2019-10-23 - València

null 2019-10-23

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU (2019-2023)

Data:
23-10-2019
Hora:
10:00
Òrgan:
C4195
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE 23 DE OCTUBRE DE 2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARÍA.-
0001 - Aprovació, si es el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 18 de setembre de 2019.
Aprovat
0002 - Proposa acordar el canvi de dates de les sessions ordinàries de la Comissió de Gestió de Recursos corresponents a les messos de novembre i desembre de 2019.
Expediente: E-00413-2019-000006-00 - Aprovat
COORDINACIÓ GENERAL TÈCNICA D'INNOVACIÓ ORGANIZATIVA I GESTIÓ DE PERSONES.-
0003 - Aprovar inicialment la modificació del Reglament d'Avaluació de l'Acompliment i del Rendiment i la Carrera professional Horitzontal del personal empleat públic de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-00207-2016-000024-00 - Retirat
SERVICI DE PERSONAL.-
0004 - Autorització de compatibilitat per a activitat pública secundària de professor especialista de cicles formatius de grau mitjà.
Expediente: E-01101-2019-003287-00 - Aprovat
0005 - Autorització de compatibilitat per a activitat pública de professor associat en la Universitat de València.
Expediente: E-01101-2019-002875-00 - Aprovat
0006 - Autorització de compatibilitat per a l'exercici de l'activitat privada de l'advocacia i de l'activitat pública de docència en la Universitat de València.
Expediente: E-01101-2019-002532-00 - Aprovat
0007 - Donar compte al Ple de la Corporació de l'exercici d'activitat privada a fi de finalitzar fins al mes de desembre tres contractes subscrits amb anterioritat al seu nomenament com a personal eventual.
Expediente: E-01101-2019-004275-00 - Aprovat
0008 - Autorització de compatibilitat com a professora associada en la Universitat Politècnica de València.-
Expediente: E-01101-2019-004272-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.-
0009 - "Pregunta subscrita pel Sr. José Gosálvez Payá, del Grupo Municipal VOX, sobre ""Adscripció personal a grups pólitics"".
Expediente: O-89VOX-2019-000006-00 - Contestada
0010 - "Pregunta subscrita pel Sr. Javier Copoví Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""simulacre en l'edifici de l'ajuntament"".
Expediente: O-89CIU-2019-000163-00 - Contestada
0011 - "Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Consums i despeses per subministraments d'electricitat"".
Expediente: O-89POP-2019-000067-00 - Contestada
0012 - "Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'despeses per neteja i manteniment d'edificis municipals"".
Expediente: O-89POP-2019-000067-00 - Contestada
0013 - "Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'sancions per l'incompliment del manteniment i tancament de solars de titularitat pública""
Expediente: O-89POP-2019-000067-00 - Contestada
0014 - "Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Sancions per l'incompliment de l'Ordenança de Neteja Urbana"".
Expediente: O-89POP-2019-000067-00 - Contestada
0015 - "Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Sancions per contaminació acústica""
Expediente: O-89POP-2019-000067-00 - Contestada
0016 - "Pregunta subscrita por el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Places de bomber"".
Expediente: O-89POP-2019-000067-00 - Contestada
0017 - "Pregunta subscrita por el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Relació nominal del personal directiu i prefectures que figuren en l'organigrama municipal del 2 de setembre de 2019"".
Expediente: O-89POP-2019-000067-00 - Contestada
0018 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Jubilació Parcial"".
Expediente: O-89POP-2019-000067-00 - Contestada
0019 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Curs 2019/2020 plantilla mestres col.legis municipals"".
Expediente: O-89POP-2019-000067-00 - Contestada
0020 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Plantilla ocupada adscrita als serveis de l'àrea de desenvolupament i renovació urbana i habitatge"".
Expediente: O-89POP-2019-000067-00 - Contestada
0021 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Places d'Agents de la Policia Local"".
Expediente: O-89POP-2019-000067-00 - Contestada
0022 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Peticions de places, incardinacions, adscripcions o transformacions de llocs per al capítol I del 2020"".
Expediente: O-89POP-2019-000067-00 - Contestada
0023 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Personal que presta servei a les biblioteques municipals"".
Expediente: O-89POP-2019-000067-00 - Contestada
0024 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Previsió de futures jubilacions del personal al servei de l'ajuntament en el 2020"".
Expediente: O-89POP-2019-000067-00 - Contestada
0025 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Articles pendents de l'acord laboral per al personal funcionari al servei de l'Ajuntament de València anys, per als anys 2016-2019"".
Expediente: O-89POP-2019-000067-00 - Contestada
0026 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Relació del personal funcionari que presta servei en Alcaldia i en les Delegacions"".
Expediente: O-89POP-2019-000067-00 - Contestada
0027 - "Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'compliment del Pla Normatiu de l'Àrea d'Alcaldia"".
Expediente: O-89CIU-2019-000167-00 - Contestada
0028 - "Pregunta subscrita pel Sr. Carlos Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, sobre ""Alqueríes municipals"".
Expediente: O-89POP-2019-000067-00 - Contestada
0028 - PRECS I PREGUNTES.-
DESPATX EXTRAORDINARI.-
0029 - Proposa ratificar els criteris per a determinar el personal administratiu adscrit als grups polítics municipals.-
Expediente: E-01101-2019-004506-00 - Aprovat