2020-02-20 - València

null 2020-02-20

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS (2019-2023)

Data:
20-02-2020
Hora:
09:30
Òrgan:
C4196
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA - COMISIÓN DE BIENESTAR 20-02-2020

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 23 de gener de 2020.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - SECRETARIA D'ÀREA II. Fixar el calendari del mes de març de la Comissió per les festes de falles.
Expediente: O-56196-2020-000001-00 - Aprovat
0003 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Designació de representant en el Consell Escolar Municipal.
Expediente: E-02101-2018-000318-00 - Aprovat
0004 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa denominar dos carrers en Massarrojos
Expediente: E-02000-2020-000003-00 - Aprovat
0005 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa esmenar un error material, canviar la denominació d'una plaça i denominar una plaça en projecte.
Expediente: E-02000-2019-000040-00 - Aprovat
0006 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa canviar la denominació del carrer de l'Horta, per la denominació de carrer del Sol de Mauella
Expediente: E-02000-2016-000094-00 - Aprovat
0007 - SERVICI BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Aprovació inicial Ordenança de les Prestacions Econòmiques Individualitzades en matèria de Servicis Socials de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-02229-2019-000004-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0008 - "MOCIÓ que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relativa a "" València ciutat neuroprotegida"".
Expediente: O-89POP-2020-000003-00 - Rebutjat
0009 - "MOCIÓ que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a ""Sobre restitució d'una placa en el Conservatori Municipal ""José Iturbi"""".
Expediente: O-89CIU-2020-000028-00 - Aprovat
0010 - "MOCIÓ que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a ""Sobre espai reservat a persones amb mobilitat reduïda"".
Expediente: O-89CIU-2020-000032-00 - Aprovada proposta alternativa
0011 - "MOCIÓ que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a ""Sobre petició de destitució del regidor de Cultura Festiva"".
Expediente: O-89CIU-2020-000047-00 - Rebutjat
0012 - "MOCIÓ que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Ampliació Centre de Majors de Benimamet"".
Expediente: O-89POP-2020-000011-00 - Rebutjat
0013 - "MOCIÓ conjunta que presenta el Sr. Fernando Giner Grima i el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a ""Sobre concessió medalla d'or al cos de la Policia Local de València"".
Expediente: O-89CIU-2020-000039-00 - Retirat
0014 - "MOCIÓ que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Màquines expenedores de menjar saludable"".
Expediente: O-89POP-2020-000011-00 - Aprovada proposta alternativa
0015 - "MOCIÓ que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Servei de Teleassistència"".
Expediente: O-89POP-2020-000011-00 - Rebutjat
0016 - "MOCIÓ que presenta el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Canvi del Reglament de Funcionament i Règim Intern de Junta Central Fallera""
Expediente: O-89POP-2020-000011-00 - Rebutjat
0017 - "MOCIÓ que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Rehabilitació del Pont de San José"".
Expediente: O-89POP-2020-000011-00 - Quedar assabentat
PREGUNTES
0018 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre el control de plagues en el terme municipal de València"".
Expediente: O-89CIU-2020-000033-00 - Contestada
0019 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre les normes higiènic sanitàries de les 'Food trucks'"".
Expediente: O-89CIU-2020-000033-00 - Contestada
0020 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Local adscrit a la Regidoria de Joventut"".
Expediente: O-89POP-2020-000011-00 - Contestada
0021 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Defensor del Major"".
Expediente: O-89POP-2020-000011-00 - Contestada
0022 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Coste megafonia i pantalles"".
Expediente: O-89POP-2020-000011-00 - Contestada
0023 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Aplicació SOCYAL. Centres Municipals Servicis Socials"".
Expediente: O-89POP-2020-000011-00 - Contestada
0024 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre el Festival de Circ Contorsions"".
Expediente: O-89CIU-2020-000035-00 - Contestada
0025 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre Festivals Urbans de València"".
Expediente: O-89CIU-2020-000035-00 - Contestada
0026 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre la celebració del Carnestoltes 2020"".
Expediente: O-89CIU-2020-000035-00 - Contestada
0027 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre la jornada de Diversitat Cultural"".
Expediente: O-89CIU-2020-000035-00 - Contestada
0028 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Assessorament per a joves en matèria laboral"".
Expediente: O-89CIU-2020-000037-00 - Contestada
0029 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Oportunitats de voluntariat per als joves"".
Expediente: O-89CIU-2020-000037-00 - Contestada
0030 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre publicació contractes menors en la web de la Junta Central Fallera"".
Expediente: O-89CIU-2020-000035-00 - Contestada
0031 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre rutes històriques"".
Expediente: O-89CIU-2020-000035-00 - Contestada
0032 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre recurs de Cultura Festiva a subvenció"".
Expediente: O-89CIU-2020-000035-00 - Contestada
0033 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre la declaració de 'Els Corregudes de Joies' com a Bé d'Interés Cultural"".
Expediente: O-89CIU-2020-000035-00 - A contestar en pròxima sessió
0034 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Enquesta de satisfacció del Servici d'Informació i Assessorament per a Joves"".
Expediente: O-89CIU-2020-000037-00 - Contestada
0035 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre assessorament per a l'elaboració de CV (curriculum vitae)"".
Expediente: O-89CIU-2020-000037-00 - Contestada
0036 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Consell Escolar Municipal"".
Expediente: O-89POP-2020-000011-00 - Contestada
0037 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre l'estació del Grau i altres edificis protegits"".
Expediente: O-89CIU-2020-000035-00 - Contestada
0038 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Conveni de col.laboració de Associacions de Natzaret"".
Expediente: O-89POP-2020-000011-00 - Contestada
0039 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre Pla d'Acció de Majors"".
Expediente: O-89CIU-2020-000033-00 - Contestada
0040 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre Anàlisi del Seguiment del Pla de Serveis Socials"".
Expediente: O-89CIU-2020-000033-00 - Contestada
0041 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre Memòries dels barris"".
Expediente: O-89CIU-2020-000033-00 - Contestada
0042 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre inspeccions sanitàries"".
Expediente: O-89CIU-2020-000033-00 - Contestada
0043 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""'Punts Violeta-Espais Segurs' en 2020"".
Expediente: O-89CIU-2020-000038-00 - Contestada
0044 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre deficiències a les instal·lacions esportives municipals"".
Expediente: O-89CIU-2020-000038-00 - Contestada
0045 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre accident de treballadora en el velòdrom"".
Expediente: O-89CIU-2020-000038-00 - Contestada
0046 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Col.laboració entre l'Ajuntament i el IVC"".
Expediente: O-89POP-2020-000011-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0047 - Prec 'in voce' formulat pel Sr. Francisco Javier Copoví Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatiu a 'Felicitació als tècnics de les diferents Àrees que han desenvolupat la Carta de Serveis dels CMSS i als responsables de l'equip de Govern'.
Contestada
0048 - "Prec 'in voce' formulat pel Sr. Francisco Javier Copoví Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatiu a ""Felicitació als tècnics de l'OMIC per integrar en les borses de treball persones amb mobilitat reduïda"".
Contestada