2019-09-30 - València

null 2019-09-30

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ PERMANENT ESPECIAL DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS. OBSERVATORI DE CONTRACTACIÓ

Data:
30-09-2019
Hora:
13:30
Òrgan:
C4SUG
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE 30/09/2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.-
0001 - Aprovació, si es el cas, de l'acta de la sessió de data 25 de juliol de 2019
Aprovat
OFICINA DE SUGGERIMENTS, QUEIXES, RECLAMACIONS I RELACIONS AMB EL DEFENSOR DEL POBLE I EL SINDIC DE GREUGES.-
0002 - Aprovació de l'informe mensual que comprén des de 16 de juny al 15 de juliol de 2019 de l'Oficina de Suggeriments, Queixes i Reclamacions i relacions amb el Defensor del Poble i el Sindic de Greuges
Expediente: E-00911-2019-000790-00 - Aprovat
0003 - Aprovació de l'informe mensual que comprén des de 16 de juliol al 15 d'agost de 2019 de l'Oficina de Suggeriments, Queixes i Reclamacions i relacions amb el Defensor del Poble i el Sindic de Greuges
Expediente: E-00911-2019-000791-00 - Aprovat
0004 - Aprovació de l'informe mensual que comprén des de 16 d'agost al 15 de setembre de 2019 de l'Oficina de Suggeriments, Queixes i Reclamacions i relacions amb el Defensor del Poble i el Sindic de Greuges
Expediente: E-00911-2019-000792-00 - Aprovat
PRECS I PREGUNTES.-