2020-01-27 - València

null 2020-01-27

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT (2019-2023)

Data:
27-01-2020
Hora:
09:30
Òrgan:
C4192
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN 27 DE ENERO DE 2020

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.
0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 16 de desembre de 2019.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES.
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI DE PLANEJAMENT.
0002 - Proposa l'aprovació definitiva de l'Estudi de Detall per a l'illa delimitada per l'Av. Blasco Ibáñez i les calle Gómez Ferrer, Menéndez i Pelayo i Jaume Roig.
Expediente: E-03001-2015-000071-00 - Aprovat
0003 - "Proposa donar compte de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de 5 de juny de 2019, pel qual s'aprova definitivament el Pla de Reforma Interior Modificatiu ""Pedro Cabanes"".
Expediente: E-03001-2014-000104-00 - Quedar assabentat
0004 - Proposa sotmetre a informació pública el document de correcció d'errors del PGOU de València en la parcel·la 3 BP-1 del Pla Parcial PRR-1 Ademuz.
Expediente: E-03001-2019-000365-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.
MOCIONS.
0005 - Sr. Estellés, sobre proposta per a declarar Bé de Rellevància Local (BRL) l'edifici de l'antiga presó de dones de València.
Expediente: O-89CIU-2020-000023-00 - Aprovada proposta alternativa
0006 - Sr. Giner Corell y Sra. Catalá, sobre publicació portal transparència.
Expediente: O-89POP-2020-000005-00 - Aprovada proposta alternativa
0007 - Sres. Giner Corell i Mundina, sobre reparació vorera al carrer Fernando Morais de la Horra.
Expediente: O-89POP-2020-000005-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES.
0008 - Sr. Estellés, sobre el projecte CarGreen.
Expediente: O-89CIU-2020-000009-00 - Contestada
0009 - Sr. Estellés, sobre el Sharing a la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2020-000009-00 - Contestada
0010 - Sr. Estellés, sobre patinets elèctrics a la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2020-000009-00 - Contestada
0011 - Sr. Estellés, sobre el Baròmetre Municipal de Desembre en matèria de mobilitat.
Expediente: O-89CIU-2020-000009-00 - Contestada
0012 - Sr. Estellés, sobre els senyals de preferència ciclista a la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2020-000009-00 - Contestada
0013 - Sr. Estellés, sobre les cambres de control de trànsit a Ciutat Vella.
Expediente: O-89CIU-2020-000009-00 - Contestada
0014 - Sr. Giner Corell, sobre redacció de projectes bàsics i d'execució, de direcció d'obres i de coordinació de seguretat i salut, realitzats en el 2019, per el Servici de Coordinació en Via Pública i Manteniment d'Infraestructures.
Expediente: O-89POP-2020-000005-00 - Contestada
0015 - Sr. Giner Corell, sobre redacció de projectes bàsics i d'execució, de direcció d'obres i de coordinació, de seguretat i salut, realitzats en el 2019, pel Servici d'Obres d'Infraestructures.
Expediente: O-89POP-2020-000005-00 - Contestada
0016 - Sr. Giner Corell, sobre abonament interessos de demora de les delegacions de gestió d'obres d'infraestructura, planificació i gestió urbana i manteniment d'infraestructures en el 2019.
Expediente: O-89POP-2020-000005-00 - Contestada
0017 - Sr. Giner Corell, sobre projectes d'inversió i de obres en fase de execució o en fase de tramitació en el Servici d'Obres d'Infraestructures.
Expediente: O-89POP-2020-000005-00 - Contestada
0018 - Sr. Giner Corell, sobre projectes d'inversió i d'obres en fase de execució o en fase de tramitació en el Servici de Coordinació en la Vía Pública i Manteniment d'Infraestructures.
Expediente: O-89POP-2020-000005-00 - Contestada
0019 - Sr. Giner Corell, sobre expedients en el servici de Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació.
Expediente: O-89POP-2020-000005-00 - Contestada
0020 - Sr. Giner Corell, sobre declaracions responsables en el Servici de Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació.
Expediente: O-89POP-2020-000005-00 - Contestada
0021 - Sr. Giner Corell, sobre llicències d'obres que no siguen de nova planta en el Servici de Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació.
Expediente: O-89POP-2020-000005-00 - Contestada
0022 - Sr. Giner Corell, sobre llicències d'obres de nova planta en el Servici de Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació.
Expediente: O-89POP-2020-000005-00 - Contestada
0023 - Sr. Giner Corell, sobre apartaments turístics.
Expediente: O-89POP-2020-000005-00 - Contestada
0024 - Sr. Mundina, sobre culminació de la primera fase del Parc Central.
Expediente: O-89POP-2020-000005-00 - Contestada
0025 - Sr. Mundina, sobre conversió en zona de vianants del carrer Colón.
Expediente: O-89POP-2020-000005-00 - Contestada
0026 - Sr. Mundina, sobre informe mobilitat Port de València.
Expediente: O-89POP-2020-000005-00 - Contestada
0027 - Sr. Mundina, sobre declaracions responsables i llicències d'activitat per a ús hoteler.
Expediente: O-89POP-2020-000005-00 - Contestada
0028 - Sr. Mundina, sobre Reglament Àrea de Prioritat Residencial Ciutat Vella.
Expediente: O-89POP-2020-000005-00 - Contestada
0029 - Sr. Mundina, sobre personal de l'EMT en comissió de serveis a l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89POP-2020-000005-00 - Contestada
0030 - Sr. Mundina, sobre llicència d'activitat carrer Alboraia, 13.
Expediente: O-89POP-2020-000005-00 - Contestada
0031 - Sr. Estellés, sobre balanç d'EMT a dates de Nadal.
Expediente: O-89CIU-2020-000009-00 - Contestada
0032 - Sr. Estellés, sobre balanç de gestió del Pàrquing de Bruixes.
Expediente: O-89CIU-2020-000009-00 - Contestada
0033 - Sr. Estellés, sobre la plaça de la Reina.
Expediente: O-89CIU-2020-000009-00 - Contestada
0034 - Sr. Estellés, sobre la situació del trànsit al voltant del col·legi La nostra Senyora de Loreto.
Expediente: O-89CIU-2020-000009-00 - Contestada
0035 - Sr. Estellés, sobre balanç del trànsit per Nadal.
Expediente: O-89CIU-2020-000009-00 - Contestada
0036 - Sr. Estellés, sobre la plaça de Bruixes.
Expediente: O-89CIU-2020-000009-00 - Contestada
0037 - Sr. Estellés, sobre la plaça de Sant Agustí.
Expediente: O-89CIU-2020-000009-00 - Contestada
0038 - Sr. Estellés, sobre els plans de Mobilitat al carrer Colón.
Expediente: O-89CIU-2020-000009-00 - Contestada
0039 - Sr. Estellés, sobre el carril bici de Primat Reig.
Expediente: O-89CIU-2020-000009-00 - Contestada
0040 - Sr. Estellés, sobre carrils bici a la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2020-000009-00 - Contestada
0041 - Sr. Estellés, sobre les actuacions de l'oficina de la bicicleta i el pla director de la bicicleta en València.
Expediente: O-89CIU-2020-000009-00 - Contestada
0042 - Sr. Estellés, sobre la situació de la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2020-000009-00 - Contestada
0043 - Sr. Estellés, sobre la situació del Convent Carmen.
Expediente: O-89CIU-2020-000009-00 - Contestada
0044 - Sr. Estellés, sobre obres al carrer Bon Orde.
Expediente: O-89CIU-2020-000009-00 - Contestada
0045 - Sr. Estellés, sobre el PAI De Ramón Porta-Carrasco.
Expediente: O-89CIU-2020-000009-00 - Contestada
0046 - Sr. Estellés, sobre el Pla Especial Natzaret Est.
Expediente: O-89CIU-2020-000009-00 - Contestada
0047 - Sr. Estellés, sobre el projecte de l'antic cinema Metropol.
Expediente: O-89CIU-2020-000009-00 - Contestada
0048 - Sr. Estellés, sobre el futur ús de la Ceramo i altres actuacions.
Expediente: O-89CIU-2020-000009-00 - Contestada
0049 - Sr. Estellés, sobre el PAI del Camí Hondo del Grau.
Expediente: O-89CIU-2020-000009-00 - Contestada
0050 - Sr. Estellés, sobre el Pla d'Actuació Integrada d'Agustín Lara en Orriols.
Expediente: O-89CIU-2020-000009-00 - Contestada
0051 - Sr. Estellés, sobre la situació del PAI de Benimaclet Est.
Expediente: O-89CIU-2020-000009-00 - Contestada
0052 - Sr. Estellés, sobre solar carrer Castellonet de la Conquesta en el barri de Benicalap.
Expediente: O-89CIU-2020-000009-00 - Contestada
0053 - Sr. Estellés, sobre solar al carrer Setaigües.
Expediente: O-89CIU-2020-000009-00 - Contestada
0054 - Sr. Estellés, sobre situació del PAI del GRAU.
Expediente: O-89CIU-2020-000009-00 - Contestada
0055 - Sr. Estellés, sobre treballs en l'antic Monestir de Sant Vicent de la Roqueta.
Expediente: O-89CIU-2020-000009-00 - Contestada
0056 - Sr. Estellés, sobre zona degradada en el barri de Russafa.
Expediente: O-89CIU-2020-000009-00 - Contestada
0057 - Sr. Estellés, sobre projectes de la Marina de València.
Expediente: O-89CIU-2020-000009-00 - Contestada
0058 - Sr. Estellés, sobre concessió de llicències d'obres.
Expediente: O-89CIU-2020-000009-00 - Contestada
0059 - Sr. Estellés, sobre el Passeig de l'Albereda.
Expediente: O-89CIU-2020-000009-00 - Contestada
0060 - Sr. Estellés, sobre el futur pont de Malilla en la Nova Fe.
Expediente: O-89CIU-2020-000009-00 - Contestada
0061 - Sr. Estellés, sobre el sector M5 Drassanes-Grau.
Expediente: O-89CIU-2020-000009-00 - Contestada
0062 - Sr. Giner Corell, sobre nova Estació d'Autobusos.
Expediente: O-89POP-2020-000005-00 - Contestada
0063 - Sr. Mundina, sobre remodelació del Passeig de l'Albereda.
Expediente: O-89POP-2020-000005-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.
0064 - En el punt de Precs i Preguntes, el Sr. Mundina prega se'ls facilite com més prompte millor la informació sobre la remodelació de la plaça de l'Ajuntament i el bescanviador.
Quedar assabentat
0065 - En el punt de Precs i Preguntes, el Sr. Mundina pregunta pel tema de fixació del preu per a l'opció de compra dels habitatges de AUMSA.
Contestada
0066 - En el punt de Precs i Preguntes, el Sr. Estellés pregunta en quin punt es troba la tramitació dels plans especials en els quals s'està treballant.
Contestada