2020-02-20 - València

null 2020-02-20

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I PROTECCIÓ CIUTADANA (2019-2023)

Data:
20-02-2020
Hora:
12:30
Òrgan:
C4193
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE 20 DE FEBRERO DE 2020.

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, en el seu cas, de l'acta de la sessió anterior de data 23 de gener de 2020.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
SECRETARIA
0002 - Proposa aprovar el trasllat de la data de celebració de la sessió ordinària de la Comissió Informativa de Participació, Drets, Innovació Democràtica i Protecció Ciutadana corresponent al mes de març de 2020
Expediente: O-56193-2020-000001-00 - Aprovat
SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
0003 - Proposa modificar el nomenament de membres del Consell Social de la Ciutat
Expediente: E-02301-2019-000313-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0004 - "Moció que presenta Sr. Narcíso Estelles Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Transparència en la web de l'Ajuntament de València""
Expediente: O-89CIU-2020-000029-00 - Rebutjat
0005 - "Moció que presenta Sr. Narcís Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans sobre ""Plans d'Emergència en les Àrees industrials de la ciutat de València""
Expediente: O-89CIU-2020-000040-00 - Rebutjat
0006 - "Moció que presenta Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Incompliment de l'EMT de la normativa referent a la transparència i bon govern""
Expediente: O-89CIU-2020-000048-00 - Sobre la mesa
0007 - "Moció que presentan el Sr. Narciso Estellés Escorihuela el Sr. Javier Copovi, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Presència de agents de l'Autoritat en Centres Municipals de Servei Socials a València""
Expediente: O-89CIU-2020-000048-00 - Rebutjat
0008 - "Moció que presenta Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Augmente Plantilla Policia Local València""
Expediente: O-89CIU-2020-000048-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0009 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Portals de transparència de les entitats que integren el sector públic local""
Expediente: O-89CIU-2020-000030-00 - Contestada
0010 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'La Unitat de Cavalleria de la PLV""
Expediente: O-89CIU-2020-000034-00 - Contestada
0011 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'La Uniformitat de la Policia Local de València""
Expediente: O-89CIU-2020-000034-00 - Contestada
0012 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Les actuacions policials en casos de desnonaments""
Expediente: O-89CIU-2020-000034-00 - Contestada
0013 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'La mediació de la Policia Local de València""
Expediente: O-89CIU-2020-000034-00 - Contestada
0014 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'L'operatiu en les Cavalcades de Reyes del municipi de València""
Expediente: O-89CIU-2020-000034-00 - Contestada
0015 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Les actes de les reunions de la Fundació de la Policia Local de València""
Expediente: O-89CIU-2020-000034-00 - Contestada
0016 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Desfibril·ladors de la Policia Local de València""
Expediente: O-89CIU-2020-000034-00 - Contestada
0017 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'desfibril·ladors dels Parcs de Bombers""
Expediente: O-89CIU-2020-000034-00 - Contestada
0018 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'La Unitat Canina de la Policia Local""
Expediente: O-89CIU-2020-000034-00 - Contestada
0019 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Les reformes del Parc de Bombers del Parc del Saler""
Expediente: O-89CIU-2020-000034-00 - Contestada
0020 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Les reformes del Parc de Bombers del Parc Campanar""
Expediente: O-89CIU-2020-000034-00 - Contestada
0021 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Les reformes del Parc de Bombers del Parc Nord""
Expediente: O-89CIU-2020-000034-00 - Contestada
0022 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'La Comissió Tècnica de Seguretat Ciutadana""
Expediente: O-89CIU-2020-000034-00 - Contestada
0023 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'La ubicació de la compra de material informàtic""
Expediente: O-89CIU-2020-000034-00 - Contestada
0024 - "Preguntes que presenta Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Sobre l'estructura de la Policia Local i la segona activitat""
Expediente: O-89CIU-2020-000034-00 - Contestada
0025 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Les places de Comissari Principal del Cos de Policia Local de València""
Expediente: O-89CIU-2020-000034-00 - Contestada
0026 - "Preguntes que presenta la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, relatives ""Estrategias Participativas Integrales en Barrios""
Expediente: O-89POP-2020-000009-00 - Contestada
0027 - "Preguntes que presenta la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, relatives ""Decidim VLC 2020-2021""
Expediente: O-89POP-2020-000009-00 - Contestada
0028 - "Preguntes que presenta la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, relatives ""Medidas para mejorar la transparencia y el buen gobierno en la gestión del equipo rector municipal""
Expediente: O-89POP-2020-000009-00 - Contestada
0029 - "Preguntes que presenta la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Pensem la Plaça de l'Ajuntament""
Expediente: O-89POP-2020-000009-00 - Contestada
0030 - "Preguntes que presenta la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Reordenació del Carrer Colón""
Expediente: O-89POP-2020-000009-00 - Contestada
0030 - PRECS I PREGUNTES
0031 - "Proposa aprovar inicialment el ""Reglament intern d'ús d'aeronaus no tripulades pilotades per control remot (RPAS) pel Cos de la Policia Local de València""
Expediente: E-01404-2019-000014-00 - Aprovat
0032 - Proposa aprovar la interpretació de l'article 84.4 del vigent Reglament Orgànic del Govern i Administració de l'Ajuntament de València, en el sentit més ampli i flexible.
Aprovat