S'està cercant, espereu....

2019-02-25 - València

Vés enrere 2019-02-25

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE

Data:
25-02-2019
Hora:
09:00
Òrgan:
C4HIS
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 25 DE FEBRERO DE 2019.

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió anterior de data 28 de gener del 2019.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
SECRETARIA
0002 - Proposa donar compte del trasllat de la data de celebració de la sessió ordinària del mes d'abril de la Comissió d'hisenda, coordinació jurídica, inspecció general i desenvolupament econòmic sostenible.
Expediente: E-05650-2019-000003-00 - Quedar assabentat
INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL
0003 - Proposa donar compte de l'Informe de l'Interventor General, sobre l'execució del Pla d'ajust previst en l'article 7 del Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, corresponent al quart trimestre de 2018; donar compte de la cancelació total dels prestecs per a finançar el pla de pagaments a proveïdors; i proposa deixar sense efecte el pla d'ajust.
Expediente: E-00407-2018-000010-00 - Quedar assabentat
0004 - Proposa donar compte de l'informe anual de l'Interventor General Municipal de les resolucions adoptades per l'Alcalde-President de la Corporació contràries a les objeccions efectuades, així com de les anomalies en matèria d'ingressos, durant l'exercici 2018.
Expediente: E-00407-2019-000003-00 - Quedar assabentat
SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI
0005 - Proposa aprovar la 1a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2019
Expediente: E-05501-2019-000006-00 - Aprovat
0006 - Propposa aprovar la 1ª relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions 2019
Expediente: E-05501-2019-000003-00 - Aprovat
SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS
0007 - Proposa aprovar definitivament la 'Ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària'.
Expediente: E-02901-2017-001641-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0008 - "Moció que presenta el regidor Eusebio Monzó Martínez del Grup Municipal Popular, sobre 'Prohibició de subvencions a entitats pancatalanistes""
Expediente: O-89POP-2019-000015-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0009 - "Pregunta que formula la regidora Mª. Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre ""Aire condicionat mercat de Benicalap""
Expediente: O-89POP-2019-000015-00 - Contestada
0010 - Pregunta que formula la regidora Mª. Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre 'Pàrking en mercat de Benicalap'
Expediente: O-89POP-2019-000015-00 - Contestada
0011 - "Pregunta que formula la regidora Mª. Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre ""Mercat Sant Pere Nolasco'
Expediente: O-89POP-2019-000015-00 - Contestada
0012 - Pregunta que formula la regidora Mª. Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre 'Fals sostre en mercat de Jerusalem'
Expediente: O-89POP-2019-000015-00 - Contestada
0013 - Pregunta que formula la regidora Mª. Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre 'Reunió tècnica amb associacions de comerciants'
Expediente: O-89POP-2019-000015-00 - Contestada
0014 - Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre 'Reclamacions per impostos'
Expediente: O-89POP-2019-000015-00 - Contestada
0015 - Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre 'Liquidació Pressupost municipal 2018'
Expediente: O-89POP-2019-000015-00 - Contestada
0016 - Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre 'Subvencions Nominatives'
Expediente: O-89POP-2019-000015-00 - Contestada
0017 - Pregunta que formula la regidora Beatriz Simón Castellets, del Grup Municipal Popular, sobre 'Impacte econòmic del turisme 2018'
Expediente: O-89POP-2019-000015-00 - Contestada
0018 - Pregunta que formula la regidora Beatriz Simón Castellets, del Grup Municipal Popular, sobre 'Consell Local de Turisme'
Expediente: O-89POP-2019-000015-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES