2019-12-16 - València

null 2019-12-16

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT (2019-2023)

Data:
16-12-2019
Hora:
09:30
Òrgan:
C4192
Caràcter:
O
Observacions:
SESSIÓ 16 DE DESEMBRE DE 2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.
0001 - Lectura i aprovació, si és el cas de l'Acta de la sessió anterior de data 11 de novembre de 2019.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES.
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI DE PLANEJAMENT.
0002 - "Proposa donar compte de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de 25 de setembre de 2019, pel qual s'aprova definitivament la Modificació del PGOU ""LA CERAMO"".
Expediente: E-03001-2015-000177-00 - Quedar assabentat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.
MOCIONS.
0003 - Sra. Climent Monzó, sobre restauració i reubicació de la Font dels Somormujos.
Expediente: O-89POP-2019-000066-00 - Rebutjat
0004 - Sr. Mundina, sobre instal·lació dels elements complementaris del Parc Central.
Expediente: O-89POP-2019-000088-00 - Aprovada proposta alternativa
0005 - Sr. Estellés, sobre reparació de foradades en el paviment en centres històrics.
Expediente: O-89CIU-2019-000228-00 - Contestada
0006 - Sr. Estellés, sobre la infraestructura de la Torre de Miramar.
Expediente: O-89CIU-2019-000228-00 - Contestada
0007 - Sr. Mundina, sobre modificació Ordenança de Mobilitat.
Expediente: O-89POP-2019-000088-00 - Rebutjat
0008 - Sr. Mundina, sobre millora de les freqüències de pas de la línia 25 EMT.
Expediente: O-89POP-2019-000088-00 - Rebutjat
PREGUNTES.
0009 - Sr. Mundina, sobre llicències municipals de Caixaforum.
Expediente: O-89POP-2019-000088-00 - Contestada
0010 - Sr. Giner Corell, sobre desenvolupament del PAI de Benimaclet.
Expediente: O-89POP-2019-000088-00 - Contestada
0011 - Sr. Giner Corell, sobre el Monestir de Sant Vicent de la Roqueta.
Expediente: O-89POP-2019-000088-00 - Contestada
0012 - Sr. Giner Corell, sobre antiga seu de la Delegació d'Hisenda.
Expediente: O-89POP-2019-000088-00 - Contestada
0013 - Sr. Estellés, sobre el Pla Especial Natzaret Est.
Expediente: O-89CIU-2019-000218-00 - Contestada
0014 - Sr. Estellés, sobre alqueries de propietat municipal.
Expediente: O-89CIU-2019-000218-00 - Contestada
0015 - Sr. Estellés, sobre la situació dels edificis declarats BRL i BIC.
Expediente: O-89CIU-2019-000218-00 - Contestada
0016 - Sr. Estellés, sobre actuacions en l'edifici del carrer Aben Al Abar.
Expediente: O-89CIU-2019-000218-00 - Contestada
0017 - Sr. Estellés, sobre procés del pla Cases de Bárcena.
Expediente: O-89CIU-2019-000218-00 - Contestada
0018 - Sr. Estellés, sobre procés en el barri de Morvedre.
Expediente: O-89CIU-2019-000218-00 - Contestada
0019 - Sr. Estellés, sobre processos participatius en altres barris de la ciutat per al desenvolupament d'actuacions urbanístiques i/o per a la revisió detallada del PGOU.
Expediente: O-89CIU-2019-000218-00 - Contestada
0020 - Sr. Estellés, sobre recuperació habitatges en el barri del Cabanyal.
Expediente: O-89CIU-2019-000218-00 - Contestada
0021 - Sr. Estellés, sobre Memòria Científica de l'actuació en els edificis de Doctor Collado.
Expediente: O-89CIU-2019-000218-00 - Contestada
0022 - Sr. Estellés, sobre ajudes atorgades al lloguer d'habitatges.
Expediente: O-89CIU-2019-000218-00 - Contestada
0023 - Sr. Estellés, sobre bescanviador de l'EMT al carrer Xátiva.
Expediente: O-89CIU-2019-000218-00 - Contestada
0024 - Sr. Estellés, sobre situació actual del control de cambres a Ciutat Vella.
Expediente: O-89CIU-2019-000218-00 - Contestada
0025 - Sr. Estellés, sobre la remodelació de la plaça de la Reina i coordinació amb les primeres actuacions en la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2019-000218-00 - Contestada
0026 - Sr. Estellés, sobre la situació actual del Sharing a la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2019-000218-00 - Contestada
0027 - Sr. Estellés, sobre els huit solars adscrits a Mobilitat Sostenible.
Expediente: O-89CIU-2019-000218-00 - Contestada
0028 - Sr. Estellés, sobre els senyals de preferència ciclista a la ciutat de València. Novetats sobre aquest tema.
Expediente: O-89CIU-2019-000218-00 - Contestada
0029 - Sr. Giner Corell, sobre desenvolupament del PAI del Camí Hondo del Grau.
Expediente: O-89POP-2019-000088-00 - Contestada
0030 - Sr. Mundina, sobre expedientes Domini Públic/Inspecció Municipal i Servei d'Activitats.
Expediente: O-89POP-2019-000088-00 - Contestada
0031 - Sr. Mundina, sobre titularitat de la Torre de Sant Bartolomé.
Expediente: O-89POP-2019-000088-00 - Contestada
0032 - Sr. Mundina, sobre línies de l'EMT a la Torre.
Expediente: O-89POP-2019-000088-00 - Contestada
0033 - Sr. Mundina, sobre marquesina plaça de Tetuan II.
Expediente: O-89POP-2019-000088-00 - Contestada
0034 - Sr. Giner Corell, sobre mercat de Sant Vicent (Antiga impremta Vila).
Expediente: O-89POP-2019-000088-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.