2019-09-23 - València

null 2019-09-23

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT (2019-2023)

Data:
23-09-2019
Hora:
09:30
Òrgan:
C4192
Caràcter:
O
Observacions:
SESSIÓ 23 DE SETEMBRE DE 2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.
0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 25 de juliol de 2019.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES.
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI DE PLANEJAMENT.
0002 - Proposa aprovar definitivament la Modificació puntual del PGOU en la parcel·la que dóna a l'avinguda Blasco Ibáñez-plaza Xúquer.
Expediente: E-03001-2018-000016-00 - Aprovat
0003 - Proposa aprovar definitivament l'estudi de detall de l'illa delimitada pels carrers Jorge Comín, Hernández Lázaro i Evaristo Crespo Azorín en el districte de Campanar.
Expediente: E-03001-2018-000177-00 - Aprovat
0004 - Proposa aprovar definitivament l'Estudi de Detall de l'área edificable nº 12 del Campus de Vera (Universitat Politécnica de València).
Expediente: E-03001-2019-000026-00 - Aprovat
0005 - Proposa aprovar definitivament la correció d'errors del PGOU al carrer Lleida, 20.
Expediente: E-03001-2019-000097-00 - Aprovat
0006 - Proposa inadmetre els recursos de reposició interposats contra l'acord plenari de 31 de gener de 2019 pel qual es va aprovar definitivament la Modificació puntual del PGOU en l'àrea dotacional privada ocupada per la Residència Llar Santa Teresa de Jornet.
Expediente: E-03001-2014-000075-00 - Aprovat
0007 - "Proposa inadmetre els recursos de reposió interposats contra l'acord plenari de 28 de febrer de 2019 que va aprovar provisionalment la modificació puntual del PGOU ""Antiga Fàbrica de Tabacs"".
Expediente: E-03001-2017-000142-00 - Aprovat
0008 - Proposa aprovar l'aplicació del criteri interpretatiu transitori per a la intervenció en el Nucli Històric Tradicional de Sant Isidre.
Expediente: E-03001-2017-000179-00 - Aprovat
0009 - "Proposa aprovar definitivament la correcció d'errades del Pla Parcial NPR-5 ""Moreres II"".
Expediente: E-03001-2019-000218-00 - Aprovat
0010 - Proposa emetre dictamen favorable al document del Pla Especial de Protecció del NHT de Patraix, a l'efecte de sol·licitar informe favorable de la Conselleria competent en matèria de cultura.
Expediente: E-03001-2015-000191-00 - Aprovat
0011 - "Proposa aprovar provisionalment la Modificació Puntual del PGOU en la parcel·la dotacional sita en els carrers Ángel de Villena, Bomber Ramón Duart i Antonio Ferrandis (""València Arena"").
Expediente: E-03001-2018-000239-00 - Aprovat
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI D'ASESORAMENT URBANÍSTIC I PROGRAMACIÓ.
0012 - "Proposa l'aprovació del Programa d'Actuació Integrada de la UE-Única del PRI Sector M-5 ""Atarazanas-Grao"", en règim de gestió pels propietaris.
Expediente: E-03003-2018-000022-00 - Aprovat
SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE.
0013 - Proposa aprovar definitivament el Reglament de l'EMT.
Expediente: E-01801-2018-003029-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.
MOCIONS.
0014 - Sr. Estellés, sobre presència i participació de Ciutadans Cs en la mesa de la mobilitat.
Expediente: O-89CIU-2019-000147-00 - Aprovada proposta alternativa
0015 - Sr. Estellés, sobre l'Ordenació Urbanística de la Ciutat de l'Artista Faller.
Expediente: O-89CIU-2019-000147-00 - Aprovat amb esmenes
0016 - Sr. Estellés, sobre agilitació del pla Director de la Bicicleta i Vehicles de Mobilitat Personal de la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2019-000147-00 - Aprovat
0017 - Sr. Estellés, sobre la Passarel·la del Cuc de Llum.
Expediente: O-89CIU-2019-000147-00 - Sobre la mesa
0018 - Sr. Mundina, sobre supressió d'obstacles en el carril bici del Saler (CV-5010).
Expediente: O-89POP-2019-000058-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES.
0019 - Sr. Estellés, sobre encàrrecs directes a contractes de la Delegació d'Espai Públic.
Expediente: O-89CIU-2019-000133-00 - Contestada
0020 - Sr. Estellés, sobre encàrrecs directes a contractes de la Delegació de Gestió d'Obres i Infraestructura.
Expediente: O-89CIU-2019-000133-00 - Contestada
0021 - Sr. Estellés, sobre encàrrecs directes a contractes de la Delegació de Mobilitat Sostenible i Infraestructures de Transport Públic.
Expediente: O-89CIU-2019-000133-00 - Contestada
0022 - Sr. Estellés, sobre encàrrecs directes a contractes de la Delegació Planificació i Gestió Urbana.
Expediente: O-89CIU-2019-000133-00 - Contestada
0023 - Sr. Estellés, sobre encàrrecs directes a contractes de la Delegació Manteniment d'Infraestructures.
Expediente: O-89CIU-2019-000133-00 - Contestada
0024 - Sr. Estellés, sobre encàrrecs directes a contractes de la Delegació d'Habitatge.
Expediente: O-89CIU-2019-000133-00 - Contestada
0025 - Sra. Ferrer, sobre prevenció de riscos per a les persones i responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament en l'itinerari obert entre Natzaret i el Grao.
Expediente: O-89POP-2019-000058-00 - Contestada
0026 - Sr. Giner, sobre l'estat de la situació del Registre Municipal de Solars i Edificis a Rehabilitar.
Expediente: O-89POP-2019-000058-00 - Contestada
0027 - Sr. Giner, sobre jardí lineal en el Pla Especial del Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2019-000058-00 - Contestada
0028 - Sr. Estellés, sobre obres pendents del període estival en ple començament del curs escolar.
Expediente: O-89CIU-2019-000135-00 - Contestada
0029 - Sr. Estellés, sobre situació del PEC del Cabanyal i via verda.
Expediente: O-89CIU-2019-000135-00 - Contestada
0030 - Sr. Estellés, sobre el paper del Col·legi d'Arquitectes en les llicències d'obra.
Expediente: O-89CIU-2019-000135-00 - Contestada
0031 - Sr. Estellés, sobre el nou observatori de l'Habitatge impulsat per la UPV.
Expediente: O-89CIU-2019-000135-00 - Contestada
0032 - Sr. Estellés, sobre la reducció d'aparcament en els barris i carrers de la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2019-000135-00 - Contestada
0033 - Sr. Estellés, sobre autobusos d'EMT donats a països en desenvolupament.
Expediente: O-89CIU-2019-000135-00 - Contestada
0034 - Sr. Estellés, sobre l'habitatge social a València, el lloguer assequible i la posada en marxa d'actuacions del Pla de l'Habitatge.
Expediente: O-89CIU-2019-000135-00 - Contestada
0035 - Sr. Estellés, sobre els habitatges de propietat pública en el Cabanyal.
Expediente: O-89CIU-2019-000135-00 - Contestada
0036 - Sr. Estellés, sobre el pla de Transport Metropolità a la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2019-000135-00 - Contestada
0037 - Sr. Estellés, sobre cambres de control de trànsit a Ciutat Vella.
Expediente: O-89CIU-2019-000135-00 - Contestada
0038 - Sr. Estellés, sobre el Projecte de la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2019-000135-00 - Contestada
0039 - Sr. Estellés, sobre la remodelació de la plaça de la Reina
Expediente: O-89CIU-2019-000135-00 - Contestada
0040 - Sr. Estellés, sobre el Sharing a la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2019-000135-00 - Contestada
0041 - Sr. Estellés, sobre obres en Jacinto Benavente i afectació al col·legi de La nostra Senyora de Loreto.
Expediente: O-89CIU-2019-000135-00 - Contestada
0042 - Sr. Estellés, sobre canvis en la circulació en Regne de València i Germaníes i obres en carril bus del carrer Russafa.
Expediente: O-89CIU-2019-000135-00 - Contestada
0043 - Sr. Estellés, sobre plans urbanístics en l'Eixample.
Expediente: O-89CIU-2019-000135-00 - Contestada
0044 - Sr. Estellés, sobre actuacions sobre les alqueries a la ciutat i pobles de València.
Expediente: O-89CIU-2019-000135-00 - Contestada
0045 - Sr. Estellés, sobre la situació de la Torre Miramar.
Expediente: O-89CIU-2019-000135-00 - Contestada
0046 - Sr. Estellés, sobre posada en marxa de la nova Ordenança de Mobilitat, annex 9, annex IX. Regulació de la mobilitat en les pistes forestals de la muntanya de la Devesa de l'Albufera.
Expediente: O-89CIU-2019-000135-00 - Contestada
0047 - Sr. Estellés, sobre posada en marxa del Pla de Seguretat Viària de la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2019-000135-00 - Contestada
0048 - Sr. Estellés, sobre urbanització de Quatre Carreres.
Expediente: O-89CIU-2019-000135-00 - Contestada
0049 - Sr. Estellés, sobre el conveni amb Expogrupo.
Expediente: O-89CIU-2019-000135-00 - Contestada
0050 - Sr. Estellés, sobre la vella seu d'Hisenda i el PEP de Ciutat Vella.
Expediente: O-89CIU-2019-000135-00 - Contestada
0051 - Sr. Estellés, sobre situació de la revisió del Pla General d'Ordenació Urbana de València.
Expediente: O-89CIU-2019-000135-00 - Contestada
0052 - Sr. Estellés, sobre paralització d'obres en diversos edificis destinats a hotels.
Expediente: O-89CIU-2019-000135-00 - Contestada
0053 - Sr. Estellés, sobre el Pla Especial de Protecció i Reforma Interior de l'Àmbit de Planejament de Desenvolupament de San Miquel dels Reis.
Expediente: O-89CIU-2019-000135-00 - Contestada
0054 - Sr. Estellés, sobre zona degradada en el barri de Marxalenes.
Expediente: O-89CIU-2019-000135-00 - Contestada
0055 - Sr. Estellés, sobre decàleg dels comerciants del Centre Històric dirigit a Giuseppe Grezzi per a aquesta legislatura.
Expediente: O-89CIU-2019-000135-00 - Contestada
0056 - Sr. Estellés, sobre acord en el si de l'EMT sobre la condició de compra de 150 autobusos.
Expediente: O-89CIU-2019-000135-00 - Contestada
0057 - Sr. Estellés, sobre carril bici de Manuel Candela en mal estat.
Expediente: O-89CIU-2019-000135-00 - Contestada
0058 - Sr. Estellés, sobre l'adscripció de huit solars a Mobilitat Sostenible.
Expediente: O-89CIU-2019-000135-00 - Contestada
0059 - Sr. Estellés, sobre la millora de l'accessibilitat a València.
Expediente: O-89CIU-2019-000135-00 - Contestada
0060 - Sr. Estellés, sobre reurbanització del carrer Doctor Buen i el seu entorn en Benimàmet.
Expediente: O-89CIU-2019-000135-00 - Contestada
0061 - Sr. Estellés, sobre setmana de la Mobilitat.
Expediente: O-89CIU-2019-000135-00 - Contestada
0062 - Sr. Estellés, sobre el PAI del Grau.
Expediente: O-89CIU-2019-000135-00 - Contestada
0063 - Sr. Estellés, sobre Treballs arqueològics en els edificis de Doctor Collado.
Expediente: O-89CIU-2019-000135-00 - Contestada
0064 - Sr. Giner, sobre habitatges socials en l'Avinguda del Port.
Expediente: O-89POP-2019-000058-00 - Contestada
0065 - Sr. Giner, sobre Sant Vicent de la Roqueta.
Expediente: O-89POP-2019-000058-00 - Contestada
0066 - Sr. Mundina, sobre marquesina plaça de Tetuán.
Expediente: O-89POP-2019-000058-00 - Contestada
0067 - Sr. Giner, sobre el PAI de Benimaclet.
Expediente: O-89POP-2019-000058-00 - Contestada
0068 - Sr. Mundina, sobre obertura del carrer Segona República.
Expediente: O-89POP-2019-000058-00 - Contestada
0069 - "Sr. Mundina, sobre implantació i regulació del ""sharing' a la ciutat de València.
Expediente: O-89POP-2019-000058-00 - Contestada
0070 - Sr. Mundina, sobre conversió en zona de vianants plaça de l'Ajuntament. (Delegació de Mobilitat Urbana).
Expediente: O-89POP-2019-000058-00 - Contestada
0071 - Sr. Mundina, sobre usos provisionals en solars vacants.
Expediente: O-89POP-2019-000058-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.
0072 - En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Mundina pregunta, en quan a les obres que s'estan executant en el tram de via pública que discorre per davant del Col·legi Loreto, quant temps romandrà l'actual solució provisional.
Contestada
0073 - En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Mundina pregunta per les banderes dels mastelers existents en La Marina, en els quals actualmente no están penjades la bandera d'Espanya ni la de la UE.
Contestada