2019-11-07 - València

null 2019-11-07

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS (2019-2023)

Data:
07-11-2019
Hora:
09:30
Òrgan:
C4196
Caràcter:
O
Observacions:
SESION ORDINARIA - COM. BIENESTAR, EDUC, CULT. DE 07-11-2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 24 d'octubre de 2019.
Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0002 - "MOCIÓ que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a ""Sobre l'ampliació de beneficiaris del xec escolar"".
Expediente: O-89CIU-2019-000193-00 - Rebutjat
0003 - "MOCIÓ que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a ""Sobre la denominació utilitzada en la pàgina web de l'Ajuntament de València per a referir-se a persones amb discapacitat"".
Expediente: O-89CIU-2019-000195-00 - Aprovada proposta alternativa
0004 - "MOCIÓ que presenta el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, relativa a 'Publicació de comptes de JCF en la seu web"".
Expediente: O-89POP-2019-000077-00 - Quedar assabentat
0005 - "MOCIÓ que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Centre de Majors Giorgeta"".
Expediente: O-89POP-2019-000077-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0006 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Curs formació PIAE per a JCF"".
Expediente: O-89POP-2019-000077-00 - Contestada
0007 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Museu de la Mar"".
Expediente: O-89POP-2019-000077-00 - Contestada
0008 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a ""CEIP Rodríguez Fornos"".
Expediente: O-89POP-2019-000077-00 - Contestada
0009 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a ""CEIP Lluís de Santàngel"".
Expediente: O-89POP-2019-000077-00 - Contestada
0010 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a ""CEIP El Grau"".
Expediente: O-89POP-2019-000077-00 - Contestada
0011 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Cessió de la sala d'actes de l'edifici de Joventut a la Fundació Escola Valenciana de la Comunitat Valenciana"".
Expediente: O-89CIU-2019-000188-00 - Contestada
0012 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre el llibre de 'València als Barris'.
Expediente: O-89CIU-2019-000190-00 - Contestada
0013 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre l'Alqueria Coca"".
Expediente: O-89CIU-2019-000188-00 - Contestada
0014 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre la nau de Demetrio Ribes d'usos culturals"".
Expediente: O-89CIU-2019-000190-00 - Contestada
0015 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Instal.lació esportiva Tres Cruces"".
Expediente: O-89POP-2019-000077-00 - Contestada
0016 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Poliesportiu de Benicalap"".
Expediente: O-89POP-2019-000077-00 - Contestada
0017 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre subvencions a entitats esportives sense ànim de lucre 2019"".
Expediente: O-89CIU-2019-000188-00 - Contestada
0018 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre Nau 2 de Demetrio Ribes del Parc Central"".
Expediente: O-89CIU-2019-000188-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0019 - "PREC ""in voce"" formulat per la Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a 'Registre sol·licitud del servici de persones majors a la contracta amb les deficiències en els centres"".
Contestada
0020 - "PREC ""in voce"" formulat per la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relativa a 'Comissió d'entitats esportives i els convenis signats"".
Contestada