2019-09-19 - València

null 2019-09-19

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA (2019-2023)

Data:
19-09-2019
Hora:
11:00
Òrgan:
C4194
Caràcter:
O
Observacions:
SESSIÓ ORDINÀRIA - COMISSIÓ D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA 19-09-2019.

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 25 de juliol de 2019.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Dona compte de l'acord de la Junta de Govern Local sobre la proposta de nomenament dels membres de EMIVASA en representació de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-00401-2019-000107-00 - Quedar assabentat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0003 - "MOCIÓ que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relativa a les ""Platges sense fum"".
Expediente: O-89POP-2019-000054-00 - Aprovada proposta alternativa
0004 - "MOCIÓ que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relativa a ""L'impuls de mesures urgents de protecció animal"".
Expediente: O-89POP-2019-000054-00 - Rebutjat
0005 - "MOCIÓ que presenta la Sra. Mª. Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a les ""Necessàries garanties del Pla d'Esterilització Felina"".
Expediente: O-89CIU-2019-000136-00 - Rebutjat
0006 - "MOCIÓ que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relativa al ""Pla Integral de Gestió e Inspecció integral de l'arbratge monumental de la ciutat de València"".
Expediente: O-89POP-2019-000054-00 - Rebutjat
0007 - "MOCIÓ que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relativa a la ""Neteja, manteniment i adequació de les zones enjardinades d'entrada a la ciutat"".
Expediente: O-89POP-2019-000054-00 - Aprovat
0008 - "MOCIÓ que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a les ""Actuacions en l'Albufera"".
Expediente: O-89CIU-2019-000140-00 - Rebutjat
0009 - "MOCIÓ que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a ""L'actualització de l'Ordenança Municipal d'Utilització de les Platges i Zones Adjacents"".
Expediente: O-89CIU-2019-000140-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0010 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Projecte València mes verda"".
Expediente: O-89POP-2019-000054-00 - Contestada
0011 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Tala de pi centenari a Campanar"".
Expediente: O-89POP-2019-000054-00 - Contestada
0012 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a les ""Actuacions en matèria de sanejament 2020"".
Expediente: O-89POP-2019-000054-00 - Contestada
0013 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a les ""Inversions a la Depuradora de Pinedo"".
Expediente: O-89POP-2019-000054-00 - Contestada
0014 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives la ""Neteja, desbrossament i manteniment d'escocells"".
Expediente: O-89POP-2019-000054-00 - Contestada
0015 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Manteniment, neteja i control de séquies"".
Expediente: O-89POP-2019-000054-00 - Contestada
0016 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Caiguda d'arbre en Av. Regne de València"".
Expediente: O-89POP-2019-000054-00 - Contestada
0017 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Mª. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Dragatge i manteniment de brins al Parc Natural de l'Albufera"".
Expediente: O-89POP-2019-000054-00 - Contestada
0018 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Mª. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a les ""Platges"".
Expediente: O-89POP-2019-000054-00 - Contestada
0019 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Contracte per a la gestió del sanejament"".
Expediente: O-89CIU-2019-000117-00 - Contestada
0020 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Reforç de neteja viària a l'estiu"".
Expediente: O-89CIU-2019-000123-00 - Contestada
0021 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Cens, entrades i eixides del nucli zoològic de Benimàmet"".
Expediente: O-89CIU-2019-000125-00 - Contestada
0022 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Centre d'animals compartit amb Torrent"".
Expediente: O-89CIU-2019-000125-00 - Contestada
0023 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Manteniment del nucli zoològic de Benimàmet"".
Expediente: O-89CIU-2019-000125-00 - Contestada
0024 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Mitjans de treball del personal de l'Ajuntament del nucli zoològic de Benimàmet"".
Expediente: O-89CIU-2019-000125-00 - Contestada
0025 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Costos de la contracta del nucli zoològic de Benimàmet"".
Expediente: O-89CIU-2019-000125-00 - Contestada
0026 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Abocaments en el azarbe pròxim a la depuradora de Pinedo"".
Expediente: O-89CIU-2019-000127-00 - Contestada
0027 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Encàrrecs directes a contractes de la Delegació de Cicle Integral de l'Aigua"".
Expediente: O-89CIU-2019-000130-00 - Contestada
0028 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Encàrrecs directes a contractes de la Delegació de Jardineria Sostenible i Renaturalización de la Ciutat"".
Expediente: O-89CIU-2019-000130-00 - Contestada
0029 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Mª. Del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Encàrrecs directes a contractes de la Delegació de Benestar Animal"".
Expediente: O-89CIU-2019-000130-00 - Contestada
0030 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Encàrrecs directes a contractes de la Delegació de Gestió Sostenible de Residus Urbans i Neteja d'Espais Públics"".
Expediente: O-89CIU-2019-000130-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES