2020-04-23 - València

null 2020-04-23

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I PROTECCIÓ CIUTADANA (2019-2023)

Data:
23-04-2020
Hora:
12:30
Òrgan:
C4193
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 23 DE ABRIL 2020

Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA
0001 - Proposa autoritzar la participació a distància en la Comissió de Participació, Drets, Innovació Democràtica i Protecció Ciutadana que se celebrarà el pròxim dia 23 d'abril de 2020 a les 12.30 hores.
Expediente: O-56193-2020-000004-00 - Aprovat
0002 - Aprovació, en el seu cas, de l'acta de la sessió anterior de data 16 de març de 2020.
Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0003 - "Moció que presenta el Sr. Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, sobre ""Suspensió ajudes i subvencions per coronavirus""
Expediente: O-89VOX-2020-000013-00 - Rebutjat
0004 - "Moció que presenta el Sr. Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, sobre ""Compra de material EPI i test COVID-19 per a la policia Local ""
Expediente: O-89POP-2020-000039-00 - Rebutjat
0005 - "Moció que presenta la Sra. Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre ""Expedició certificats digitals de la ACCV""
Expediente: O-89POP-2020-000039-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0006 - "Pregunta subscrita pel Sr. Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, sobre 'Partides afectades per la nova situació econòmica en Delegació Prevenció i Extinció d'Incendis""
Expediente: O-89POP-2020-000039-00 - Contestada
0007 - "Pregunta subscrita pel Sr. Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, sobre 'Partides afectades per la nova situació econòmica en Delegació Policia Local""
Expediente: O-89POP-2020-000039-00 - Contestada
0008 - "Pregunta subscrita pel Sr. Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, sobre 'Partides afectades per la nova situació econòmica en Delegació Protecció Civil""
Expediente: O-89POP-2020-000039-00 - Contestada
0009 - "Pregunta subscrita pel Sr. Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, sobre 'Actuacions del servici Prevenció i Extinció d'Incendis el mes de març en relació a la crisi sanitària COVID 19""
Expediente: O-89POP-2020-000039-00 - Contestada
0010 - "Pregunta subscrita pel Sr. Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, sobre 'Material EPI per a policia i Bombers""
Expediente: O-89POP-2020-000039-00 - Contestada
0011 - "Pregunta subscrita pel Sr. Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, sobre 'Desinfecció dependències Policials amb motiu del COVID-19""
Expediente: O-89POP-2020-000039-00 - Contestada
0012 - "Pregunta subscrita pel Sr. Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, sobre 'Desinfecció Parcs de Bombers amb motiu del COVID-19""
Expediente: O-89POP-2020-000039-00 - Contestada
0013 - "Pregunta subscrita pel Sr. Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, sobre 'Desinfecció vehicles Policials amb motiu del COVID-19""
Expediente: O-89POP-2020-000039-00 - Contestada
0014 - "Pregunta subscrita pel Sr. Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, sobre 'Desinfecció vehicles de Bombers amb motiu del COVID-19""·
Expediente: O-89POP-2020-000039-00 - Contestada
0015 - "Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre ""Partides afectades per la nova situació econòmica, derivada de la crisi COVID, en la Delegació d'Informació i Defensa de la Ciutadania""
Expediente: O-89POP-2020-000039-00 - Contestada
0016 - "Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre ""Partides afectades per la nova situació econòmica, derivada de la crisi COVID, en la Delegació de Participació Ciutadana i Acció Veïnal""
Expediente: O-89POP-2020-000039-00 - Contestada
0017 - "Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Partides afectades per la nova situació econòmica, derivada de la crisi COVID, en la Delegació de Transparència i Govern Obert""
Expediente: O-89POP-2020-000039-00 - Contestada
0018 - "Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre ""Iniciatives ciutadanes per a fer front a l'efecte del 'COVID19""
Expediente: O-89POP-2020-000039-00 - Contestada
0019 - "Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre ""Procés Participatiu del Pla Verd de València""
Expediente: O-89POP-2020-000039-00 - Contestada
0020 - "Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre ""Afectació als pressupostos participatius DecidimVLC i altres estratègies participatives com a conseqüència de la crisi produïda per el 'COVID19'""
Expediente: O-89POP-2020-000039-00 - Contestada
0021 - "Pregunta subscrita pel Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""El protocol de desinfecció de vehicles de la Policia Local de València""
Expediente: O-89CIU-2020-000096-00 - Contestada
0022 - "Pregunta subscrita pel Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Sobre el material de protecció personal de la Policia Local contra el COVID-19 i el seguiment de casos""
Expediente: O-89CIU-2020-000096-00 - Contestada
0023 - "Pregunta subscrita pel Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Els jupetins de protecció antibales de la Policia Local de València""
Expediente: O-89CIU-2020-000096-00 - Contestada
0024 - "Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre ""Potenciació, o afectació, de l'acció veïnal després de la crisi del COVID19""
Expediente: O-89POP-2020-000039-00 - Contestada
0025 - "Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre ""Gestió del Servici de Societat de la Informació per a l'emissió de certificats digitals""
Expediente: O-89POP-2020-000039-00 - Contestada
0026 - "Pregunta subscrita pel Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Els controls als vehicles després de l'Estat d'Alarma""
Expediente: O-89CIU-2020-000096-00 - Contestada
0027 - "Pregunta subscrita pel Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Sobre el material de protecció personal del Cos de Bombers contra el COVID-19""
Expediente: O-89CIU-2020-000096-00 - Contestada
0028 - "Pregunta subscrita pel Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Acord 130 de la Junta de Govern Local de 28 de febrer de 2020, sobre la compra de 2000 màscares""
Expediente: O-89CIU-2020-000096-00 - Contestada
0029 - "Pregunta subscrita pel Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Acord 130 de la Junta de Govern Local de 28 de febrer de 2020, sobre la compra de 100 bussos de protecció de risc químic i biològic""
Expediente: O-89CIU-2020-000096-00 - Contestada
0030 - "Pregunta subscrita pel Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Sobre les instal·lacions de la policia local de cadascuna de les unitats de districte de València""
Expediente: O-89CIU-2020-000096-00 - Contestada
0030 - PRECS I PREGUNTES
0031 - Pregunta 'in voce' de la Sra. Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Les línies o àrees d'ajudes i subvencions per coronavirus que corresponen a aquesta Comissió'
Quedar assabentat
0032 - Prec de la Sra. Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobres les ajudes i subvencions per coronavirus que depenen d'aquesta Comissió.
Quedar assabentat
0033 - Proposa acceptar el nomenament de l'Ajuntament de València com a patró de la Fundació Kaleidos.Xarxa, i la designació de representants.
Expediente: E-02301-2020-000005-00 - Aprovat