2019-03-04 - València

null 2019-03-04

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ PERMANENT ESPECIAL DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS. OBSERVATORI DE CONTRACTACIÓ

Data:
04-03-2019
Hora:
11:30
Òrgan:
C4SUG
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE 4 DE MARZO DE 2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.-
0001 - Aprovació, si es el cas, de l'acta de la sessió de data 4 de febrer de 2019.
Aprovat
OFICINA DE SUGGERIMENTS, QUEIXES, RECLAMACIONS I RELACIONS AMB EL DEFENSOR DEL POBLE I EL SINDIC DE GREUGES.-
0002 - Aprovació de l'informe mensual que compren des del 16 de gener de 2019 al 15 de febrer de 2019 de l'Oficina de Suggerimets, Queixes i Reclamacions i de Relacions amb el Defensor del Poble i el Síndic de Greuges.
Expediente: E-00911-2019-000203-00 - Aprovat
PRECS I PREGUNTES.-