2020-02-19 - València

null 2020-02-19

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU (2019-2023)

Data:
19-02-2020
Hora:
10:00
Òrgan:
C4195
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN DE ORDINARIA DE 19 DE FEBRERO 2020.

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.-
0001 - Aprovació, si es el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 23 de enero de 2020.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES.-
0002 - SERVICI DE PERSONAL.- Autorització de compatibilitat per a activitat pública de professor associat a temps parcial en el Departament de Treball Social i Servicis Socials de la Universitat de València.
Expediente: E-01101-2019-002355-00 - Aprovat
0003 - SERVICI DE PERSONAL.- Autorització de compatibilitat per a activitat pública de professora associada en el Departament de Didàctica i Organització Escolar de la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació de la Universitat de València.
Expediente: E-01101-2019-005022-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.-
MOCIONS
0004 - "Moció que presenta el Sr. Juan Manuel Giner Corell, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Accés dels grups de l'oposició als acords i documents annexos de la taula general de negociació a fi d'incrementar els nivells de transparència en la gestió pública"".
Expediente: O-89POP-2020-000012-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0005 - "Pregunta subscrita pel Sr. Narcís Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Empreses presentades al projecte de remodelació de la Plaça de la Reina"".
Expediente: O-89CIU-2020-000045-00 - Contestada
0006 - "Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre ""Noves incorporacions en el servici de llicències urbanístiques obres d'edificació desde 1 de Gener de 2019"".
Expediente: O-89POP-2020-000012-00 - Contestada
0007 - "Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre ""Previsió de suplement de crédit del Capitol I 2020"".
Expediente: O-89POP-2020-000012-00 - Contestada
0008 - "Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre ""Plantilles ocupades referenciades en la RPT anual i costos nómines mesos de Gener"".
Expediente: O-89POP-2020-000012-00 - Contestada
0009 - "Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre ""Incorporació Agents de Policía Local interins"".
Expediente: O-89POP-2020-000012-00 - Contestada
0010 - "Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre ""Proveedors fins a quinze mil euros en l'any 2019"".
Expediente: O-89POP-2020-000012-00 - Contestada
0011 - "Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre ""Incorporació de bombers interins"".
Expediente: O-89POP-2020-000012-00 - Contestada
0012 - "Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre ""Permutes Agents de Policia"".
Expediente: O-89POP-2020-000012-00 - Contestada
0013 - "Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre ""Pagos sin contrato por el servicio de gestión integral administrativa de los expedientes sancionadores por infracciones de las normas reguladoras del tráfico en las vías públicas urbanas y de la O.R.A."".
Expediente: O-89POP-2020-000012-00 - Contestada
0014 - "Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre ""Reforma Edificios Municipales"".
Expediente: O-89POP-2020-000012-00 - Contestada
0015 - "Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre ""Medidas para mejorar los objetivos de buen gobierno en la contratación en el ámbito municipal"".
Expediente: O-89POP-2020-000012-00 - Contestada
0016 - "Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre ""Intereses y costas judiciales"".
Expediente: O-89POP-2020-000012-00 - Contestada
0017 - "Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre ""Acta de Infracción I462018000013055"".
Expediente: O-89POP-2020-000012-00 - Contestada
0018 - "Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre ""Despeses anticpo caixa fixa dels servicis de la Delegació d'Inspecció general i evaluació de servicis"".
Expediente: O-89POP-2020-000012-00 - Contestada
0019 - "Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre ""Impugnació del oferiment públic de ocupació de 2019"".
Expediente: O-89POP-2020-000012-00 - Contestada
0020 - "Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre ""Assignació econòmica al pla de pensions dels empleats de l'Ajuntament de València i aportació anual"".
Expediente: O-89POP-2020-000012-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.-