2020-02-24 - València

null 2020-02-24

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT (2019-2023)

Data:
24-02-2020
Hora:
09:30
Òrgan:
C4192
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN 24 DE FEBRERO DE 2020

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.
0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 27 de gener de 2020
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES.
SERVICI GESTIÓ CENTRE HISTÒRIC.
0002 - Proposa donar compte de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de 13 de febrer de 2020, pel qual s'aprova definitivament el Pla Especial de Protecció de Ciutat Vella.
Expediente: E-03502-2017-000028-00 - Quedar assabentat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.
MOCIONS.
0003 - Sr. Estellés, sobre creació d'una mesa de treball sobre el Sharing.
Expediente: O-89CIU-2020-000055-00 - Aprovada proposta alternativa
0004 - Sr. Mundina, sobre regulació del 'Sharing' a València.
Expediente: O-89POP-2020-000013-00 - Aprovada proposta alternativa
0005 - Sr. Mundina, sobre reurbanització del Pont de Sant Josep.
Expediente: O-89POP-2020-000013-00 - Sobre la mesa
0006 - Sr. Giner Corell, sobre reforma de l'Estació d'Autobusos de València.
Expediente: O-89POP-2020-000013-00 - Aprovada proposta alternativa
0007 - Sr. Estellés, sobre estudi de les barraques del terme municipal de València.
Expediente: O-89CIU-2020-000058-00 - Contestada
0008 - Sr. Estellés, sobre pla d'inversió en els barris.
Expediente: O-89CIU-2020-000059-00 - Rebutjat
PREGUNTES.
0009 - Sr. Giner Corell, sobre llicències d'obres en el Servici de Gestió Centre Històric.
Expediente: O-89POP-2020-000013-00 - Contestada
0010 - Sr. Giner Corell, sobre expedients en el Servici de Gestió del Centre Històric amb dictamen de la Comissió Tècnica de Patrimoni.
Expediente: O-89POP-2020-000013-00 - Contestada
0011 - Sr. Giner Corell, sobre expedients de llicències d'obres de nova planta en el Servici de LLicències Obres d'Edificació.
Expediente: O-89POP-2020-000013-00 - Contestada
0012 - Sr. Giner Corell, sobre projectes d'inversió i d'obres en fase de execució o en fase de tramitació en el Servici de Projectes Urbans.
Expediente: O-89POP-2020-000013-00 - Contestada
0013 - Sr. Giner Corell, sobre abonament interessos de demora de la Delegació de Planificació i Gestió Urbana en el 2019.
Expediente: O-89POP-2020-000013-00 - Contestada
0014 - Sr. Giner Corell, sobre ajudes al alquiler social en el 2019 de la Delegació de Habitatge.
Expediente: O-89POP-2020-000013-00 - Contestada
0015 - Sr. Giner Corell, sobre sol.licituts de demandes de vivendes de lloguer social en el 2019 de la Delegació de Habitatge.
Expediente: O-89POP-2020-000013-00 - Contestada
0016 - Sr. Giner Corell, sobre instàncies de mediació e intermediació presentades en el 2019 en la Delegació de Habitatge.
Expediente: O-89POP-2020-000013-00 - Contestada
0017 - Sr. Giner Corell, sobre cost total de les sentències condenatories dels acords de justipreu per expropiacions en el 2019.
Expediente: O-89POP-2020-000013-00 - Contestada
0018 - Sr. Giner Corell, sobre expedients de llicències d'obres que no siguen de nova planta en el servici de Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació.
Expediente: O-89POP-2020-000013-00 - Contestada
0019 - Sr. Giner Corell, sobre pla d'evaluació del desempeny i el rendiment en el servici de Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació.
Expediente: O-89POP-2020-000013-00 - Contestada
0020 - Sr. Estellés, sobre els canvis viaris al carrer Colón.
Expediente: O-89CIU-2020-000042-00 - Contestada
0021 - Sr. Estellés, sobre els senyals lluminosos dels carrils bici.
Expediente: O-89CIU-2020-000042-00 - Contestada
0022 - Sr. Estellés, sobre cambres de control de trànsit a Ciutat Vella.
Expediente: O-89CIU-2020-000042-00 - Contestada
0023 - Sr. Estellés, sobre els senyals de preferència ciclista a la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2020-000042-00 - Contestada
0024 - Sr. Estellés, sobre el baròmetre municipal de desembre.
Expediente: O-89CIU-2020-000042-00 - Contestada
0025 - Sr. Estellés, sobre l'informe del Sharing i operadors a la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2020-000042-00 - Contestada
0026 - Sr. Estellés, sobre el projecte amb CarGreen.
Expediente: O-89CIU-2020-000042-00 - Contestada
0027 - Sr. Estellés, sobre empreses de Carsharing.
Expediente: O-89CIU-2020-000042-00 - Contestada
0028 - Sr. Estellés, sobre paralització d'obres en hotels.
Expediente: O-89CIU-2020-000042-00 - Contestada
0029 - Sr. Estellés, sobre la construcció de dunes en el Passeig Marítim.
Expediente: O-89CIU-2020-000042-00 - Contestada
0030 - Sr. Estellés, sobre situació del PAI Font de Sant Lluís.
Expediente: O-89CIU-2020-000042-00 - Contestada
0031 - Sr. Estellés, sobre nuclis històrics de Patraix i Sant Isidre.
Expediente: O-89CIU-2020-000042-00 - Contestada
0032 - Sr. Estellés, sobre el Pla de Cases de Bárcena.
Expediente: O-89CIU-2020-000042-00 - Contestada
0033 - Sr. Estellés, sobre reparcel·lació del PAI d'Agustín Lara.
Expediente: O-89CIU-2020-000042-00 - Contestada
0034 - Sr. Estellés, sobre la reconstrucció de naus en el complex de Tabacalera.
Expediente: O-89CIU-2020-000042-00 - Contestada
0035 - Sr. Estellés, sobre el pla del Cabanyal.
Expediente: O-89CIU-2020-000042-00 - Contestada
0036 - Sr. Estellés, sobre la concessió de llicències i projectes.
Expediente: O-89CIU-2020-000042-00 - Contestada
0037 - Sr. Estellés, sobre situació de la revisió del PGOU.
Expediente: O-89CIU-2020-000042-00 - Contestada
0038 - Sr. Estellés, sobre costos i actuacions del PAI de Benimaclet.
Expediente: O-89CIU-2020-000042-00 - Contestada
0039 - Sr. Estellés, sobre ajudes de la UE a projectes del Cabanyal.
Expediente: O-89CIU-2020-000042-00 - Contestada
0040 - Sr. Estellés, sobre els projectes del carrer Colón, plaça de la Reina i plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2020-000042-00 - Contestada
0041 - Sr. Estellés, sobre danys en la façana est del Mercat de Colón.
Expediente: O-89CIU-2020-000042-00 - Contestada
0042 - Sr. Estellés, sobre la situació del Covent Carmen.
Expediente: O-89CIU-2020-000042-00 - Contestada
0043 - Sr. Estellés, sobre obres en el carrer Doctor Buen.
Expediente: O-89CIU-2020-000042-00 - Contestada
0044 - Sr. Estellés, sobre estudi de viabilitat al carrer Setaigües.
Expediente: O-89CIU-2020-000042-00 - Contestada
0045 - Sr. Estellés, sobre canvi d'ús del solar del carrer Castellonet de la Conquesta.
Expediente: O-89CIU-2020-000042-00 - Contestada
0046 - Sr. Estellés, sobre l'edifici Metropol.
Expediente: O-89CIU-2020-000042-00 - Contestada
0047 - Sr. Mundina, sobre llicències i autoritzacions concedides per la Delegació d'Activitats.
Expediente: O-89POP-2020-000013-00 - Contestada
0048 - Sr. Mundina, sobre creació d'aparcaments en solars municipals.
Expediente: O-89POP-2020-000013-00 - Contestada
0049 - Sr. Mundina, sobre ampliació del Parc de Benicalap.
Expediente: O-89POP-2020-000013-00 - Contestada
0050 - Sr. Mundina, informes sobre els canvis al carrer Colón amb motiu de les obres de plaça de la Reina i plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89POP-2020-000013-00 - Contestada
0051 - Sr. Mundina, sobre funcionament de la nova línia C-1 EMT.
Expediente: O-89POP-2020-000013-00 - Contestada
0052 - Sr. Mundina, sobre pàrquing ciutat de Bruixes II.
Expediente: O-89POP-2020-000013-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.
0053 - En el punt de Precs i Preguntes, el Sr. Mundina prega s'estudie el trasllat de la ubicació d'un MUPI en un dels encreuaments de l'avinguda Mestro Rodrígo.
Quedar assabentat
0054 - En el punt de Precs i Preguntes, el Sr. Mundina pregunta per què al carrer General Sant Martín es van senyalitzar les places de la zona blava amb els vehicles aparcats.
Contestada
0055 - En el punt de Precs i Preguntes, el Sr. Estellés pregunta si es coneix la ubicació dels tallers provisionals de la línia 10 de Metrovalencia.
Contestada
0056 - En el punt de Precs i Preguntes, el Sr. Giner Corell prega que les actuacions que es realitzen al carrer Colón s'apliquen els mateixos criteris de prudència, rigor i estudi previ que en altres actuacions.
Quedar assabentat