2020-04-23 - València

null 2020-04-23

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA (2019-2023)

Data:
23-04-2020
Hora:
11:00
Òrgan:
C4194
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA - COM. ECOLOGÍA URB, EMER. CLI DE 23-4-2020

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - SECRETÀRIA. Proposa autoritzar la participació a distància, en la sessió de la Comissió d'Ecologia Urbana, Emergència Climàtica de data 23 d'abril de 2020, als membres que ho sol·liciten.
Expediente: O-56194-2020-000004-00 - Aprovat
0002 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 16 de març de 2020.
Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0003 - "Moció que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relativa a la ""Desinfecció en parcs i jardins"".
Expediente: O-89POP-2020-000038-00 - Aprovada proposta alternativa
0004 - "Moció que presenten conjuntament la Sra. Julia Climent Monzó i la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relativa a la ""Presentació de Projectes LIFE per a l'Albufera"".
Expediente: O-89POP-2020-000038-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0005 - "Preguntes que presenta la Sra. Paula Mª. Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relatives a ""L'emergència climàtica"".
Expediente: O-89POP-2020-000028-00 - Contestada
0006 - "Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a les ""Inversions en jardineria sostenible durant l'any 2020"".
Expediente: O-89POP-2020-000038-00 - Contestada
0007 - "Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a les ""Inversions en Cicle Integral de l'Aigua durant l'any 2020"".
Expediente: O-89POP-2020-000038-00 - Contestada
0008 - "Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a les ""Inversions en Gestió de Residus durant l'any 2020"".
Expediente: O-89POP-2020-000038-00 - Contestada
0009 - "Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives als ""Cementeris i Decret d'Estat d'Alarma pel COVID-19"".
Expediente: O-89POP-2020-000038-00 - Contestada
0010 - "Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives als ""Residus Sòlids i Decret d'Estat d'Alarma pel COVID-19. Zona Est - Poblats Maritims"".
Expediente: O-89POP-2020-000038-00 - Contestada
0011 - "Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives als ""Residus Sòlids i Decret d'Estat d'Alarma pel COVID-19. Zona Nord"".
Expediente: O-89POP-2020-000038-00 - Contestada
0012 - "Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives als ""Residus Sòlids i Decret d'Estat d'Alarma pel COVID-19. Zona Sud"".
Expediente: O-89POP-2020-000038-00 - Contestada
0013 - "Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives als ""Parcs i Jardins i Decret d'Estat d'Alarma pel COVID-19. Zona Nord"".
Expediente: O-89POP-2020-000038-00 - Contestada
0014 - "Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives als ""Parcs i Jardins i Decret d'Estat d'Alarma pel COVID-19. Zona Sud"".
Expediente: O-89POP-2020-000038-00 - Contestada
0015 - "Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Paralització de les obres de proveïment d'aigua potable"".
Expediente: O-89POP-2020-000038-00 - Contestada
0016 - "Preguntes que presenta la Sra. Paula Mª. Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Full de ruta sobre emergència climàtica"".
Expediente: O-89POP-2020-000038-00 - Contestada
0017 - "Preguntes que presenta la Sra. Paula Mª. Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Pressupost d'Emergència Climàtica durant l'any 2020"".
Expediente: O-89POP-2020-000038-00 - Contestada
0018 - "Preguntes que presenta la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Pressupost de Platges durant l'any 2020"".
Expediente: O-89POP-2020-000038-00 - Contestada
0019 - "Preguntes que presenta la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Pressupost de Qualitat Acústica i de l'Aire durant l'any 2020"".
Expediente: O-89POP-2020-000038-00 - Contestada
0020 - "Preguntes que presenta la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Pressupost de Devesa Albufera durant l'any 2020"".
Expediente: O-89POP-2020-000038-00 - Contestada
0021 - "Preguntes que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Pressupost de Benestar Animal durant l'any 2020"".
Expediente: O-89POP-2020-000038-00 - Contestada
0022 - "Preguntes que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Animals abandonats"".
Expediente: O-89POP-2020-000038-00 - Contestada
0023 - "Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Desinfecció del viari, voreres, mobiliari urbà, contenidors, ..."".
Expediente: O-89POP-2020-000038-00 - Contestada
0024 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Bogues, terme i població en les pedanies o Pobles de València"".
Expediente: O-89POP-2020-000038-00 - Contestada
0025 - "Preguntes que presenta la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Servici Devesa Albufera durant l'estat d'alarma"".
Expediente: O-89POP-2020-000038-00 - Contestada
0026 - "Preguntes que presenta la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Dragatge de les séquies durant l'estat de l'alarma"".
Expediente: O-89POP-2020-000038-00 - Contestada
0027 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les ""Accions en els cementeris durant l'estat d'alarma pel COVID-19"".
Expediente: O-89CIU-2020-000098-00 - Contestada
0028 - "Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Regeneració i reconstrucció d'infraestructures a les platges de València"".
Expediente: O-89CIU-2020-000099-00 - Contestada
0029 - "Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les ""Contractes i treballs de parcs i jardins durant l'estat d'alarma"".
Expediente: O-89CIU-2020-000099-00 - Contestada
0030 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Neteja viària i desinfecció als Pobles de València"".
Expediente: O-89CIU-2020-000100-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0031 - "Pregunta formulada ""in voce"" pel Sr. Carlos Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, sobre la moció que presenta la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a la ""Tramitació del nou plec per a la contracta de neteja i recollida de residus urbans"".
Quedar assabentat
0032 - "Prec formulat ""in voce"" pel Sr. Carlos Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, sobre ""Pintades en el monòlit del Sr. Manuel Broseta en la Avda. Blasco Ibáñez"".
Quedar assabentat
0033 - "Pregunta formulada ""in voce"" pel Sr. Carlos Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, sobre ""Insalubritat d'un pati interior d'una finca"".
Contestada