2019-12-12 - València

null 2019-12-12

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA (2019-2023)

Data:
12-12-2019
Hora:
11:00
Òrgan:
C4194
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA - COM. ECOLOGÍA URBANA, EMERGENCIA CLIMÁTICA DE 12-12-2019.

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 07 de novembre de 2019.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - SERVICI DE JARDINERIA SOSTENIBLE I RENATURALIZACIÓN DE LA CIUTAT. Donar compte de la Resolució núm. CF-329, de 29 d'octubre de 2019, relativa a la tala d'una palmera monumental situada en el Passeig de l'Albereda núm.10.
Expediente: E-04001-2019-001019-00 - Quedar assabentat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÓRGANS
MOCIONS
0003 - "Moció que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relativa a la ""Ordenació dels contenidors de residus sòlids"".
Expediente: O-89POP-2019-000084-00 - Rebutjat
0004 - "Moció que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relativa al ""Reforç de neteja i recollida de residus durant la campanya de Nadal"".
Expediente: O-89CIU-2019-000219-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0005 - "Preguntes que presenta la Sra. Paula Mª. Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Pressupost de la Delegació d'Emergència Climàtica i Transició Energètica per a l'any 2020"".
Expediente: O-89POP-2019-000084-00 - Contestada
0006 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a les ""Estacions de Soroll ZAS"".
Expediente: O-89POP-2019-000084-00 - Contestada
0007 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Julia Climent Monzo, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Pressupost de la Delegació de Qualitat Acústica i de l'Aire per a l'any 2020"".
Expediente: O-89POP-2019-000084-00 - Contestada
0008 - "Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a les ""Inversions en la Delegació de Jardineria Sostenible i Renaturalització de la Ciutat per a l'any 2020"".
Expediente: O-89POP-2019-000084-00 - Contestada
0009 - "Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a les ""Inversions en la Delegació de Gestió Sostenible de Residus Urbans Urbans i Neteja de l'Espai Públic per a l'any 2020"".
Expediente: O-89POP-2019-000084-00 - Contestada
0010 - "Preguntes que presenta Sr. Carlos Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Recollida de residus orgànics i a la instal·lació del contenidor marró a la Ciutat"".
Expediente: O-89POP-2019-000084-00 - Contestada
0011 - "Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a les ""Inversions en la Delegació del Cicle Integral de l'Aigua per a l'any 2020"".
Expediente: O-89POP-2019-000084-00 - Contestada
0012 - "Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Poda de l'arbratge en Campanar"".
Expediente: O-89POP-2019-000084-00 - Contestada
0013 - "Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives als ""Contenidors de residus sòlids en La Remonta"".
Expediente: O-89POP-2019-000084-00 - Contestada
0014 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Centre d'Interpretació del Racó de l'Olla"".
Expediente: O-89POP-2019-000084-00 - Contestada
0015 - "Preguntes que presenta Dª. Mª. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relativa al ""Voluntariat ambiental de la Creu Roja a la Devesa"".
Expediente: O-89POP-2019-000084-00 - Contestada
0016 - "Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grupo Municipal Ciutadans, relatives a la ""Certificació energètica en edificis municipals"".
Expediente: O-89CIU-2019-000207-00 - Contestada
0017 - "Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Pla d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible de la ciutat de València"".
Expediente: O-89CIU-2019-000207-00 - Contestada
0018 - "Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Destinació de la palla de l'arròs"".
Expediente: O-89CIU-2019-000207-00 - Contestada
0019 - "Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les ""Estacions de cloració en la xarxa de baixa pressió"".
Expediente: O-89CIU-2019-000207-00 - Contestada
0020 - "Preguntes que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""L'estudi sobre el grau de satisfacció sobre neteja viària de l'OCU"".
Expediente: O-89CIU-2019-000209-00 - Contestada
0021 - "Preguntes que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grupo Municipal Ciudadanos, relatives als ""Contenidors de residus en illes"".
Expediente: O-89CIU-2019-000209-00 - Contestada
0022 - "Preguntes que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Recursos informàtics del nucli zoològic de Benimàmet"".
Expediente: O-89CIU-2019-000209-00 - Contestada
0023 - "Preguntes que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Gossos potencialment perillosos"".
Expediente: O-89CIU-2019-000209-00 - Contestada
0024 - PRECS I PREGUNTES
Quedar assabentat