2019-11-11 - València

null 2019-11-11

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT (2019-2023)

Data:
11-11-2019
Hora:
09:30
Òrgan:
C4192
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN 11 DE NOVIEMBRE DE 2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.
0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 28 d'octubre de 2019.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES.
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI DE PLANEJAMENT.
0002 - Proposa sotmetre a informació publica la Modificació Puntual del PGOU en la parcel·la situada en el carrrer Joaquín Marín, 35 (Benimamet).
Expediente: E-03001-2019-000200-00 - Aprovat
SERVICI GESTIÓ CENTRE HISTÒRIC.
0003 - Proposa aprovar provisionalment el Pla Especial de Protecció de Ciutat Vella.
Expediente: E-03502-2017-000028-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.
MOCIONS.
0004 - Sr. Mundina, sobre carril bici en l'avinguda del Cid.
Expediente: O-89POP-2019-000079-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES.
0005 - Sr. Giner Corell, sobre rehabilitació de la Casa del Rellotger.
Expediente: O-89POP-2019-000079-00 - Contestada
0006 - Sr. Estellés, sobre l'edifici de l'antic Cinema Metropol.
Expediente: O-89CIU-2019-000194-00 - Contestada
0007 - Sr. Estellés, sobre l'antic complex de l'Hospital de la Fe en Campanar.
Expediente: O-89CIU-2019-000194-00 - Contestada
0008 - Sr. Estellés, sobre situació actual del control de cambres a Ciutat Vella.
Expediente: O-89CIU-2019-000194-00 - Contestada
0009 - Sr. Estellés, sobre la remodelació de la plaça de la Reina.
Expediente: O-89CIU-2019-000194-00 - Contestada
0010 - Sr. Estellés, sobre la situació actual del Sharing a la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2019-000194-00 - Contestada
0011 - Sr. Estellés, sobre els huit solars adscrits a Mobilitat Sostenible.
Expediente: O-89CIU-2019-000194-00 - Contestada
0012 - Sr. Estellés, sobre les obres de la línia 10 del metre i la llicència d'obra.
Expediente: O-89CIU-2019-000194-00 - Contestada
0013 - Sr. Estellés, sobre carrers pendents de futura reurbanització en l'Eixample.
Expediente: O-89CIU-2019-000194-00 - Contestada
0014 - Sr. Estellés, sobre pròrrogues de contractes de serveis en EMT.
Expediente: O-89CIU-2019-000194-00 - Contestada
0015 - Sr. Estellés, sobre el Bus Turistic.
Expediente: O-89CIU-2019-000194-00 - Contestada
0016 - Sr. Estellés, sobre la contracta de l'ORA.
Expediente: O-89CIU-2019-000194-00 - Contestada
0017 - Sr. Estellés, sobre habitatges ocupats en el Cabanyal i altres barris de la ciutat.
Expediente: O-89CIU-2019-000194-00 - Contestada
0018 - Sr. Giner Corell, sobre rehabilitació de la Ceramo de Benicalap.
Expediente: O-89POP-2019-000079-00 - Contestada
0019 - Sr. Giner Corell, sobre sénia gegant de la Marina de València.
Expediente: O-89POP-2019-000079-00 - Contestada
0020 - Sr. Giner Corell, sobre antics Docks del Port.
Expediente: O-89POP-2019-000079-00 - Contestada
0021 - Sr. Giner Corell, sobre execució del PAI del Grau.
Expediente: O-89POP-2019-000079-00 - Contestada
0022 - Sr. Mundina, sobre plaça de l'Ajuntament-Taxi.
Expediente: O-89POP-2019-000079-00 - Contestada
0023 - Sr. Mundina sobre plaça de l'Ajuntament-EMT.
Expediente: O-89POP-2019-000079-00 - Contestada
0024 - Sr. Mundina, sobre autobusos elèctrics EMT.
Expediente: O-89POP-2019-000079-00 - Contestada
0025 - Sr. Mundina, sobre automòbils elèctrics.
Expediente: O-89POP-2019-000079-00 - Contestada
0026 - Sr. Mundina, sobre lloguer habitatges a València.
Expediente: O-89POP-2019-000079-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.