2019-05-06 - València

null 2019-05-06

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ PERMANENT ESPECIAL DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS. OBSERVATORI DE CONTRACTACIÓ

Data:
06-05-2019
Hora:
11:30
Òrgan:
C4SUG
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE 6 DE MAYO DE 2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.-
0001 - Aprovació, si es el cas, de l'acta de la sessió de data 1 d'abril de 2019.
Aprovat
OFICINA DE SUGGERIMENTS, QUEIXES I RECLAMACIONS I RELACIONS AMB EL DEFENSOR DEL POBLE I EL SINDIC DE GREUGES.-
0002 - Aprovació de l'Informe Mensual que comprén des del 16 de març a 15 d'abril de 2019 de l'Oficina de Suggeriments, Queixes i Reclamacions i Relacions amb el Defensor del Poble i el Sindic de Greuges.
Expediente: E-00911-2019-000358-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.-
0003 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre 'Queixes rebudes per retrard en la tramitació de la concessió de llicències d'obres i activitats durante l'any 2018 i primer trimestre 2019"".
Expediente: O-89POP-2019-000049-00 - Contestada
0004 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre 'Queixes rebudes en materia de benestar social e inmigració durant l'any 2018 i primer trimestre 2019"".
Expediente: O-89POP-2019-000049-00 - Contestada
0005 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre 'Queixes rebudes en materia d'educació durant l'any 2018 i primer trimestre 2019"".
Expediente: O-89POP-2019-000049-00 - Contestada
0006 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre 'Queixes rebudes per contaminació acústica durant l'any 2018 i primer trimestre 2019"".
Expediente: O-89POP-2019-000049-00 - Contestada
SECRETARIA.-
0007 - Proposa acordar la no celebració de la pròxima sessió ordinària d'aquesta Comissió, de conformitat amb l'Acord del Ple de data 28 de març de 2019.
Quedar assabentat
PRECS I PREGUNTES.-
SECRETARIA.-
0008 - Aprobació, si és el cas, de l'acta de la present sessió.
Aprovat