2020-01-23 - València

null 2020-01-23

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU (2019-2023)

Data:
23-01-2020
Hora:
10:00
Òrgan:
C4195
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE 23 DE ENERO DE 2020

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.-
0001 - Aprovació, si es el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 11 de decembre de 2019.
Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.-
0002 - "Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'els pagaments de serveis extraordinaris a la Policia Local i Bombers i altres assumptes de retribució pendents"".
Expediente: O-89CIU-2020-000008-00 - Contestada
0003 - "Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'el Reglament de la implantació del sistema de carrera de l'Ajuntament de València"".
Expediente: O-89CIU-2020-000008-00 - Contestada
0004 - "Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'els treballadors sanitaris que presten serveis al Cos de Bombers"".
Expediente: O-89CIU-2020-000008-00 - Contestada
0005 - "Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'la carrera professional horitzontal""
Expediente: O-89CIU-2020-000005-00 - Contestada
0006 - "Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'la Fundació de la Policia Local"".
Expediente: O-89CIU-2020-000005-00 - Contestada
0007 - "Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Información Reglamento Teletrabajo del Ayuntamiento de Valencia"".
Expediente: O-89POP-2020-000004-00 - Contestada
0008 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Sanción pendiente respecto a la actividad en vía pública denominada 'Paellas Universitarias'.
Expediente: O-89POP-2020-000004-00 - Contestada
0009 - "Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en edificios e instalaciones municipales"".
Expediente: O-89POP-2020-000004-00 - Contestada
0010 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Redacció de projectes bàsics i d'execució, de direcció d'obres i de coordinació de seguretat i salut, realitzats en el 2019 pel servici d'arquitectura, servicis centrals tècnics
Expediente: O-89POP-2020-000004-00 - Contestada
0011 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Projectes d'inversió i d'obres en fase d'execució o en fase de tramitació en el servici d'arquitectura i de servicis centrals tècnics"".
Expediente: O-89POP-2020-000004-00 - Contestada
0012 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Relació d'alts càrrecs (coordinadors i directors generals de l'Ajuntament de València)"".
Expediente: O-89POP-2020-000004-00 - Contestada
0013 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'relació de places vacants con doctacio econòmica en el capitol 1 del pressupost municipal 2020 i que estàn en tràmit o està previst que seran ocupades en els próxims mesos""
Expediente: O-89POP-2020-000004-00 - Contestada
0014 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Nombre de personal funcionari interí, millorat d'ocupació i laboral indefinit no fix del total de la plantilla ocupada"".
Expediente: O-89POP-2020-000004-00 - Contestada
0015 - "Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Sancions Vivendes d'Us Turístic"".
Expediente: O-89POP-2020-000004-00 - Contestada
0016 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Calendarització processos selectius ofertes d'ocupació de empleo públic, 2016, 2017, 2018 i 2019"".
Expediente: O-89POP-2020-000004-00 - Contestada
0017 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Costos nómines mesos de Desembre 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019"".
Expediente: O-89POP-2020-000004-00 - Contestada
0018 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Nombre de direccións en la plantilla ocupada a fecha de 15 de Gener de 2019"".
Expediente: O-89POP-2020-000004-00 - Contestada
0019 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Plantilla ocupada en la relació de llocs de treball a 15 de gener de 2020"".
Expediente: O-89POP-2020-000004-00 - Contestada
0020 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Despeses del 2019 abonats o en tràmit amb càrrec al Capítol I 2020"".
Expediente: O-89POP-2020-000004-00 - Contestada
0021 - "Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Acuerdos de Continuidad en Contratos de Servicios y de Concesión de Servicios"".
Expediente: O-89POP-2020-000004-00 - Contestada
0022 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Personal funcionari que actualment està de baixa""
Expediente: O-89POP-2020-000004-00 - Contestada
0023 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Jubilacions i previsió de futures jubilacions del personal al servici de l'ajuntament"".
Expediente: O-89POP-2020-000004-00 - Contestada
0024 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Personal de l'EMT en comissió de servicis en l'Ajuntament de València"".
Expediente: O-89POP-2020-000004-00 - Contestada
0024 - PRECS I PREGUNTES.-
DESPATX EXTRAORDINARI.-
0025 - Proposa aprovar l'autorització de compatibilitat per a activitat privada a temps parcial.
Expediente: E-01101-2020-000619-00 - Aprovat