2019-11-07 - València

null 2019-11-07

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I PROTECCIÓ CIUTADANA (2019-2023)

Data:
07-11-2019
Hora:
12:30
Òrgan:
C4193
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 7 DE NOVIEMBRE DE 2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió anterior de data 23 d'octubre de 2019.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
PRESIDÈNCIA
0002 - Propone aprovar la reducció de les atribucions assignades a la Comissió Informativa de participació, drets, innovació democràtica i protecció ciutadana, i la conseqüent ampliació de les assignades a la Comissió Informativa d'hisenda, coordinació jurídica, inspecció general, desenvolupament innovador dels sectors econòmics i ocupació.
Expediente: E-00401-2019-000135-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
PREGUNTES
0003 - "Preguntes que presenta la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Informació contractació carpeta alts càrrecs""
Expediente: O-89POP-2019-000076-00 - Contestada
0004 - "Preguntes que presenta la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Informació contracte de subministrament de paper i paper preimpreso per a notificacions administratives a estrangers en matèria padronal""
Expediente: O-89POP-2019-000076-00 - Contestada
0005 - "Preguntes que presenta la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Informació vídeo acta digital Ple Ajuntament""
Expediente: O-89POP-2019-000076-00 - Contestada
0006 - "Preguntes que presenta la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Informació vídeo acta digital consells de les Juntes Municipals de Districte.""
Expediente: O-89POP-2019-000076-00 - Contestada
0007 - "Preguntes que presenta la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Informació conveni Federació Xarxa d'Entitats del País Valencià""
Expediente: O-89POP-2019-000076-00 - Contestada
0008 - "Preguntes que presenta Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, relatives ""Punts de Recàrrega per a Vehicles Elèctrics""
Expediente: O-89POP-2019-000076-00 - Contestada
0009 - "Preguntes que presenta Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, relatives ""Projecte europeu takedown""
Expediente: O-89POP-2019-000076-00 - Contestada
0010 - "Preguntes que presenta Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, relatives 'Unitat Gamma en Nou Moles""
Expediente: O-89POP-2019-000076-00 - Contestada
0011 - "Preguntes que presenta el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, relatives ""Temps de resposta de bombers""
Expediente: O-89POP-2019-000076-00 - Contestada
0012 - "Preguntes que presenta el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, relatives ""CECOM al parc del centre històric""
Expediente: O-89POP-2019-000076-00 - Contestada
0013 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Accidents de trànsit a València mes a mes i conseqüència per a les persones d'abril a juny 2019""
Expediente: O-89CIU-2019-000189-00 - Contestada
0014 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Accidents de trànsit a València mes a mes i conseqüència per a les persones al juliol i agost 2019.""
Expediente: O-89CIU-2019-000189-00 - Contestada
0015 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Accidents de trànsit a València mes a mes i conseqüència per a les persones al setembre i octubre de 2019""
Expediente: O-89CIU-2019-000189-00 - Contestada
0016 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Accidents de trànsit de ciclistes a València""
Expediente: O-89CIU-2019-000189-00 - Contestada
0017 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés *Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Accidents de trànsit d'usuaris de patinets elèctrics""
Expediente: O-89CIU-2019-000189-00 - Contestada
0018 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Sobre els jupetins antibales per a la Policia Local""
Expediente: O-89CIU-2019-000189-00 - Contestada
0019 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Sobre servei d'infermeria i ambulància de bombers.""
Expediente: O-89CIU-2019-000189-00 - Contestada
0020 - "Preguntes que presenta Sr. Narcís Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Sobre recursos davant inundacions""
Expediente: O-89CIU-2019-000189-00 - Contestada
0021 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Sobre els voluntaris de Protecció Civil""
Expediente: O-89CIU-2019-000189-00 - Contestada
0022 - "Preguntes que presenta Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Sobre les patrulles nocturnes""
Expediente: O-89CIU-2019-000189-00 - Contestada
0023 - "Preguntes que presenta Sr. Narcís Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Sobre anomenades al 092""
Expediente: O-89CIU-2019-000189-00 - Contestada
0024 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Sobre agents destinats en l'antic llit del riu""
Expediente: O-89CIU-2019-000189-00 - Contestada
0025 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Sobre el projecte europeu Takedown""
Expediente: O-89CIU-2019-000189-00 - Contestada
0026 - "Preguntes que presenta el Sr. Narcís Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Sobre el parc de Bombers de l'Oest""
Expediente: O-89CIU-2019-000189-00 - Contestada
0027 - "Preguntes que presenta el Sr. Narcís Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Sobre la venda il·legal en la via pública""
Expediente: O-89CIU-2019-000189-00 - Contestada
0028 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés *Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Accidents en l'anell ciclista""
Expediente: O-89CIU-2019-000189-00 - Contestada
0029 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Accidents de trànsit en l'Avinguda del Cid""
Expediente: O-89CIU-2019-000189-00 - Contestada
0029 - PRECS I PREGUNTES