2019-04-01 - València

null 2019-04-01

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ PERMANENT ESPECIAL DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS. OBSERVATORI DE CONTRACTACIÓ

Data:
01-04-2019
Hora:
11:30
Òrgan:
C4SUG
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE 1 DE ABRIL DE 2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.-
0001 - Aprovació, si es el cas, de l'acta de la sessió de data de 4 de març de 2019.
Aprovat
OFICINA DE SUGGERIMENTS, QUEIXES, RECLAMACIONS I RELACIONS AMB EL DEFENSOR DEL POBLE I EL SINDIC DE GREUGES.-
0002 - Aprovació de l'informe mensual que compren des del 16 de febrer de 2019 al 15 de març de 2019, de l'Oficina de Suggeriments, Queixes i Reclamacions i relacions amb el Defensor del Poble i el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-00911-2019-000284-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.-
0003 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre 'Queixes rebudes sobre trànsit en la ciutat"".
Expediente: O-89POP-2019-000031-00 -
0004 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre 'Queixes rebudes sobre la neteja de la ciutat"".
Expediente: O-89POP-2019-000031-00 - Contestada
0005 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre 'Queixes rebudes sobre enllumenat en la ciutat"".
Expediente: O-89POP-2019-000031-00 - Contestada
0006 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre 'Queixes rebudes sobre policía local"".
Expediente: O-89POP-2019-000031-00 -
PRECS I PREGUNTES.-