2019-10-28 - València

null 2019-10-28

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT (2019-2023)

Data:
28-10-2019
Hora:
09:30
Òrgan:
C4192
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN 28 DE OCTUBRE DE 2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA
0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 23 de setembre de 2019.
Aprovat
0002 - Dona compte de les dates de celebració de les sessions ordinàries de la Comissió de Desenvolupament i Renovació Urbana, Habitatge i Mobilitat corresponent als mesos de novembre i desembre de 2019.
Expediente: E-00406-2019-000011-00 - Quedar assabentat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI DE PLANEJAMENT.
0003 - "Proposa aprovar definitivament la Modificació Núm. 2 del Pla Parcial ""Font de Sant Lluís"".
Expediente: E-03001-2019-000010-00 - Aprovat
SERVICI GESTIÓ CENTRE HISTÒRIC.
0004 - Dóna compte de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme d'aprovació definitiva del PEP-EBIC 03 Botànic, Torres de Quart, Església Sant Miquel i Sant Sebastià.
Expediente: E-03502-2016-000009-00 - Quedar assabentat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.
MOCIONS.
0005 - Sr. Estellés, sobre la Passarel·la del Cuc de Llum.
Expediente: O-89CIU-2019-000147-00 - Contestada
0006 - Sr. Estellés, sobre requalificació d'ús detallat de terrenys d'ús públic.
Expediente: O-89CIU-2019-000183-00 - Contestada
0007 - Sr. Mundina, sobre millora del carril bici de l'avinguda de Balears.
Expediente: O-89POP-2019-000068-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES.
0008 - Sr. Estellés, sobre control de cambres a Ciutat Vella.
Expediente: O-89CIU-2019-000165-00 - Contestada
0009 - Sr. Estellés, sobre els huit solars adscrits a Mobilitat Sostenible.
Expediente: O-89CIU-2019-000165-00 - Contestada
0010 - Sr. Estellés, sobre projectes pendents en l'Eixample.
Expediente: O-89CIU-2019-000165-00 - Contestada
0011 - Sr. Estellés, sobre la remodelació de la Plaça de la Reina.
Expediente: O-89CIU-2019-000165-00 - Contestada
0012 - Sr. Estellés, sobre Pla Territorial d'Infraestructura Verda.
Expediente: O-89CIU-2019-000165-00 - Contestada
0013 - Sr. Estellés, sobre treballs arqueològics en els edificis del Doctor Collado.
Expediente: O-89CIU-2019-000165-00 - Contestada
0014 - Sr. Estellés, sobre obres en la zona del Nou Mestalla.
Expediente: O-89CIU-2019-000165-00 - Contestada
0015 - Sr. Estellés, sobre les multes per infraccions de l'ordenança de circulació.
Expediente: O-89CIU-2019-000165-00 - Contestada
0016 - Sr. Estellés, sobre el Sharing a la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2019-000165-00 - Contestada
0017 - Sr. Estellés, sobre l'ampliació del Bioparc.
Expediente: O-89CIU-2019-000165-00 - Contestada
0018 - Sr. Estellés, sobre obres d'urbanització del carrer Doctor Bon.
Expediente: O-89CIU-2019-000165-00 - Contestada
0019 - Sr. Estellés, sobre paralització de la conversió en zona de vianants del carrer Jorge Juan.
Expediente: O-89CIU-2019-000165-00 - Contestada
0020 - Sr. Estellés, sobre queixes veïnals sobre el Convent Carmen.
Expediente: O-89CIU-2019-000165-00 - Contestada
0021 - Sr. Estellés, sobre les obres de la línia 10 del metre.
Expediente: O-89CIU-2019-000165-00 - Contestada
0022 - Sr. Estellés, sobre les obres en l'edifici del Setrill de Marxalenes.
Expediente: O-89CIU-2019-000165-00 - Contestada
0023 - Sr. Estellés, sobre col·locació de pas de semàfors en El Saler.
Expediente: O-89CIU-2019-000165-00 - Contestada
0024 - Sr. Estellés, sobre intervenció en alqueries protegides.
Expediente: O-89CIU-2019-000165-00 - Contestada
0025 - Sr. Estellés, sobre danys en l'edifique del Convent de Sant Cristóbal.
Expediente: O-89CIU-2019-000165-00 - Contestada
0026 - Sr. Estellés, sobre el compliment del Pla Normatiu anual per part de Desenvolupament i Renovació Urbana i Habitatge.
Expediente: O-89CIU-2019-000165-00 - Contestada
0027 - Sr. Estellés, sobre l'edifici de la Ceramo.
Expediente: O-89CIU-2019-000165-00 - Contestada
0028 - Sr. Estellés, sobre obres en el Cementeri de Benimámet.
Expediente: O-89CIU-2019-000165-00 - Contestada
0029 - Sr. Giner sobre, vallat perimetral del Campus de Tarongers.
Expediente: O-89POP-2019-000068-00 - Contestada
0030 - Sr. Giner sobre reurbanització de l'últim tram de l'avinguda de França.
Expediente: O-89POP-2019-000068-00 - Contestada
0031 - Sr. Giner, sobre solar al carrer Carolina Álvarez.
Expediente: O-89POP-2019-000068-00 - Contestada
0032 - Sr. Giner, sobre habitatges socials en l'avinguda del Port.
Expediente: O-89POP-2019-000068-00 - Contestada
0033 - Sr. Mundina, sobre plaça de l'Ajuntament-EMT.
Expediente: O-89POP-2019-000068-00 - Contestada
0034 - Sr. Mundina, sobre plaça de l'Ajuntament-Taxi.
Expediente: O-89POP-2019-000068-00 - Contestada
0035 - Sr. Mundina, sobre rehabilitació d'habitages en el Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2019-000068-00 - Contestada
0036 - Sr. Mundina, sobre Varadero del Port.
Expediente: O-89POP-2019-000068-00 - Contestada
0037 - Sr. Mundina, sobre Pont de Sant Josep.
Expediente: O-89POP-2019-000068-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.