2020-04-23 - València

null 2020-04-23

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS (2019-2023)

Data:
23-04-2020
Hora:
09:30
Òrgan:
C4196
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA - COMISIÓN DE BIENESTAR 23-04-2020

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - SECRETARIA D'ÀREA II. Proposa autoritzar la participació a distància, en la sessió de la Comissió de Benestar i Drets Socials, Educació, Cultura i Esports, de data 23 d'abril de 2020.
Expediente: O-56196-2020-000003-00 - Aprovat
0002 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 16 de març de 2020.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0003 - SERVICI BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora del Servei de Tele-Assistència domiciliària de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-02201-2019-000103-00 - Aprovat
0004 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Baixa associació Fedissah.
Expediente: E-02250-2020-000056-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0005 - "MOCIÓ que presenta el Sr. José Vicente Gosalbez Paya, del Grup Municipal Vox, relativa a ""Suspensió ajudes i subvencions per coronavirus"".
Expediente: O-89VOX-2020-000015-00 - Rebutjat
0006 - "MOCIÓ que presenta conjuntament el Sr. Fernando Giner Grima i el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a ""Formació en línia per a estudiants de primària i secundària de la Ciutat de València"".
Expediente: O-89CIU-2020-000106-00 - Aprovada proposta alternativa
0007 - "MOCIÓ que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Horari de telèfon d'atenció a persones majors"".
Expediente: O-89POP-2020-000037-00 - Aprovada proposta alternativa
0008 - "MOCIÓ que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Test massius i transparència en Covid-19"".
Expediente: O-89POP-2020-000037-00 - Aprovada proposta alternativa
0009 - "MOCIO que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Ampliació Xec Escolar"".
Expediente: O-89POP-2020-000037-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0010 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Gestions realitzades per l'Ajuntament de València davant les autoritats sanitàries autonòmiques i/o estatals a l'objecte preservar la seguretat i salut dels seus els valencians"".
Expediente: O-89POP-2020-000037-00 - Contestada
0011 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Partides afectades per la nova situació econòmica en Delegació Esports"".
Expediente: O-89POP-2020-000037-00 - Contestada
0012 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Partides afectades per la nova situació econòmica en Delegació Servicis Socials""
Expediente: O-89POP-2020-000037-00 - Contestada
0013 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Partides afectades per la nova situació econòmica en Delegació Envelliment Actiu""
Expediente: O-89POP-2020-000037-00 - Contestada
0014 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Partides afectades per la nova situació econòmica en Delegació Joventut"".
Expediente: O-89POP-2020-000037-00 - Contestada
0015 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Partides afectades per la nova situació econòmica en Delegació Igualtat i Polítiques de Gènere"".
Expediente: O-89POP-2020-000037-00 - Contestada
0016 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Partides afectades per la nova situació econòmica en Delegació Salut i Consum"".
Expediente: O-89POP-2020-000037-00 - Contestada
0017 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Instal·lacions esportives en gestió indirecta"".
Expediente: O-89POP-2020-000037-00 - Contestada
0018 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Usuaris instal·lacions esportives"".
Expediente: O-89POP-2020-000037-00 - Contestada
0019 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Ampliació ajudes dels serveis de 'menjar a casa', 'ajuda a domicili' i ' Tele-assistència' als nostres majors"".
Expediente: O-89POP-2020-000037-00 - Contestada
0020 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Call Center per a l'atenció i seguiment telefònic de les persones majors"".
Expediente: O-89POP-2020-000037-00 - Contestada
0021 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Partides afectades per la nova situació econòmica en Cooperació al Desenvolupament i Migració"".
Expediente: O-89POP-2020-000037-00 - Contestada
0022 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Partides afectades per la nova situació econòmica en Delegació Cultura Festiva"".
Expediente: O-89POP-2020-000037-00 - Contestada
0023 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre accions D'Envelliment Actiu durant l'Estat d'Alarma pel *Covid-19"".
Expediente: O-89CIU-2020-000094-00 - Contestada
0024 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "" Sobre accions de l'àrea d'Esports durant l'Estat d'Alarma pel Covid-19"".
Expediente: O-89CIU-2020-000097-00 - Contestada
0025 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre accions durant l'Estat d'Alarma pel Covid-19"".
Expediente: O-89CIU-2020-000095-00 - Contestada
0026 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre accions de Benestar Social durant l'Estat d'Alarma pel Covid-19"".
Expediente: O-89CIU-2020-000095-00 - Contestada
0027 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre programació obres cancel·lades"".
Expediente: O-89CIU-2020-000093-00 - Contestada
0028 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre les ajudes al sector cultural"".
Expediente: O-89CIU-2020-000093-00 - Contestada
0029 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre les contractes en els museus municipals"".
Expediente: O-89CIU-2020-000093-00 - Contestada
0030 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre les subvencions a les comissions falleres"".
Expediente: O-89CIU-2020-000093-00 - Contestada
0031 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre les subvencions a les festes Vicentinas"".
Expediente: O-89CIU-2020-000093-00 - Contestada
0032 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre les subvencions de Setmana Santa"".
Expediente: O-89CIU-2020-000093-00 - Contestada
0033 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Beques de menjador"".
Expediente: O-89POP-2020-000037-00 - Contestada
0034 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Partides afectades per la nova situació econòmica en Delegació Educació"".
Expediente: O-89POP-2020-000037-00 - Contestada
0035 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Partides afectades per la nova situació econòmica en Delegació Patrimoni i Recursos Culturals"".
Expediente: O-89POP-2020-000037-00 - Contestada
0036 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Partides afectades per la nova situació econòmica en Delegació Acció Cultural"".
Expediente: O-89POP-2020-000037-00 - Contestada
0037 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Ampliació Xec Escolar en el Curs 2019-2020"".
Expediente: O-89POP-2020-000037-00 - Contestada
0038 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Abonament del Xec Escolar del curs actual"".
Expediente: O-89POP-2020-000037-00 - Contestada
0039 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a ""'Val Beca menjador' Ajudes d'aliments a xiquets i xiquetes en situació de vulnerabilitat de la ciutat de València"".
Expediente: O-89POP-2020-000037-00 - Contestada
0040 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Tauletes alumnes a la ciutat de València"".
Expediente: O-89POP-2020-000037-00 - Contestada
0041 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Reprogramació de l'activitat cultural de la ciutat"".
Expediente: O-89POP-2020-000037-00 - Contestada
0042 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Implantació contenidors de roba usada en carrers de València"".
Expediente: O-89POP-2020-000037-00 - Contestada
0043 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre accions de la delegació de Cooperació i Migració durant l'Estat d'Alarma pel Covid-19""
Expediente: O-89CIU-2020-000094-00 - Contestada
0044 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre les mesures i protocols adoptats en els Espai Jove pel Covid-19"".
Expediente: O-89CIU-2020-000101-00 - Contestada
0045 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre l'afecció de l'Estat d'Alarma en la Universitat Popular"".
Expediente: O-89CIU-2020-000095-00 - Contestada
0046 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre accions D'Envelliment Actiu durant l'Estat d'Alarma pel Covid-19"".
Expediente: O-89CIU-2020-000095-00 - Contestada
0047 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Centres Educatius receptors de tauletes - Ciutat de València"".
Expediente: O-89POP-2020-000037-00 - Contestada
0048 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre el xec escolar"".
Expediente: O-89CIU-2020-000102-00 - Contestada
0049 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre el Consell Escolar Municipal"".
Expediente: O-89CIU-2020-000102-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0050 - "Prec ""in voce"" formulat pel Sr. Francisco Javier Copoví Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatiu a 'Propostes per a la població adolescent davant la situació del COVID-19'
Contestada
0051 - "Prec ""in voce"" formulat per la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatiu a 'Xec escolar"".
Contestada
0052 - "Pregunta ""in voce"" formulada per la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatiu a 'Serveis que es presten en el Poliesportiu *Cabanyal a la gent sense sostre'.
Contestada