2019-03-21 - València

null 2019-03-21

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA

Data:
21-03-2019
Hora:
09:30
Òrgan:
C4DEH
Caràcter:
O
Observacions:
SESSIÓ MARÇ 2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si procedix, de l'acta de la sessió de data 21 de febrer del 2019.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL
0002 - Valoració del possible canvi de data i/o hora de la celebració de la Comissió Informativa del mes d'abril.
Aprovat
GABINET DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
0003 - Adhesió a la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians
Expediente: E-01304-2019-000003-00 - Aprovat
SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ
0004 - Aprovació definitiva de l'Ordenança Reguladora de les Tarjetes d'Estacionament per a Persones amb Discapacitat
Expediente: E-02221-2016-000249-00 - Aprovat
SERVICI DE JOVENTUT
0005 - Aprovar el Plà Jove Ciutat de València 2019-2023
Expediente: E-01902-2019-000031-00 - Aprovat
SERVICI D'EDUCACIÓ
0006 - Constitució nou Consell Escolar Municipal
Expediente: E-02101-2018-000318-00 - Aprovat
MOCIONS
0007 - Moció que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, sobre les escoles infantils de gestió indirecta
Expediente: O-89CIU-2019-000065-00 - Rebutjat
0008 - Moció que presenten el Sr. Fernando Giner Grima i la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre reconeixement a alcaldes democràtics
Expediente: O-89CIU-2019-000064-00 - Rebutjat
0009 - Moció que presenten el Sr. Fernando Giner Grima i la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutdans, sobre edició d'una publicació sobre la difusió dels Oficis Tradicionals Valencians
Expediente: O-89CIU-2019-000064-00 - Rebutjat
0010 - Moció que presenten el Sr. Fernando Giner Grima i el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre cessió de local a la Federació de Malalties Estranyes
Expediente: O-89CIU-2019-000064-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0011 - Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre el Consell Escolar Municipal
Expediente: O-89POP-2019-000024-00 - Contestada
0012 - Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre la Comissió del Mapa Escolar
Expediente: O-89POP-2019-000024-00 - Contestada
0013 - Preguntes que presenta la Sra. María Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre resultats del programa 'La nostra ciutat, el teu refugi' en 2018
Expediente: O-89POP-2019-000024-00 - Contestada
0014 - Preguntes que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre patrocinis Falles 2019
Expediente: E-89CIU-2019-000008-00 - Contestada
0015 - Preguntes que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre concessió de permisos a les comissions falleres per a la instal.lació de carpes, zones d'activitats i altres
Expediente: E-89CIU-2019-000008-00 - Contestada
0016 - "Preguntes que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre incidència del carril bici en la ""plantà"" de falles i altres activitats
Expediente: E-89CIU-2019-000008-00 - Contestada
0017 - Preguntes que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre mesures de protecció del patrimoni davant la instal.lació de carpes o altres elements
Expediente: E-89CIU-2019-000008-00 - Contestada
0018 - Preguntes que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre modificació de crèdits en Patrimoni Històric Artístic
Expediente: E-89CIU-2019-000008-00 - Contestada
0019 - Preguntes que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre manteniment del Palau de la Música
Expediente: O-89CIU-2019-000060-00 - Contestada
0020 - Preguntes que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre l'estat estructural de l'edifici del Palau de la Música de València
Expediente: O-89CIU-2019-000060-00 - Contestada
0021 - Preguntes que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre l'estat de manteniment dela coberta del Palau de la Música
Expediente: O-89CIU-2019-000060-00 - Contestada
0022 - Preguntes que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre obres i altres en el Conservatori José Iturbi
Expediente: O-89CIU-2019-000060-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 21 de febrer de 2019.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - SERVICI D'ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC. Proposar l'aprovació de l'estratègia municipal del Pla d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible (PACES) de la Ciutat de València.
Expediente: E-08001-2018-000008-00 - Aprovat
0003 - SERVICI DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA. Donar compte de l'informe Meses de Treball ZAS del Carme. (març)
Expediente: E-02610-2018-000018-00 - Quedar assabentat
0004 - SERVICI DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA. Donar compte de l'informe sobre l'estat de tramitació de l'Ordenança Municipal de Protecció contra la Contaminació Acústica (març).
Expediente: E-02610-2018-000060-00 - Quedar assabentat
0005 - SERVICI DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA. Proposa desestimar la sol·licitud de suspensió d'execució de la mesura de limitació de l'horari e les terrasses en la ZAS del Barri del Carme.
Expediente: E-02610-2018-000062-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIÓN
0006 - "MOCIÓ que presenta Dª. Mª. Àngels Ramón - Llín Martínez, del Grup Municipal Popular, relativa a la ""Circulació de vehicles agrícoles"".
Expediente: O-89POP-2019-000025-00 - Sobre la mesa
PREGUNTES
0007 - "PREGUNTES que presenta el Sr. José María Bravo Plana-Sala, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Activació del protocol de mesures durant els episodis d'alta contaminació"".
Expediente: O-89CIU-2019-000057-00 - Contestada
0008 - "PREGUNTES que presenta el Sr. José María Bravo Plana-Sala, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Curs d'educació i ensinistrament caní"".
Expediente: O-89CIU-2019-000057-00 - Contestada
0009 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Associació Espanyola d'Arboricultura"".
Expediente: O-89POP-2019-000025-00 - Contestada
0010 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives als ""Cursos d'especialitat de poda"".
Expediente: O-89POP-2019-000025-00 - Contestada
0011 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Ordenança de tinença d'animals de companyia"".
Expediente: O-89POP-2019-000025-00 - Contestada
0012 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""València parcs de barri. Una constel·lació de vida urbana"".
Expediente: O-89POP-2019-000025-00 - Contestada
0013 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Pàgina web ""valenciaparcsdebarri"""".
Expediente: O-89POP-2019-000025-00 - Contestada
0014 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives als ""Treballadors de les contractes de jardineria"".
Expediente: O-89POP-2019-000025-00 - Contestada
0015 - "PREGUNTES que presenta la Sra. lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Consell de medi ambient"".
Expediente: O-89POP-2019-000025-00 - Contestada
0016 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Festival de la Rosa"".
Expediente: O-89POP-2019-000025-00 - Contestada
0017 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives als ""Episodis de contaminació el mes de febrer 2019"".
Expediente: O-89POP-2019-000025-00 - Contestada
0018 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Mª. Àngels Ramón - Llín Martínez, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Projecte d'estalvi d'emissions de diòxid de carboni""
Expediente: O-89POP-2019-000025-00 - Contestada
0019 - "PREGUNTES que presenta Dª. Mª. Àngels Ramón - Llín Martínez, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Campanya de reciclatge de vidre en les comissions falleres"".
Expediente: O-89POP-2019-000025-00 - Contestada
0020 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Mª. Àngels Ramón - Llín Martínez, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Retirada de residus en la via pública amb motiu del partit de futbol"".
Expediente: O-89POP-2019-000025-00 - Contestada
0021 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Mª. Àngels Ramón - Llín Martínez, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Recollida de residus en la Crida"".
Expediente: O-89POP-2019-000025-00 - Contestada
0022 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Mª. Àngels Ramón - Llín Martínez, del Grup Municipal Popular, relatives als ""Dispositius de neteja de Falles"".
Expediente: O-89POP-2019-000025-00 - Contestada
0022 - PRECS I PREGUNTES
0023 - "Pregunta formulada ""in voce"" per la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relativa als ""Arbres del C/ Rafael Cisternes"".
Contestada
0024 - "Pregunta formulada ""in voce"" per la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relativa al ""Parc Manuel Granero"".
Contestada
0025 - SERVICI DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA. Propone desestimar i declarar la inadmissió de recursos de reposició enfront d'acord plenari de declaració com a ZAS de l'àrea urbana del barri del Carme.
Expediente: E-02610-2018-000062-00 - Aprovat