2019-02-21 - València

null 2019-02-21

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES

Data:
21-02-2019
Hora:
12:30
Òrgan:
C4PAR
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA - COMISIÓN PARTICIPACIÓN DE 21-02-2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 24 de gener de 2019.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - SECRETÀRIA. Fixar el calendari dels mesos de març i abril per Falles i Pasqua.
Expediente: O-05652-2019-000001-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIÓ
0003 - "Moció que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relativa al ""Local per a l'Associació Cultural Andalusa de València"".
Expediente: O-89POP-2019-000012-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0004 - "Preguntes que presenta el Sr. Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, relatives als ""Informes de Bombers sobre la infraestructura dels Concerts de Vivers 2018"".
Expediente: O-89POP-2019-000003-00 - Contestada
0005 - "Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Carril bici del Carrer Santos Justo i Pastor"".
Expediente: O-89POP-2019-000012-00 - Contestada
0006 - "Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Carril bici Avinguda Juan XXIII"".
Expediente: O-89POP-2019-000012-00 - Contestada
0007 - "Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Carril bici Avinguda General Avilés"".
Expediente: O-89POP-2019-000012-00 - Contestada
0008 - "Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Carril bici Avinguda Cardenal Benlloch"".
Expediente: O-89POP-2019-000012-00 - Contestada
0009 - "Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Carril bici Carrer Jesús"".
Expediente: O-89POP-2019-000012-00 - Contestada
0010 - "Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Carril bici Avinguda Constitución"".
Expediente: O-89POP-2019-000012-00 - Contestada
0011 - "Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Carril bici Gran Vía Germanías"".
Expediente: O-89POP-2019-000012-00 - Contestada
0012 - "Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Carril bici Carrer General Avilés/Maestro Rodrigo"".
Expediente: O-89POP-2019-000012-00 - Contestada
0013 - "Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Carril bici Paseo Marítimo"".
Expediente: O-89POP-2019-000012-00 - Contestada
0014 - "Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Carril bici Carrer Jesús/Gaspar Aguilar"".
Expediente: O-89POP-2019-000012-00 - Contestada
0015 - "Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Carril bici Ronda Norte"".
Expediente: O-89POP-2019-000012-00 - Contestada
0016 - "Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Carril bici Avinguda Tres Cruces-Tres Forques"".
Expediente: O-89POP-2019-000012-00 - Contestada
0017 - "Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Reforma del Passeig de l'Albereda"".
Expediente: O-89POP-2019-000012-00 - Contestada
0018 - "Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Accidents"".
Expediente: O-89POP-2019-000012-00 - Contestada
0019 - "Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, relatives als ""Cursos de formació per a la Policia Local"".
Expediente: O-89POP-2019-000012-00 - Contestada
0020 - "Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, relatives als ""Serveis operatius en Falles"".
Expediente: O-89POP-2019-000012-00 - Contestada
0021 - "Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Parc de l'Oest de Bombers"".
Expediente: O-89POP-2019-000012-00 - Contestada
0022 - "Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Cursos de formació per a Bombers"".
Expediente: O-89POP-2019-000012-00 - Contestada
0023 - "Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Plantilla de la Policia Local de València"".
Expediente: O-89POP-2019-000012-00 - Contestada
0024 - "Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Unitat Canina de la Policia Local de València"".
Expediente: O-89POP-2019-000012-00 - Contestada
0025 - "Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Sala del 092"".
Expediente: O-89POP-2019-000012-00 - Contestada
0026 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Projectes aprovats en DecidimVLC"".
Expediente: O-89CIU-2019-000036-00 - Contestada
0027 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Execució dels projectes aprovats en DecidimVLC"".
Expediente: O-89CIU-2019-000036-00 - Contestada
0028 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les ""Línies de finançament dels projectes participatius"".
Expediente: O-89CIU-2019-000036-00 - Contestada
0029 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Procés participatiu del Pla del Remei i Russafa"".
Expediente: O-89CIU-2019-000036-00 - Contestada
0030 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Accidents de trànsit a València i conseqüències per a les persones en 2019"".
Expediente: O-89CIU-2019-000036-00 - Contestada
0031 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Accidents de trànsit de ciclistes amb altres modalitats de transport a València en 2019"".
Expediente: O-89CIU-2019-000036-00 - Contestada
0032 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Accidents de trànsit en l'Avinguda del Cid en 2019 i comparativa amb el mateix període de 2018"".
Expediente: O-89CIU-2019-000036-00 - Contestada
0033 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Accidents de trànsit en l'Anell Ciclista en 2019"".
Expediente: O-89CIU-2019-000036-00 - Contestada
0034 - "Preguntes que presenta Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Accidents de patinets elèctrics a València en 2019"".
Expediente: O-89CIU-2019-000036-00 - Contestada
0035 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les ""Multes a bicicletes i patinets elèctrics a la ciutat de València en 2019"".
Expediente: O-89CIU-2019-000036-00 - Contestada
0036 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les ""Sancions de trànsit en 2019, desglossat per manera de transport"".
Expediente: O-89CIU-2019-000036-00 - Contestada
0037 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les ""Sancions per excés de velocitat a la ciutat de València en 2019"".
Expediente: O-89CIU-2019-000036-00 - Contestada
0038 - "Preguntes que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Requisits exigits per a ser operari de la Sala 092"".
Expediente: O-89CIU-2019-000039-00 - Contestada
0039 - "Preguntes que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Nombre de treballadors que seran contractats per a la Sala CISE del 092 de Policia Local de València"".
Expediente: O-89CIU-2019-000039-00 - Contestada
0040 - "Preguntes que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les ""Funcions que exerciran els treballadors contractats per a la Sala CISE del 092 de la Policia Local de València"".
Expediente: O-89CIU-2019-000039-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0041 - "Prec formulat ""in voce"" per la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, Concejala no adscrita, relatiu a una ""Reunió amb una treballadora de la Fundació Deportiva Municipal"".
Quedar assabentat
0042 - "Pregunta formulada ""in voce"" pel Sr. Alberto Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, relativa a la ""Compra de jupetins antibales"".
Contestada
0043 - "Informació facilitada per la Sra. Presidenta, relativa al ""Reglament de Transparència"".
Quedar assabentat