2019-12-12 - València

null 2019-12-12

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS (2019-2023)

Data:
12-12-2019
Hora:
09:30
Òrgan:
C4196
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA - COMISIÓN DE BIENESTAR DE 12-12-2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 7 de novembre de 2019.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - SERVICI BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Aprovar inicialment el projecte d'Ordenança Municipal del Servei de Tele-Assistència Domiciliària de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-02201-2019-000103-00 - Aprovat
0003 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Canvi de titulars Plan Edifcant.
Expediente: E-02101-2018-000024-00 - Aprovat
0004 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Aprovar la creació del Consell Municipal de les Persones amb Discapacitat/Diversitat funcional i aprovar inicialment el 'Reglament del Consell Municipal de Persones amb Discapacitat i Estatut del/de la Defensor/a de les Persones amb Discapacitat.
Expediente: E-02201-2018-000210-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0005 - MOCIÓ que presenta el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, relativa a 'Agermanament amb Vannes per l'any de Sant Vicent Ferrer'.
Expediente: O-89POP-2019-000086-00 - Aprovada proposta alternativa
0006 - "MOCIÓ que presenta el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Publicació comptes Junta Central Fallera"".
Expediente: O-89POP-2019-000086-00 - Aprovada proposta alternativa
0007 - "MOCIÓ que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a ""Sobre el reconeixement de l'ofici d'artista faller"".
Expediente: O-89CIU-2019-000220-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0008 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Punts Violeta-Espais Segurs' a la ciutat de València"".
Expediente: O-89CIU-2019-000211-00 - Contestada
0009 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Oficina de no discriminació i delictes d'odi"".
Expediente: O-89CIU-2019-000211-00 - Contestada
0010 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Mesures contra el tràfic de dones en el context de la prostitució"".
Expediente: O-89CIU-2019-000211-00 - Contestada
0011 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Centres d'atenció a les dones víctimes del maltractament"".
Expediente: O-89CIU-2019-000211-00 - Contestada
0012 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre adhesió a l'Estratègia Nacional de Persones Majors"".
Expediente: O-89CIU-2019-000214-00 - Contestada
0013 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre Subvencions a ONG per a Cooperació Internacional"".
Expediente: O-89CIU-2019-000214-00 - Contestada
0014 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre execució del Jardí Arqueològic"".
Expediente: O-89CIU-2019-000215-00 - Contestada
0015 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre obtenció de certificat de qualitat Q dels museus"".
Expediente: O-89CIU-2019-000215-00 - Contestada
0016 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre edició i venda de llibres"".
Expediente: O-89CIU-2019-000215-00 - Contestada
0017 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre visites i ingressos en museus municipals"".
Expediente: O-89CIU-2019-000215-00 - Contestada
0018 - "PPREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre activitats educatives en museus"".
Expediente: O-89CIU-2019-000215-00 - Contestada
0019 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre tancament d'instal·lacions esportives"".
Expediente: O-89CIU-2019-000211-00 - Contestada
0020 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre manteniment d'instal·lacions esportives"".
Expediente: O-89CIU-2019-000211-00 - Contestada
0021 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Consell de la Joventut de la Ciutat de València"".
Expediente: O-89POP-2019-000086-00 - Contestada
0022 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Projecte Fénix Sanchis Bergón"".
Expediente: O-89POP-2019-000086-00 - Contestada
0023 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Bucle magnètic"".
Expediente: O-89POP-2019-000086-00 - Contestada
0024 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a ""25 de novembre, Dia Internacional per a combatre la violencia contra les dones"".
Expediente: O-89POP-2019-000086-00 - Contestada
0025 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Pressupost 2020 Cooperació al Desarrollo"".
Expediente: O-89POP-2019-000086-00 - Contestada
0026 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Cap Servici de Cultura Festiva vacante"".
Expediente: O-89POP-2019-000086-00 - Contestada
0027 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Mapa d'infraestructures escolars"".
Expediente: O-89POP-2019-000086-00 - Contestada
0028 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Plan edificant fases 2a i 3a"".
Expediente: O-89POP-2019-000086-00 - Contestada
0029 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sol·licitud de servei d'infermeria escolar en el CEIP Raquel Payá"".
Expediente: O-89CIU-2019-000214-00 - Contestada
0030 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Personal instal.lacions esportives"".
Expediente: O-89POP-2019-000086-00 - Contestada
0031 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Personal instal.lacions, electricistes i jardiners"".
Expediente: O-89POP-2019-000086-00 - Contestada
0032 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Personal oficines"".
Expediente: O-89POP-2019-000086-00 - Contestada
0033 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Estat tramitació recurs de reposició Cultura Festiva"".
Expediente: O-89POP-2019-000086-00 - Contestada
0033 - PRECS I PREGUNTES
0034 - "PREC ""in voce"" formulat pel Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatiu a ""Sol·licitut de servei d'infermeria escolar en el CEIP Raquel Payá""
Contestada
0035 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Aprovació inicial Ordenança per al control de mosquits amb rellevància per a la salut pública en el municipi de València.
Expediente: E-02401-2018-001352-00 - Aprovat