2020-03-16 - València

null 2020-03-16

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA (2019-2023)

Data:
16-03-2020
Hora:
11:00
Òrgan:
C4194
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA - COM. ECOLOGÍA URB, EMER. CLI DE 16-3-2020

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - SECRETÀRIA. Proposa autoritzar la participació a distància en la sessió de la Comissió d'Ecologia Urbana, Emergència Climàtica de data 16 de març de 2020 del regidor Sr. Vicente Montañez Valenzuela.
Expediente: O-56194-2020-000003-00 - Aprovat
0002 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 20 de febrer de 2020.
Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0003 - "Moció que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Escocells i zona enjardinada al carrer Manuel Colomer Marco"".
Expediente: O-89POP-2020-000028-00 - Aprovada proposta alternativa
0004 - "Moció que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grupo Municipal Ciutadans, relativa a la ""Creació de la Comissió de Seguiment del Pla d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible de la ciutat de València"".
Expediente: O-89CIU-2020-000041-00 - Aprovada proposta alternativa
0005 - "Moció que presenta la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a la ""Tramitació del nou plec per a la contracta de neteja i recollida de residus urbans"".
Expediente: O-89CIU-2020-000080-00 - Sobre la mesa
PREGUNTES
0006 - "Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Plà Verd i de la Biodiversitat de la ciutat de València"".
Expediente: O-89POP-2020-000028-00 - Contestada
0007 - "Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Programació Anual 2020 per a la contrata de sanejament"".
Expediente: O-89POP-2020-000028-00 - Contestada
0008 - "Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives las ""Escocells"".
Expediente: O-89POP-2020-000028-00 - Contestada
0009 - "Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives als ""Residus sòlids"".
Expediente: O-89POP-2020-000028-00 - Contestada
0010 - "Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Plantació de freixes en la Ronda Nord"".
Expediente: O-89POP-2020-000028-00 - Contestada
0011 - "Preguntes que presenten conjuntament la Sra. Julia Climent Monzó i el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Estat de les platges"".
Expediente: O-89POP-2020-000028-00 - Contestada
0012 - "Preguntes que presenten conjuntament la Sra. Julia Climent Monzó i el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Reparació de les platges del sud de València"".
Expediente: O-89POP-2020-000028-00 - Contestada
0013 - "Preguntes que presenten conjuntament la Sra. Julia Climent Monzó i el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives als ""Programes educatius en la Devesa-Albufera"".
Expediente: O-89POP-2020-000028-00 - Contestada
0014 - "Preguntes que presenten conjuntament la Sra. Julia Climent Monzó i el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Projecte innovador en l'Albufera"".
Expediente: O-89POP-2020-000028-00 - Contestada
0015 - "Preguntes que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives als ""Animals abandonats"".
Expediente: O-89POP-2020-000028-00 - Contestada
0016 - "Preguntes que presenta la Sra. Paula Mª. Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relatives a ""L'emergència climàtica"".
Expediente: O-89POP-2020-000028-00 - A contestar en pròxima sessió
0017 - "Preguntes que presenta la Sra. Paula Mª. Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Full de ruta sobre emergència climàtica"".
Expediente: O-89POP-2020-000028-00 - Contestada
0018 - "Preguntes que presenta la Sra. Paula Mª. Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Climate Kic"".
Expediente: O-89POP-2020-000028-00 - Contestada
0019 - "Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Control d'abocaments industrials del terme municipal de València"".
Expediente: O-89CIU-2020-000072-00 - Contestada
0020 - "Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Consell Municipal de Medi Ambient"".
Expediente: O-89CIU-2020-000072-00 - Contestada
0021 - "Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Nivell freàtic del subsòl de València"".
Expediente: O-89CIU-2020-000072-00 - Contestada
0022 - "Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Qualitat de l'aigua al Parc Natural de l'Albufera"".
Expediente: O-89CIU-2020-000072-00 - Contestada
0023 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Pla de mesurament objectiu de resultats dels serveis de neteja urbana"".
Expediente: O-89CIU-2020-000073-00 - Contestada
0024 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Funcionament del servei de telesupervisió, informació i control de la neteja urbana"".
Expediente: O-89CIU-2020-000073-00 - Contestada
0025 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Poals-paperera de reciclatge per a les Falles 2020"".
Expediente: O-89CIU-2020-000073-00 - Contestada
0026 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Servei de recollida d'estris abandonats en la zona de Blocs Portuaris"".
Expediente: O-89CIU-2020-000073-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0027 - "Pregunta formulada ""in voce"" pel Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, sobre ""Mesures en parcs i jardins durant aquesta situació"".
Contestada