2019-07-25 - València

null 2019-07-25

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ PERMANENT ESPECIAL DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS. OBSERVATORI DE CONTRACTACIÓ

Data:
25-07-2019
Hora:
10:00
Òrgan:
C4SUG
Caràcter:
E
Observacions:
SESIÓN CONSTITUTIVA DE 25 DE JULIO DE 2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.-
0001 - Proposa constituir la Comissió de Suggeriments i Reclamacions, Observatori de Contractació.-
Aprovat
0002 - Proposa procedir a l'elecció de President/a i Vicepresidents/es de la Comissió de Suggeriments i Reclamacions, Obsrervatori de Contractació.-
Aprovat
0003 - Proposa l'aprovació del Règim de Sessions Ordinàries de la Comisió de Suggeriments i Reclamacions, Observatori de Contractació, con excepció d'aquest mes de juliol.-
Aprovat
OFICINA DE SUGGERIMENTS, QUEIXES, RECLAMACIONS I RELACIONS AMB EL DEFENSOR DEL POBLE I EL SINDIC DE GREUGES.-
0004 - Aprovació de l'Informe mensual que comprén des del 16 d e maig al 15 de juny de 2019 de l'Oficina de Suggeriments, Queixes i Reclamacions iRelacions amb el Defensor del Poble i el Sindic de Greuges.
Expediente: E-00911-2019-000610-00 - Aprovat
0005 - Aprovació de l'Informe mensual que comprén des del 16 d'abril al 15 de maig de 2019 de l'Oficina de Suggeriments, Queixes i Reclamacions i Relacions amb el Defensor del Poble i el Sindic de Greuges.
Expediente: E-00911-2019-000609-00 - Aprovat