2019-09-19 - València

null 2019-09-19

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I PROTECCIÓ CIUTADANA (2019-2023)

Data:
19-09-2019
Hora:
12:00
Òrgan:
C4193
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió anterior de data 25 de juliol de 2019.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
SECRETARIA GENERAL I DEL PLE
0002 - Proposa donar compte de l'acord de la Junta de Govern Local de 6 de setembre de 2019 sobre nomenament dels membres de la Junta Local de Protecció Civil
Expediente: E-00401-2019-000108-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIÓ
0003 - "Moció que presenta el Sr. Narcíso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, ""Sobre l'execució d'inversions de bombers""
Expediente: O-89CIU-2019-000141-00 - Rebutjat
0004 - "Moció que presenta María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre ""Pressupostos participatius DecidimVLC 2019-2020""
Expediente: O-89POP-2019-000055-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0005 - "Preguntes que presenta Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, relatives ""Absentisme escolar"".
Expediente: O-89POP-2019-000055-00 - Contestada
0006 - Preguntes que presenta Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, relatives 'Assignació unitats per a control d'accessos a col·legis'
Expediente: O-89POP-2019-000055-00 - Contestada
0007 - Preguntes que presenta Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, relatives 'Inseguretat ciutadana en Orriols'
Expediente: O-89POP-2019-000055-00 - Contestada
0008 - Preguntes que presenta Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, relatives 'Dotació material EPIs'
Expediente: O-89POP-2019-000055-00 - Contestada
0009 - Preguntes que presenta Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, relatives a 'Hidrants'
Expediente: O-89POP-2019-000055-00 - Contestada
0010 - Preguntes que presenta Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, relatives a 'Incorporació places de bombers'
Expediente: O-89POP-2019-000055-00 - Contestada
0011 - "Preguntes que presenta Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, 'Sobre l'estructura actual de la Policia Local""
Expediente: O-89CIU-2019-000121-00 - Contestada
0012 - "Preguntes que presenta Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans,""Sobre les jubilacions en la Policia Local""
Expediente: O-89CIU-2019-000121-00 - Contestada
0013 - "Preguntes que presenta Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans,""Sobre controls a la ciutat de València relacionats amb la seguretat viària""
Expediente: O-89CIU-2019-000121-00 - Contestada
0014 - Preguntes que presenta Sr. Narcciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, 'Sobre controls i campanyes contra la venda il·legal i decomisos'
Expediente: O-89CIU-2019-000121-00 - Contestada
0015 - Preguntes que presenta Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, 'Sobre equipament bàsic de treball per a la policia local i vestuari'
Expediente: O-89CIU-2019-000121-00 - Contestada
0016 - "Preguntes que presenta Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, 'Sobre el parc mòbil de la Policia Local""
Expediente: O-89CIU-2019-000121-00 - Contestada
0017 - "Preguntes que presenta Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, 'Coordinació de la Policia Local de València amb altres cossos de seguretat""
Expediente: O-89CIU-2019-000121-00 - Contestada
0018 - "Preguntes que presenta Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, 'Sobre la composició del Grup Gamma""
Expediente: O-89CIU-2019-000121-00 - Contestada
0019 - "Preguntes que presenta Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, 'Efectius policials en comissió de servei""
Expediente: O-89CIU-2019-000121-00 - Contestada
0020 - "Preguntes que presenta Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, 'Estructura i actuacions de la Policia Local en el Cabanyal""
Expediente: O-89CIU-2019-000121-00 - Contestada
0021 - "Preguntes que presenta Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, 'Sobre l'estructura actual del Cos de Bombers de València""
Expediente: O-89CIU-2019-000121-00 - Contestada
0022 - "Preguntes que presenta Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, 'Sobre el Parc de Bombers de l'Oest""
Expediente: O-89CIU-2019-000121-00 - Contestada
0023 - "Preguntes que presenta Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, 'Sobre el Parc de Bombers de Ciutat Vella""
Expediente: O-89CIU-2019-000121-00 - Contestada
0024 - "Preguntes que presenta Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, 'Sobre els treballadors sanitaris que presten servei amb el servei de Bombers""
Expediente: O-89CIU-2019-000121-00 - Contestada
0025 - "Preguntes que presenta Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, 'Ambulàncies que presten servei amb el servei de Bombers""
Expediente: O-89CIU-2019-000121-00 - Contestada
0026 - "Preguntes que presenta Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, 'Sobre els bombers submarinistes""
Expediente: O-89CIU-2019-000121-00 - Contestada
0027 - "Preguntes que presenta Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, 'Sobre el Parc de Bombers de la Devesa del Saler""
Expediente: O-89CIU-2019-000121-00 - Contestada
0028 - "Preguntes que presenta Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, 'Sobre els plans de formació del Cos de Bombers de València""
Expediente: O-89CIU-2019-000121-00 - Contestada
0029 - "Preguntes que presenta Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, 'Accidents de trànsit a València en mesos passats i conseqüència per a les persones""
Expediente: O-89CIU-2019-000121-00 - Contestada
0030 - "Preguntes que presenta Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, 'Accidents de trànsit de ciclistes a València en mesos passats""
Expediente: O-89CIU-2019-000121-00 - Contestada
0031 - "Preguntes que presenta Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, 'Accidents de trànsit en l'Avinguda del Cid en mesos passats""
Expediente: O-89CIU-2019-000121-00 - Contestada
0032 - "Preguntes que presenta Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, 'Accidents de trànsit d'usuaris de patinets elèctrics en mesos passats""
Expediente: O-89CIU-2019-000121-00 - Contestada
0033 - "Preguntes que presenta Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, 'Accidents en l'anell ciclista durant els mesos de 2019""
Expediente: O-89CIU-2019-000121-00 - Contestada
0034 - "Preguntes que presenta Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, 'Sancions de trànsit a la ciutat de València en mesos passats""
Expediente: O-89CIU-2019-000121-00 - Contestada
0035 - "Preguntes que presenta Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, 'Xifres de delictes de la ciutat de València comptabilitzats per Policia Local""
Expediente: O-89CIU-2019-000121-00 - Contestada
0036 - "Preguntes que presenta Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, 'Denúncies per Botelló a la ciutat de València i actuacions en punts de major concentració""
Expediente: O-89CIU-2019-000121-00 - Contestada
0037 - "Preguntes que presenta Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, 'Actuacions de Policia Local en el Pla de Seguretat Viària de la ciutat de València""
Expediente: O-89CIU-2019-000121-00 - Contestada
0038 - "Preguntes que presenta Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, 'Posada en marxa de la nova Ordenança de Mobilitat i actuacions de la Policia Local""
Expediente: O-89CIU-2019-000121-00 - Contestada
0039 - "Preguntes que presenta Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, 'Sobre les actuacions del control del trànsit en Ruzafa i Germanías derivades dels canvis viaris""
Expediente: O-89CIU-2019-000121-00 - Contestada
0040 - "Preguntes que presenta Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, 'Sobre els plans de formació de la Policia Local de València""
Expediente: O-89CIU-2019-000121-00 - Contestada
0041 - Preguntes que presenta Sr. Javier Copoví, del Grup Municipal Ciutadans, 'Sobre la representació i funció de les Associacions de Veïns en els Consells de Districte
Expediente: O-89CIU-2019-000120-00 - Contestada
0042 - "Preguntes que presenta Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Encàrrecs directes a contractes de la Delegació de Policia Local""
Expediente: O-89CIU-2019-000121-00 - Contestada
0043 - "Preguntes que presenta Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Encàrrecs directes a contractes de la Delegació de Prevenció i Extinció d'Incendis""
Expediente: O-89CIU-2019-000121-00 - Contestada
0044 - "Preguntes que presenta Dª María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, relatives a 'Procés participatiu per a la remodelació de la Plaça de l'Ajuntament""
Expediente: O-89POP-2019-000055-00 - Contestada
0045 - "Preguntes que presenta Dª María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Procés participatiu remodelació Plaza de la Reina""
Expediente: O-89POP-2019-000055-00 - Contestada
0046 - "Preguntes que presenta Dª María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre ""Estratègies participatives integrals de Benimaclet, de Natzaret i de Orriols""
Expediente: O-89POP-2019-000055-00 - Contestada
0047 - "Preguntes que presenta Dª María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre ""DecidimVLC 2019-2020""
Expediente: O-89POP-2019-000055-00 - Contestada
0048 - "Preguntes que presenta Dª María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Subvencions projectes de participació ciutdadana 2019""
Expediente: O-89POP-2019-000055-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0049 - Prec presentat per Narcís Estelles Escorihuela, regidor del Grup Ciutadans, relatiu a 'La situació dels voltants de l'Alqueria del Pouet'.
Quedar assabentat
0050 - Prec presentat per Narciso Estellés Escorihuela, regidor del Grup Ciutadans, relatiu al tràfic de droga en la C/Ramón de Perellós.
Quedar assabentat