegació d'Habitatges.
Expediente: O-89POP-2020-000040-00 - Contestada
0073 - Sr. Giner Corell, sobre apartaments turístics i hotels per a persones vulnerables.
Expediente: O-89POP-2020-000040-00 - Contestada
0074 - Sr. Mundina, sobre reordenació de la xarxa viària al carrer Colón.
Expediente: O-89POP-2020-000040-00 - Contestada
0075 - Sr. Mundina, sobre autorització per a la instal·lació de marquesines de l'EMT, SAU amb motiu de les obres de conversió en zona de vianants de la Plaça Ajuntament.
Expediente: O-89POP-2020-000040-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.
0076 - En el punt de Precs i Preguntes, el Sr. Giner Corell pregunta si la Generalitat ha demanat algun tipus de llicència per a la instal·lació de l'hospital provisional que s'ha alçat al costat de la nova Fe.
Contestada
0077 - En el punt de Precs i Preguntes, el Sr. Mundina pregunta si es pot concretar on es faran les actuacions d'urbanisme tàctic per a ampliació de voreres que s'han anunciat.
Contestada
0078 - En el punt de Precs i Preguntes, el Sr. Mundina pregunta on es col·locaran exactament els vàters químics que s'han anunciat per a personal de l'EMT en la plaça de Tetuan, en Porta de la Mar i en la plaça del Ajuntament.
Contestada
0079 - En el punt de Precs i Preguntes, el Sr. Mundina prega que el tall al trànsit del Pont dels Arts se senyalitze adequadament, mitjançant senyals reflector o de la forma que fora més visible, perquè els conductors perceben aquesta circumstància amb la suficient antelació.
Quedar assabentat