2019-10-23 - València

null 2019-10-23

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I PROTECCIÓ CIUTADANA (2019-2023)

Data:
23-10-2019
Hora:
12:00
Òrgan:
C4193
Caràcter:
O
Observacions:
SESSIÓ ORDINÀRIA 2019-10-23

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió anterior de data 19 de setembre de 2019.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - SECRETÀRIA GENERAL I DEL PLE. Quedar assabentat de les dates de celebració de les sessions de novembre i desembre de 2019.
Expediente: O-56193-2019-000004-00 - Quedar assabentat
0003 - SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ, INTERVENCIÓ EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposta d'aprovació inicial i sotmetre a informació pública el Pla Territorial de Emergències de València - PTE.
Expediente: E-01501-2019-000438-00 - Aprovat
0004 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposta de modificació dels components del Consell Social de la Ciutat.
Expediente: E-02301-2019-000313-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
PREGUNTES
0005 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copoví Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre els processos participatius en els territoris de Malilla, Castellar-Oliveral i Morvedre"".
Expediente: O-89CIU-2019-000155-00 - Contestada
0006 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copoví Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre els diferents tipus de comissions en les Juntes de Districte de València"".
Expediente: O-89CIU-2019-000155-00 - Contestada
0007 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, relatives ""Mendicitat Velluters"".
Expediente: O-89POP-2019-000065-00 - Contestada
0008 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Fundació Policia"".
Expediente: O-89POP-2019-000065-00 - Contestada
0009 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Operatiu policial en la Festivitat del 9 d'Octubre"".
Expediente: O-89POP-2019-000065-00 - Contestada
0010 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Manteniment vehícles d'emergència"".
Expediente: O-89POP-2019-000065-00 - Contestada
0011 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Cursos de formació bombers"".
Expediente: O-89POP-2019-000065-00 - Contestada
0012 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Narciso Estelles Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Accidents de trànsit a València mes a mes i conseqüència per a les persones, en els mesos d'abril, maig, juny, juliol, agost i setembre de 2019"".
Expediente: O-89CIU-2019-000156-00 - Contestada
0013 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Narciso Estelles Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Accidents de trànsit de ciclistes a València en els mesos d'abril, maig, juny i setembre de 2019"".
Expediente: O-89CIU-2019-000156-00 - Contestada
0014 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Narciso Estelles Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Accidents de trànsit d'usuaris de patinets elèctrics en mesos passats"".
Expediente: O-89CIU-2019-000156-00 - Contestada
0015 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Narciso Estelles Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Accidents de trànsit en l'Avinguda del Cid"".
Expediente: O-89CIU-2019-000156-00 - Contestada
0016 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Narciso Estelles Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Accidents en l'anell ciclista"".
Expediente: O-89CIU-2019-000156-00 - Contestada
0017 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Narciso Estelles Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre el grup Gamma"".
Expediente: O-89CIU-2019-000156-00 - Contestada
0018 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Narciso Estelles Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre la venda il·legal en la via pública"".
Expediente: O-89CIU-2019-000156-00 - Contestada
0019 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Narciso Estelles Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre la reorganització de la Policia Local"".
Expediente: O-89CIU-2019-000156-00 - Contestada
0020 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Narciso Estelles Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre actuacions policials en el control de plagues"".
Expediente: O-89CIU-2019-000156-00 - Contestada
0021 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Narciso Estelles Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre uniformitat i equipament en la Policia Local"".
Expediente: O-89CIU-2019-000156-00 - Contestada
0022 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Narciso Estelles Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre vehicles del parc mòbil de Policia Local"".
Expediente: O-89CIU-2019-000156-00 - Contestada
0023 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Narciso Estelles Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre bombers en comissió de servici"".
Expediente: O-89CIU-2019-000156-00 - Contestada
0024 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Narciso Estelles Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre servici d'infermeria i ambulància de bombers"".
Expediente: O-89CIU-2019-000156-00 - Contestada
0025 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Narciso Estelles Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre el botelló a la ciutat de València i patrulles nocturnes"".
Expediente: O-89CIU-2019-000156-00 - Contestada
0026 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Narciso Estelles Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre el parc de Bombers de l'Oest i estructura del cos de bombers"".
Expediente: O-89CIU-2019-000156-00 - Contestada
0027 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Narciso Estelles Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre controls a la ciutat de valència relacionats amb la seguretat viària"".
Expediente: O-89CIU-2019-000156-00 - Contestada
0028 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Narciso Estelles Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Xifres d'intervencions policials davant delictes de la ciutat de València comptabilitzats per Policia Local"".
Expediente: O-89CIU-2019-000156-00 - Contestada
0029 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Narciso Estelles Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Actuacions de Policia Local en el Pla de Seguretat Viària de la ciutat de València"".
Expediente: O-89CIU-2019-000156-00 - Contestada
0030 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Narciso Estelles Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre les multes per infraccions de l'ordenança de circulació"".
Expediente: O-89CIU-2019-000156-00 - Contestada
0031 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Actuacions de descentralització"".
Expediente: O-89POP-2019-000065-00 - Contestada
0032 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Actuacions d'informació i defensa de la ciutadania"".
Expediente: O-89POP-2019-000065-00 - Contestada
0033 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Actuacions de trasparència"".
Expediente: O-89POP-2019-000065-00 - Contestada
0034 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Actuacions de govern obert"".
Expediente: O-89POP-2019-000065-00 - Contestada
0035 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Actuacions relatives a participació ciutadana"".
Expediente: O-89POP-2019-000065-00 - Contestada
0036 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Actuacions d'acció veïnal"".
Expediente: O-89POP-2019-000065-00 - Contestada
0037 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Red Innpulso"".
Expediente: O-89POP-2019-000065-00 - Contestada
0038 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Projecte europeu innovador Activage"".
Expediente: O-89POP-2019-000065-00 - Contestada
0038 - PRECS I PREGUNTES