2019-02-21 - València

null 2019-02-21

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA

Data:
21-02-2019
Hora:
09:30
Òrgan:
C4DEH
Caràcter:
O
Observacions:
SESSIÓ FEBRER 2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si procedix, de l'acta de la sessió de data 24 de gener del 2019.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
SERVICI D'EDUCACIÓ
0002 - Sol·licitud delegació de competències Pla Edificant CEIP Raquel Payà
Expediente: E-02101-2018-000024-00 - Aprovat
MOCIONS
0003 - Moció que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre el nomenament de fill predilecte de la ciutat de València al Sr. Manuel Casanova Safont, a títol póstum.
Expediente: O-89POP-2019-000013-00 - Aprovat
0004 - Moció que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, sobre programa específic per a la detecció dels alumnes amb altes capacitats o superdotació.
Expediente: O-89CIU-2019-000044-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0005 - Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre la reparació del sistema de climatització del Poliesportiu La Petxina.
Expediente: O-89POP-2019-000013-00 - Contestada
0006 - Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre la falta de manteniment i neteja en el Poliesportiu de Natzaret.
Expediente: O-89POP-2019-000013-00 - Contestada
0007 - Preguntes que presenta la Sra. María Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre taller de teatre amb perspectiva de gènere.
Expediente: O-89POP-2019-000013-00 - Contestada
0008 - Preguntes que presenta la Sra. María Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre desdonament en Benimaclet.
Expediente: O-89POP-2019-000013-00 - Contestada
0009 - Preguntes que presenta la Sra. María Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre partida per a l'eliminació del copago en els centres de dia per a persones majors.
Expediente: O-89POP-2019-000013-00 - Contestada
0010 - Preguntes que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobres jornada cultural de l'escriptor 'Azorín'
Expediente: O-89CIU-2019-000035-00 - Contestada
0011 - Preguntes que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre exposicions temporals.
Expediente: O-89CIU-2019-000035-00 - Contestada
0012 - Preguntes que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre proposta d'escultura a l'arquitecte Rafael Gustavino.
Expediente: O-89CIU-2019-000035-00 - Contestada
0013 - Preguntes que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre noves biblioteques.
Expediente: O-89CIU-2019-000035-00 - Contestada
0014 - Preguntes que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre el Pla Museològic del Palau de Cervelló.
Expediente: O-89CIU-2019-000035-00 - Contestada
0015 - Preguntes que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre el Pla Museològic del Museu Concha Piquer.
Expediente: O-89CIU-2019-000035-00 - Contestada
0016 - Preguntes que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre el Pla Museològic de la Casa Museu Benlliure.
Expediente: O-89CIU-2019-000035-00 - Contestada
0017 - Preguntes que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre el Pla Museològic de la Cripta de Sant Vicent.
Expediente: O-89CIU-2019-000035-00 - Contestada
0018 - Preguntes que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre el Pla Museològic del Museu de Ciències Naturals.
Expediente: O-89CIU-2019-000035-00 - Contestada
0019 - Preguntas que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre Projecte Museològic en el Museu de la Ciutat.
Expediente: O-89CIU-2019-000035-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 24 de gener de 2019.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - SECRETARIA. Fixar el calendari dels mesos de març i abril per les festes de Falles i Pasqua.
Expediente: O-05653-2019-000001-00 - Aprovat
0003 - SERVICI DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA. Rectificació error material en acord plenari de 20 de desembre del 2018, de declaració com a ZAS del barri del Carme.
Expediente: E-02610-2018-000062-00 - Aprovat
0004 - SERVICI DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA. Donar compte de l'informe Meses de Treball ZAS del Carme (febrer).
Expediente: E-02610-2018-000018-00 - Quedar assabentat
0005 - SERVICI DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA. Donar compte de l'informe sobre l'estat de tramitació de l'Ordenança Municipal de Protecció contra la Contaminació Acústica (febrer).
Expediente: E-02610-2018-000060-00 - Quedar assabentat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0006 - "MOCIÓ que presenta el Sr. José María Bravo Plana-Sala, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a ""Manteniment espais enjardinats al Parc Lineal"".
Expediente: O-89CIU-2019-000042-00 - Rebutjat
0007 - "MOCIÓ que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-LLin Martínez, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Ampliació recollida plàstics agrícoles a pobles del sud"".
Expediente: O-89POP-2019-000014-00 - Rebutjat
0008 - "MOCIÓ que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Informació del cens d'animals"".
Expediente: O-89POP-2019-000014-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0009 - "PREGUNTES que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-Llín Martínez, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Proyecto europeo Tomorrow"".
Expediente: O-89POP-2019-000014-00 - Contestada
0010 - "PREGUNTES que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-Llín Martínez, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Ordenança de venda no sedentària de València"".
Expediente: O-89POP-2019-000014-00 - Contestada
0011 - "PREGUNTES que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-Llín Martínez, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Retirada de espècies vegetals exòtiques en el Parc Natural de l'Albufera"".
Expediente: O-89POP-2019-000014-00 - Contestada
0012 - "PREGUNTES que presenta el Sr. José María Bravo Plana-Sala, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Balanç del servici de poda de les contractes municipals en 2015, 2016, 2017 i 2018"".
Expediente: O-89CIU-2019-000034-00 - Contestada
0013 - "PREGUNTES que presenta el Sr. José María Bravo Plana-Sala, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Especificacions contractes poda zones nord i sud"".
Expediente: O-89CIU-2019-000034-00 - Contestada
0014 - "PREGUNTES que presenta el Sr. José María Bravo Plana-Sala, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Pròxima licitació contracta de jardineria"".
Expediente: O-89CIU-2019-000034-00 - Contestada
0015 - "PREGUNTES que presenta el Sr. José María Bravo Plana-Sala, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Proyecte 'Una València més Verda'"".
Expediente: O-89CIU-2019-000034-00 - Contestada
0016 - "PREGUNTES que presenta el Sr. José María Bravo Plana-Sala, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Ubicació d'arbratge"".
Expediente: O-89CIU-2019-000034-00 - Contestada
0017 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Zona enjardinada en el carrer Guillem Ferrer amb l'Av. Portugal"".
Expediente: O-89POP-2019-000014-00 - Contestada
0018 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Zona enjardinada en el carrer Gilet"".
Expediente: O-89POP-2019-000014-00 - Contestada
0019 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Jardí en el carrer Veler"".
Expediente: O-89POP-2019-000014-00 - Contestada
0020 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Neteja d'escocells en el carrer Na Constança Miquel"".
Expediente: O-89POP-2019-000014-00 - Contestada
0021 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Neteja d'escocells del carrer Escriptor Abu Salt"".
Expediente: O-89POP-2019-000014-00 - Contestada
0022 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Neteja d'escocells i plantació d'arbratge en el carrer Tramuntana"".
Expediente: O-89POP-2019-000014-00 - Contestada
0023 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Reposició d'arbratge en el carrer Baptista Esteve Ximeno"".
Expediente: O-89POP-2019-000014-00 - Contestada
0024 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Reposició d'arbratge en el carrer Periodista Llorente"".
Expediente: O-89POP-2019-000014-00 - Contestada
0025 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Poda de palmeres del carrer Guillem Ferrer"".
Expediente: O-89POP-2019-000014-00 - Contestada
0026 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Poda de palmeres en carrer Vallés"".
Expediente: O-89POP-2019-000014-00 - Contestada
0027 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Poda de palmeres en carrer Marxalenes"".
Expediente: O-89POP-2019-000014-00 - Contestada
0028 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Poda de palmeres del carrer Benissuera"".
Expediente: O-89POP-2019-000014-00 - Contestada
0029 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Poda de palmeres en carrer Rebollar"".
Expediente: O-89POP-2019-000014-00 - Contestada
0030 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Poda palmeres del carrer Baptista Esteve Ximeno"".
Expediente: O-89POP-2019-000014-00 - Contestada
0031 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Poda de palmeres en carrer Periodista Llorente"".
Expediente: O-89POP-2019-000014-00 - Contestada
0032 - "PRECS I PREGUNTES. Pregunta formulada ""in voce"" per la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, regidora del Grup Popular, relativa a ""repartiment de llenya"".
Contestada
0033 - "SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar el Conveni de col·laboració entre la Generalitat, la Diputació de València i l'Ajuntament de València, per a la constitució del Consorci ""Consell de l'Horta de València"", acceptar la proposta dels estatuts i designar representant.
Expediente: E-02310-2018-000449-00 - Aprovat