S'està cercant, espereu....

2020-01-23 - València

Vés enrere 2020-01-23

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS (2019-2023)

Data:
23-01-2020
Hora:
09:30
Òrgan:
C4196
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA- COMISIÓN DE BIENESTAR DE 23-01-2020

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 12 de desembre de 2019.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Canvi d'un representant del Consell Escolar Municipal.
Expediente: E-02101-2018-000318-00 - Aprovat
0003 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Sol·licitud a la GVA que reconega a la Secció d'Investigació Arqueològica Municipal (SIAM) com a Servici d'Arqueologia.
Expediente: E-02001-2019-000644-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0004 - "MOCIÓ que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a ""Convocar la comissió de seguiment del Pla Jove de València"".
Expediente: O-89CIU-2019-000231-00 - Aprovada proposta alternativa
0005 - "MOCIÓ que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relativa a "" València ciutat neuroprotegida"".
Expediente: O-89POP-2020-000003-00 - Sobre la mesa
0006 - "MOCIÓ que presenta presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a 'Sobre Exposició de Rafael Contreras Juesas "".
Expediente: O-89CIU-2020-000019-00 - Aprovat amb esmenes
0007 - "MOCIÓ que presenta presenta presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relativa a 'Publicació comptes en el portal de transparència "".
Expediente: O-89POP-2020-000003-00 - Aprovada proposta alternativa
0008 - "MOCIÓ que presenta presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a 'Sobre celebració jocs i esports tradicionals "".
Expediente: O-89CIU-2020-000018-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0009 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Implementació del Pla Jove 2019-2023"".
Expediente: O-89CIU-2019-000231-00 - Contestada
0010 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre les inspeccions higièniques sanitàries a l'hostaleria"".
Expediente: O-89CIU-2020-000003-00 - Contestada
0011 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre les normes higièniques sanitàries de les 'Food trucks'i els llocs de menjar en els mercats ambulants"".
Expediente: O-89CIU-2020-000003-00 - Contestada
0012 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Reglament d'Honors i Distincions"".
Expediente: O-89POP-2020-000003-00 - Contestada
0013 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Certamen Internacional de Bandes de Música 'Ciutat de València'.
Expediente: O-89POP-2020-000003-00 - Contestada
0014 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre tancament de la Cripta de Sant Vicent Màrtir"".
Expediente: O-89CIU-2020-000006-00 - Contestada
0015 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre l'edició de Expojove 2019"".
Expediente: O-89CIU-2020-000006-00 - Contestada
0016 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre visites com a grups a Expojove"".
Expediente: O-89CIU-2020-000006-00 - Contestada
0017 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre tancament del Refugi de Serrans"".
Expediente: O-89CIU-2020-000006-00 - Contestada
0018 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Call Center"".
Expediente: O-89POP-2020-000003-00 - Contestada
0019 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Velódrom LLuis Puig"".
Expediente: O-89POP-2020-000003-00 - Contestada
0020 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Places vacants escoles infantils"".
Expediente: O-89POP-2020-000003-00 - Contestada
0021 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Camp futbol 11 Benimamet"".
Expediente: O-89POP-2020-000003-00 - Contestada
0022 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Places vacants centres educatius Ciutat de València"".
Expediente: O-89POP-2020-000003-00 - Contestada
0023 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Control biológic que causa estirilitat en el mosquit tigre"".
Expediente: O-89POP-2020-000003-00 - Contestada
0024 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Fira de la Primavera"".
Expediente: O-89POP-2020-000003-00 - Contestada
0025 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Direcció Servici de Cultura Festiva vacant"".
Expediente: O-89POP-2020-000003-00 - Contestada
0026 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre inspecció de treball"".
Expediente: O-89CIU-2020-000010-00 - Contestada
0027 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre col·laboració amb la Federació de Jocs i Esports Tradicionals"".
Expediente: O-89CIU-2020-000010-00 - Contestada
0028 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre aparcament a zona contigua al Velòdrom Lluís Puig"".
Expediente: O-89CIU-2020-000010-00 - Contestada
0029 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre deficiències detectades en instal·lacions esportives"".
Expediente: O-89CIU-2020-000010-00 - Contestada
0030 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre Memòria Anual de la Fundació Esportiva Municipal"".
Expediente: O-89CIU-2020-000010-00 - Contestada
0031 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre retard a la concessió de les subvencions a clubs esportius"".
Expediente: O-89CIU-2020-000010-00 - Contestada
0032 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre la creació d'un nou lloc de treball en l'FDM"".
Expediente: O-89CIU-2020-000010-00 - Contestada
0033 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Col·laboració entre Ajuntament i Centre del Carme"".
Expediente: O-89POP-2020-000003-00 - Contestada
0034 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre estand de l'UCE en Expojove"".
Expediente: O-89CIU-2020-000006-00 - Contestada
0035 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre estudi d'impacte econòmic de les Falles""
Expediente: O-89CIU-2020-000006-00 - Contestada
0036 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Reglament Consell Local d'Inmigració e Interculturalitat"".
Expediente: O-89POP-2020-000003-00 - Contestada
0037 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Informació conveni de la Delegació d'Educació amb la Universitat de València"".
Expediente: O-89POP-2020-000003-00 - Contestada
0038 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre actuació amb Persones Sense Sostre i/o indigents"".
Expediente: O-89CIU-2020-000003-00 - Contestada
0039 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre el Defensor del Major"".
Expediente: O-89CIU-2020-000003-00 - Contestada
0040 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre el Servei d'Atenció a domicili (SAD)"".
Expediente: O-89CIU-2020-000003-00 - Contestada
0041 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre tramitació de sol·licituds de dependència"".
Expediente: O-89CIU-2020-000003-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0042 - "Prec ""in voce"" formulat pel Sr. Francisco Javier Copoví Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatiu a 'Pla d'activitats interculturals i esportives'.
Contestada
0043 - Pregunta 'in voce' formulada per Sr. Francisco Javier Copoví Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a 'sobre la cavalcada de reis celebrada el dia 5 de gener sobre les Mascletás del mes de març de 2020'.
A contestar en pròxima sessió