2020-02-03 - València

null 2020-02-03

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ PERMANENT ESPECIAL DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS. OBSERVATORI DE CONTRACTACIÓ

Data:
03-02-2020
Hora:
13:30
Òrgan:
C4SUG
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 3 DE FEBRERO DE 2020

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si es el cas, del acta de la sessió de 25 de novembre de 2019.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
OFICINA DE SUGGERIMENTS, QUEIXES, RECLAMACIONS I RELACIONS AMB EL DEFENSOR DEL POBLE Y EL SÍNDIC DE GREUGES.
0002 - Aprovació de l'Informe Mensual que comprén des del 16 de novembre al 15 de desembre de 2019 de l'Oficina de Suggeriments, Queixes i Reclamacions i Relacions amb el Defensor del Poble i el Sindic de Greuges de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-00911-2020-000086-00 - Aprovat
0003 - Aprovació de l'informe mensual que comprén des del 16 de desembre del 2019 al 15 de gener de 2020 de l'Oficina de Suggeriments, Queixes i Reclamacions i Relacions amb el Defensor del Poble i el Síndic de Greuges.
Expediente: E-00911-2020-000088-00 - Aprovat
0004 - Aprovació de l'informe anual 2019 de l'Oficina de Suggeriments, Queixes i Reclamacions iRelacions amb Defensor del Poble i el Sindic de Greuges de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-00911-2020-000089-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
PREGUNTES
0005 - "Pregunta que presenta María José Ferrer San Segundo del Grup Municipal Popular sobre ""Còmput de PETICIONS rebudes a l'ajuntament per tots els canals d'entrada"".
Expediente: O-89POP-2020-000008-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES