2019-11-07 - València

null 2019-11-07

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA (2019-2023)

Data:
07-11-2019
Hora:
11:00
Òrgan:
C4194
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA - COM. ECOLOGÍA URBANA, EMERGENCIA CLIMÁTICA DE 07-11-2019.

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 24 d'octubre de 2019.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Sol·licitar a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, la inclusió en el Registre d'Emplaçaments per a actes i festejos tradicionals que poden usar foc o artefactes pirotècnics en sòl forestal, en el Perellonet, el Saler i el Palmar.
Expediente: E-02310-2018-000441-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÓRGANS
MOCIONS
0003 - "Moció que presenta la Sra. Mª. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relativa a la ""Restauració i reubicació de la Font dels Somormujos"".
Expediente: O-89POP-2019-000066-00 - Quedar assabentat
0004 - "Moció que presenta la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a ""L'augment de personal inspector en el Servei de Gestió Sostenible de Residus i Neteja de l'Espai Públic"".
Expediente: O-89CIU-2019-000198-00 - Retirat
PREGUNTES
0005 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relativa a la ""Situació del nou Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc Natural de l'Albufera (PRUG)"".
Expediente: O-89POP-2019-000075-00 - Contestada
0006 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relativa a les ""Mesures de vigilància i control per al període de caça al Parc Natural de l'Albufera"".
Expediente: O-89POP-2019-000075-00 - Contestada
0007 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relativa al ""Balanç sobre nidificació d'ocells en el Racó de l'Olla"".
Expediente: O-89POP-2019-000075-00 - Contestada
0008 - "Preguntes que presenta la Sra. Paula Mª. Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relativa al ""Projecte Tomorrow"".
Expediente: O-89POP-2019-000075-00 - Contestada
0009 - "Preguntes que presenta la Sra. Paula Mª. Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relativa al ""Pla d'Emergència Climàtica"".
Expediente: O-89POP-2019-000075-00 - Contestada
0010 - "Preguntes que presenta el Sr. Carlos Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relativa als ""Cementeris"".
Expediente: O-89POP-2019-000075-00 - Contestada
0011 - "Preguntes que presenta el Sr. Carlos Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relativa a la ""Construcció i remodelació de jardins"".
Expediente: O-89POP-2019-000075-00 - Contestada
0012 - "Preguntes que presenta el Sr. Carlos Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relativa a la ""Planta de tractament de Quart"".
Expediente: O-89POP-2019-000075-00 - Contestada
0013 - "Preguntes que presenta el Sr. Carlos Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relativa a la ""Neteja d'espai públic i retirada de residus i estris en els barris de San Isidre, Jesús i Patraix"".
Expediente: O-89POP-2019-000075-00 - Contestada
0014 - "Preguntes que presenta el Sr. Carlos Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relativa a les ""Obres de proveïment d'aigua potable"".
Expediente: O-89POP-2019-000075-00 - Contestada
0015 - "Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relativa als ""Sistemes d'evacuació de la xarxa de sanejament de València"".
Expediente: O-89CIU-2019-000185-00 - Contestada
0016 - "Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relativa al ""Control mediambiental de les aigües pluvials alleujades"".
Expediente: O-89CIU-2019-000185-00 - Contestada
0017 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. del Rocio Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a la ""Retirada de restes de xiclets en les calçades"".
Expediente: O-89CIU-2019-000187-00 - Contestada
0018 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. del Rocio Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a la ""Destinació dels residus recollits a la ciutat"".
Expediente: O-89CIU-2019-000187-00 - Contestada
0019 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. del Rocio Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a la ""Neteja d'embornals davant episodis de gota freda"".
Expediente: O-89CIU-2019-000187-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0020 - "Pregunta formulada ""in voce"" pel Sr. Carlos Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, sobre la ""Campanya de poda"".
Quedar assabentat
0021 - "Pregunta formulada ""in voce"" pel Sr. Carlos Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, sobre els ""Contenidors soterrats"".
Quedar assabentat