S'està cercant, espereu....

2019-03-25 - València

Vés enrere 2019-03-25

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT

Data:
25-03-2019
Hora:
10:00
Òrgan:
C4DES
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN 25 DE MARZO DE 2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.
0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 25 de febrer de 2019.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES.
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI D'ASESORAMENT URBANÍSTIC I PROGRAMACIÓ.
0002 - "Proposa suspendre temporalment el PAI de la UE del PRIM ""Hierros Turia"" (València/Xirivella).
Expediente: E-03001-2004-000114-00 - Aprovat
0003 - Proposa inadmetre a tràmit la sol·licitud presentada per Expo Grup, S.A., sol·licitant la resolució del Conveni del solar denominat dels Jesuïtes
Expediente: E-03A01-2011-000029-00 - Aprovat
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI DE PLANEJAMENT.
0004 - "Proposa acceptar l'adaptació del Pla Parcial de Millora del Sector NPI-8 del P.G.O.U. de ""Font Sant Lluís"" (Increment número d'habitatges).
Expediente: E-03001-2018-000343-00 - Aprovat
0005 - Proposa sotmetre a informació pública l'Homologació Sectoril del Planejament vigent en l'àmbit del sòl urbà en la Ciutat Central.
Expediente: E-03001-2018-000375-00 - Aprovat
SERVICI GESTIÓ CENTRE HISTÒRIC.
0006 - "Proposa aprovar provisionalment les modificacions i esmenes del PEP-EBIC 03 - ""Jardí Botànic de la Universitat de València, Temple Parroquial de Sant Miquel i Sant Sebastià i Porta de Quart"".
Expediente: E-03502-2016-000009-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.
MOCIONS.
0007 - Sres. Giner i Estellés, sobre les ocupacions il·legals en habitatges de propietat municipal a València.
Expediente: O-89CIU-2019-000072-00 - Contestada
0008 - Sr. Estellés, sobre col·legi La nostra Senyora de Loreto.
Expediente: O-89CIU-2019-000072-00 - Rebutjat
PREGUNTES.
0009 - Sr. Novo, sobre aprovació projecte remodelació plaça de la Reina (2).
Expediente: O-89POP-2019-000028-00 - Contestada
0010 - Sr. Novo, sobre construcció de 100 vivendes per a lloguer social en Pintor Sabater (Quatre Carreres).
Expediente: O-89POP-2019-000028-00 - Contestada
0011 - Sr. Novo, sobre espai de Dones i Igualtat en plaça Músic López Chavarri.
Expediente: O-89POP-2019-000028-00 - Contestada
0012 - Sr. Novo, sobre exigències municipals, al Govern Central, en matèria de vivenda (3).
Expediente: O-89POP-2019-000028-00 - Contestada
0013 - Sr. Novo, sobre llicències urbanístiques 2018.
Expediente: O-89POP-2019-000028-00 - Contestada
0014 - Sr. Novo, sobre modificació contracte Projecte Centre Sociocultural Plaça del Pilar - Guillem de Castro.
Expediente: O-89POP-2019-000028-00 - Contestada
0015 - Sr. Novo, sobre noves vivendes per a lloguer.
Expediente: O-89POP-2019-000028-00 - Contestada
0016 - Sr. Novo, sobre Pla d'Inspecció Municipal d'Obres i Activitats.
Expediente: O-89POP-2019-000028-00 - Contestada
0017 - Sr. Novo, sobre reedificació d'edifici en carrer Pare Lluís Navarro, 191 del Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2019-000028-00 - Contestada
0018 - Sr. Novo, sobre rehabilitació edifici plaça Mare de Déu de la Vallivana, 6 en el Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2019-000028-00 - Contestada
0019 - Sr. Novo, sobre trasllat gasolineres Parterre i Xàtiva a solar de Ronda Nord.
Expediente: O-89POP-2019-000028-00 - Contestada
0020 - Sr. Giner, sobre les modificacions en Ciril Amorós.
Expediente: O-89CIU-2019-000062-00 - Contestada
0021 - Sr. Giner, sobre l'aprovació provisional del PEP.
Expediente: O-89CIU-2019-000062-00 - Contestada
0022 - Sr. Giner, sobre l'aprovació provisional del PEC.
Expediente: O-89CIU-2019-000062-00 - Contestada
0023 - Sr. Giner, sobre el Mirador de l'avinguda de Catalunya.
Expediente: O-89CIU-2019-000062-00 - Contestada
0024 - Sr. Giner, sobre la ZAL.
Expediente: O-89CIU-2019-000062-00 - Contestada
0025 - Sr. Giner, sobre l'ampliació del col·legi Alemany.
Expediente: O-89CIU-2019-000062-00 - Contestada
0026 - Sr. Giner, sobre el balanç d'actuacions de l'Entitat de Transport Metropolità respecte a la ciutat de València i pobles de València en 2018.
Expediente: O-89CIU-2019-000062-00 - Contestada
0027 - Sr. Giner, sobre projectes de carrils bici amb fons FEDER.
Expediente: O-89CIU-2019-000062-00 - Contestada
0028 - Sr. Giner, sobre balanç de 2018 del Pla de Seguretat Viària i actuacions fins a març de 2019.
Expediente: O-89CIU-2019-000062-00 - Contestada
0029 - Sr. Giner, sobre el Projecte de la plaça de la Reina.
Expediente: O-89CIU-2019-000062-00 - Contestada
0030 - Sr. Giner, sobre el compromís adoptat en el Ple de l'Ajuntament de febrer de 2019 perquè el regidor Delegat de Mobilitat es reunisca amb els pares del col·legi La nostra Senyora de Loreto.
Expediente: O-89CIU-2019-000062-00 - Contestada
0031 - Sr. Giner, sobre el carril bici del carrer Russafa i la segregació del carril bus.
Expediente: O-89CIU-2019-000062-00 - Contestada
0032 - Sr. Giner, sobre el carril bici de l'avinguda de la Constitució i el traçat per l'interior de la rotonda de Pesset Aleixandre.
Expediente: O-89CIU-2019-000062-00 - Contestada
0033 - Sr. Giner, sobre l'esborrany de Conveni de la permuta Tabaquera.
Expediente: O-89CIU-2019-000062-00 - Contestada
0034 - Sr. Giner, sobre el Sharing a la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2019-000062-00 - Contestada
0035 - Sr. Giner, sobre Estudi Viabilitat de Canal d'Accés.
Expediente: O-89CIU-2019-000062-00 - Contestada
0036 - Sr. Giner, sobre les intensitats de trànsit ciclista a la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2019-000062-00 - Contestada
0037 - Sr. Giner, sobre els comerços de Mercat de Colón.
Expediente: O-89CIU-2019-000062-00 - Contestada
0038 - Sr. Giner, sobre el carril bici de l'avinguda de Burjassot.
Expediente: O-89CIU-2019-000062-00 - Contestada
0039 - Sr. Giner, sobre les càmeres a Ciutat Vella.
Expediente: O-89CIU-2019-000062-00 - Contestada
0040 - Sr. Mendoza, sobre desplaçaments diaris a la ciutat.
Expediente: O-89POP-2019-000028-00 - Contestada
0041 - Sr. Mendoza, sobre avaries EMT.
Expediente: O-89POP-2019-000028-00 - Contestada
0042 - Sr. Mendoza, sobre campanyes conscienciació ciclistes i conductors de VMP.
Expediente: O-89POP-2019-000028-00 - Contestada
0043 - Sr. Mendoza, sobre campanyes institucionals EMT.
Expediente: O-89POP-2019-000028-00 - Contestada
0043 - PRECS I PREGUNTES.
SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE.
0044 - Propone aprovar el Conveni de Col·laboración entre l'ATM, l'Ajuntament de València i la Diputació Provincial de València, relatiu a l'itinerari entre València i Sedaví per a l'ampliació del recorregut de la línia 9 d'EMT.
Expediente: E-01801-2019-001343-00 - Aprovat