2020-02-20 - València

null 2020-02-20

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA (2019-2023)

Data:
20-02-2020
Hora:
11:00
Òrgan:
C4194
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA - COM. ECOLOGÍA URB, EMER. CLI DE 20-2-2020

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 23 de gener de 2020.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - SECRETARIA. Fixar el calendari del mes de març per les festes de Falles.
Expediente: O-56194-2020-000002-00 - Aprovat
0003 - SERVICI DE QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Proposa aprovar l'actualització, a efectes merament organitzatius, del Reglament del Consell Municipal del Medi Ambient.
Expediente: E-02610-2017-000104-00 - Aprovat
0004 - SERVICI DE QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Donar compte de l'informe sobre l'estat de tramitació de l'Ordenança Municipal de Protecció contra la Contaminació Acústica (febrer).
Expediente: E-02610-2018-000060-00 - Quedar assabentat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0005 - "Moció que presenta la Sra. Paula Mª. Llobet Vilarrasa, del Grup Muncipal Popular, relativa a la ""Incorporació del Ajuntament de València al Climate-KIC Spain"".
Expediente: O-89POP-2020-000010-00 - Rebutjat
0006 - "Moció que presenta el Sr. Carlos Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relativa a ""L'accessibilitat en els espais verds"".
Expediente: O-89POP-2020-000010-00 - Aprovada proposta alternativa
0007 - "Moció que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grupo Municipal Ciutadans, relativa a la ""Creació de la Comissió de Seguiment del Pla d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible de la ciutat de València"".
Expediente: O-89CIU-2020-000041-00 - Sobre la mesa
0008 - "Moció que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a la ""Neteja viària del botelló amb motiu de les Falles 2020"".
Expediente: O-89CIU-2020-000046-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0009 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a les ""Inversions en les platges"".
Expediente: O-89POP-2020-000010-00 - Contestada
0010 - "Preguntes que presenta la Sra. Paula Mª. Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Grup de treball per a la Transició Energètica a la ciutat"".
Expediente: O-89POP-2020-000010-00 - Contestada
0011 - "Preguntes que presenta la Sra. Paula Mª. Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relatives a ""València, ciutat lliure de residus plàstics"".
Expediente: O-89POP-2020-000010-00 - Contestada
0012 - "Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Plà Verd"".
Expediente: O-89POP-2020-000010-00 - Contestada
0013 - "Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Programació Anual 2020 de Sanejament"".
Expediente: O-89POP-2020-000010-00 - Contestada
0014 - "Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a les ""Estacions Depuradores"".
Expediente: O-89POP-2020-000010-00 - Contestada
0015 - "Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Dispositiu de neteja en Falles"".
Expediente: O-89POP-2020-000010-00 - Contestada
0016 - "Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives als ""Escocells"".
Expediente: O-89POP-2020-000010-00 - Contestada
0017 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relativas a la ""Sessió anual de la Junta de Desaigüe de l'Albufera"".
Expediente: O-89POP-2020-000010-00 - Contestada
0018 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Balanç de Danys per la borrasca Gloria"".
Expediente: O-89POP-2020-000010-00 - Contestada
0019 - "Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Presència de residus plàstics a la Platja de Pinedo després del pas de la tempesta Gloria"".
Expediente: O-89CIU-2020-000027-00 - Contestada
0020 - "Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les ""Dunes artificials a la Platja de la Malva-rosa"".
Expediente: O-89CIU-2020-000027-00 - Contestada
0021 - "Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Neteja de les platges de la ciutat després de la tempesta Gloria"".
Expediente: O-89CIU-2020-000027-00 - Contestada
0022 - "Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""L'estat dels emissaris submarins de la ciutat"".
Expediente: O-89CIU-2020-000027-00 - Contestada
0023 - "Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Plataforma per la Llengua en 'De l'horta a la plaça'"".
Expediente: O-89CIU-2020-000027-00 - Contestada
0024 - "Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Alleujaments en la depuradora de Pinedo"".
Expediente: O-89CIU-2020-000027-00 - Contestada
0025 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Contaminació acústica a València"".
Expediente: O-89CIU-2020-000031-00 - Contestada
0026 - "Preguntes que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les ""Solucions per a la neteja del botelló en el centre històric durant les Falles 2020"".
Expediente: O-89CIU-2020-000036-00 - Contestada
0027 - "Preguntes que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""L'avaluació del servici de neteja en la via pública segons l'informe de queixes i suggeriments de l'any 2019"".
Expediente: O-89CIU-2020-000036-00 - Contestada
0028 - "Preguntes que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Reordenació de rutes de recollida de residus en la zona centre de València"".
Expediente: O-89CIU-2020-000036-00 - Contestada
0029 - PRECS I PREGUNTES
Quedar assabentat