2019-12-12 - València

null 2019-12-12

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I PROTECCIÓ CIUTADANA (2019-2023)

Data:
12-12-2019
Hora:
12:30
Òrgan:
C4193
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 12 DE DICIEMBRE DE 2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió anterior de data 7 de novembre de 2019.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
0002 - Proposa modificar el nomenament del Consell Social de la Ciutat
Expediente: E-02301-2019-000313-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0003 - "Moció que presenta la Sra. Mª. José Ferrer San Segundo sobre ""Necessitat de mantindre, a València, el servei d'helicòpter d'emergències en la mar""
Expediente: O-89POP-2019-000085-00 - Rebutjat
0004 - "Moció que presenta D.Santiago Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, sobre ""Vehicles elèctrics o híbrids""
Expediente: O-89POP-2019-000085-00 - Aprovat
PREGUNTES
0005 - "Preguntes que presenta Sr. Javier Copoví, del Grup Municipal Ciutadans, ""Sobre les subvencions a entitats ciutadanes""
Expediente: O-89CIU-2019-000212-00 - Contestada
0006 - "Preguntes que presenta Sr. Javier Copoví, del Grup Municipal Ciutadans, ""Sobre actualitzacions en la web""
Expediente: O-89CIU-2019-000212-00 - Contestada
0007 - "Preguntes que presenta Sr. Javier Copoví, del Grup Municipal Ciutadans, ""Sobre Decidim VLC 2018-2019""
Expediente: O-89CIU-2019-000212-00 - Contestada
0008 - "Preguntes que presenta Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Accidents de trànsit a València i conseqüència per a les persones""
Expediente: O-89CIU-2019-000216-00 - Contestada
0009 - "Preguntes que presenta Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Accidents de trànsit de ciclistes a València en els mesos d'Octubre i Novembre 2019""
Expediente: O-89CIU-2019-000216-00 - Contestada
0010 - "Preguntes que presenta Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Accidents en l'anell ciclista""
Expediente: O-89CIU-2019-000216-00 - Contestada
0011 - "Preguntes que presenta Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Accidents de trànsit d'usuaris de patinets elèctrics en els mesos d'Octubre i Novembre 2019""
Expediente: O-89CIU-2019-000216-00 - Contestada
0012 - "Preguntes que presenta Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Accidents de trànsit en l'Avinguda del Cid""
Expediente: O-89CIU-2019-000216-00 - Contestada
0013 - "Preguntes que presenta Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Projecte Europeu Beawere""
Expediente: O-89CIU-2019-000216-00 - Contestada
0014 - "Preguntes que presenta Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Projecte Europeu Rocsafe""
Expediente: O-89CIU-2019-000216-00 - Contestada
0015 - "Preguntes que presenta Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Uniformes de la Policia Local""
Expediente: O-89CIU-2019-000216-00 - Contestada
0016 - "Preguntes que presenta Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""L'estructura de la Policia Local""
Expediente: O-89CIU-2019-000216-00 - Contestada
0017 - "Preguntes que presenta Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""La Fundació de la Policia Local""
Expediente: O-89CIU-2019-000216-00 - Contestada
0018 - "Preguntes que presenta Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Vestuari del Cos de Bombers""
Expediente: O-89CIU-2019-000216-00 - Contestada
0019 - "Preguntas que presenta D. Narciso Estellés Escorihuela, del Grupo Municipal Ciudadanos, relativas a ""Reformes als Parcs de Bombers""
Expediente: O-89CIU-2019-000216-00 - Contestada
0020 - "Preguntes que presenta Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives ""Els bombers bus i els cursos de busseig""
Expediente: O-89CIU-2019-000216-00 - Contestada
0021 - "Preguntes que presenta la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Presupuesto participativo de la Plaza de la Reina""
Expediente: O-89POP-2019-000085-00 - Contestada
0022 - "Preguntas que presenta Dª María José Ferrer San Segundo, del Grupo Municipal Popular, relativas a ""Decidim VLC 2019-2020""
Expediente: O-89POP-2019-000085-00 - Contestada
0023 - "Preguntes que presenta la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Pressupost descentralització i participació ciutadana""
Expediente: O-89POP-2019-000085-00 - Contestada
0024 - "Preguntes que presenta la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Informació vídeo acta digital Ple Ajuntament""
Expediente: O-89POP-2019-000085-00 - Contestada
0025 - "Preguntes que presenta Dª María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Informació vídeo acta digital consells de les Juntes Municipals de Districte.""
Expediente: O-89POP-2019-000085-00 - Contestada
0026 - "Preguntes que presenta Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Serveis extraordinaris Eleccions Generals 2019""
Expediente: O-89POP-2019-000085-00 - Contestada
0027 - "Preguntes que presenta Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Venda il·legal ambulant""
Expediente: O-89POP-2019-000085-00 - Contestada
0028 - "Preguntes que presenta Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Ordenança de convivència cívica""
Expediente: O-89POP-2019-000085-00 - Contestada
0029 - "Preguntes que presenta Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Unitats Gamma""
Expediente: O-89POP-2019-000085-00 - Contestada
0030 - "Preguntes que presenta Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Pressupost 2020 Policia Local""
Expediente: O-89POP-2019-000085-00 - Contestada
0031 - "PRECS I PREGUNTES. Pregunta formulada ""in voce"" per Sr. Narciso Estellés Escorihuela, regidor del Grup Ciutadans, relativa als problemes que sorgeixen al voltant del Consolat del Marroc per les cues nocturnes que es formen a la seua porta.
Contestada