2020-03-02 - València

null 2020-03-02

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ PERMANENT ESPECIAL DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS. OBSERVATORI DE CONTRACTACIÓ

Data:
02-03-2020
Hora:
11:00
Òrgan:
C4SUG
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE 2 DE MARZO DE 2020.

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si es el cas, de l'acta de la sessió de 3 de febrer de 2020.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
OFICINA DE SUGGERIMENTS, QUEIXES, RECLAMACIONS I RELACIONS AMB EL DEFENSOR DEL POBLE I EL SÍNDIC DE GREUGES
0002 - Aprovació de l'Informe mensual que comprén des del 16 de gener al 15 de febrer de 2020 de l'Oficina de Suggeriments i Reclamacions i Relacions amb el Defensor del Poble i el Sindic de Greuges.
Expediente: E-00911-2020-000217-00 - Aprovat
0003 - PRECS I PREGUNTES. Prec presentat in voce per la Sra. Marta Torrado de Castro del Grup Municipal Popular, relatiu a 'suggeriments a través de la pàgina web'.
Contestada